Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0322/2019/00007

020/0322/2019/00007
Kategória zákazky: 020/0322/2019/00007
CPV: Seminár "Správa majetku štátu v roku 2019 so zameraním na nakl. a uzatv. zmlúv" - 2 zamestnanci OMPZ
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 146,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-03-28
6a. Meno/obchodné meno: PROEKO, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Strmý vàšok 18, 841 06 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 35900831
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.69431 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena