Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Dobropis » 032/001/2019/02357

032/001/2019/02357
Kategória zákazky: 032/001/2019/02357
CPV: nadstavec k satiu
Dátum zverejnenia zákazky na webe: -115,00 bez DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Identifikácia objednávky: 032/002/2019/00993
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-04-24
7a. Meno/obchodné meno: Unomed spol. s r.o.
7b. Adresa/sídlo: Zlatovská 2211, 911 01 Trenèín
7c. Identifikaèné èíslo: 00612791

 

4 Queries Used
0.54874 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena