Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/023

014/1/2019/023
Kategória zákazky: 014/1/2019/023
CPV: Aktualizácia modelu e Recept pre VšZP, Dôveru, Union, e Vyšetrenie
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 264,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-04-26
6a. Meno/obchodné meno: SOFTPROGRES, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: E.Belluša 4, 921 01 Piešany
6c. Identifikaèné èíslo: 36250163
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/023

 

4 Queries Used
0.5702 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena