Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky »


Kategória zákazky:
CPV: Keyboard Proximity Reader
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 470,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-04-08
6a. Meno/obchodné meno: Ing. ¼ubomír Remák-ELEKTROL
6b. Adresa/sídlo: Pri hrušove 2885/15, 04013 Košice-ahanovce
6c. Identifikaèné èíslo: 14350556
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/018

 

4 Queries Used
0.62408 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena