Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0324/2019/00008

020/0324/2019/00008
Kategória zákazky: 020/0324/2019/00008
CPV: Seminár "Novela postupov úètovania od 01. 01. 2019" - 4 zamestnanci EO
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 276,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-03-28
6a. Meno/obchodné meno: EDOS-PEM, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Tematínska 4, 851 05 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 36287229
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.71062 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena