Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/016

014/1/2019/016
Kategória zákazky: 014/1/2019/016
CPV: E-mailový server Fortinet, 1roè. podpora, práce
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 17953,56 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-03-29
6a. Meno/obchodné meno: ReFoMa, s.r.o
6b. Adresa/sídlo: Dolné Rudiny 1, 01001ZA
6c. Identifikaèné èíslo: 43892345
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/016

 

4 Queries Used
0.62923 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena