Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2019/00788/M

060/001/2019/00788/M
Kategória zákazky: 060/001/2019/00788/M
CPV: Stolárske práce
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 446,96 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-06
6a. Meno/obchodné meno: Ján Cyprich
6b. Adresa/sídlo: J.Bottu 466/19, Varín
6c. Identifikaèné èíslo: 35411759
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny a ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.65945 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena