Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0405/2019/00011

020/0405/2019/00011
Kategória zákazky: 020/0405/2019/00011
CPV: Seminár "Metrológia v systéme kvality" - Mgr. Moravèík
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 150,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-04-10
6a. Meno/obchodné meno: MASM, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Trenèianska 1589/4, 010 08 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 31644538
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.70762 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena