Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/022

014/1/2019/022
Kategória zákazky: 014/1/2019/022
CPV: Cena podpory na DRG grouper na 12 mesiacov
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 4874,40 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-04-24
6a. Meno/obchodné meno: ASSECO Central Europe, A.s.
6b. Adresa/sídlo: Trenèianska 56/A, 821 09 BA
6c. Identifikaèné èíslo: 35760419
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/022

 

4 Queries Used
0.58419 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena