Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 4349/19

4349/19
Kategória zákazky: 4349/19
CPV: servisné služby pre podporu dodaného tech. riešenia za 2/2019
Dátum zverejnenia zákazky na webe: -720,00 s DPH
Predpokladaná hodnota: Z201830388-Z
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-05-02
7a. Meno/obchodné meno: REFOMA, s.r.o.
7b. Adresa/sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01ZA
7c. Identifikaèné èíslo: 43892345

 

4 Queries Used
0.58563 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena