Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0326/2019/00009

020/0326/2019/00009
Kategória zákazky: 020/0326/2019/00009
CPV: Facebook marketing I. - virálna komunikácia ... - hovorca Ing. Zateková
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 127,20 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-03-28
6a. Meno/obchodné meno: IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 43939899
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.93878 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena