Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0406/2019/00012

020/0406/2019/00012
Kategória zákazky: 020/0406/2019/00012
CPV: Odborný kurz tlakových nádob - 2 zamestnanci HTO H. Hruška, J. Frnèo
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 228,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-09
6a. Meno/obchodné meno: Pavol Oravec "REKOM"
6b. Adresa/sídlo: Na Pažiti 965/28, 919 51 Špaèince
6c. Identifikaèné èíslo: 14102013
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.76412 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena