Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/021

014/1/2019/021
Kategória zákazky: 014/1/2019/021
CPV: software Microsoft Office- pre domácnos a podnikate¾ov
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 1992,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-04-08
6a. Meno/obchodné meno: Martin Gall-MG COMP
6b. Adresa/sídlo: Šmeralova 23, 08 001 Prešov
6c. Identifikaèné èíslo: 41751477
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/021

 

4 Queries Used
0.49106 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena