Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2019/00747/M

060/001/2019/00747/M
Kategória zákazky: 060/001/2019/00747/M
CPV: Prenájom konferenèných priestorov
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 260,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-04-25
6a. Meno/obchodné meno: Vrátna Dolina s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Vrátna 59, Terchová
6c. Identifikaèné èíslo: 36402168
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny a ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.4732 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena