Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/024

014/1/2019/024
Kategória zákazky: 014/1/2019/024
CPV: Multidoménový SAN SSL certifikát, inštal. certifikátu
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 790,80 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-03
6a. Meno/obchodné meno: ReFoMa, s.r.o
6b. Adresa/sídlo: Dolné Rudiny 1, 01001ZA
6c. Identifikaèné èíslo: 43892345
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/024

 

4 Queries Used
0.49899 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena