Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/015

014/1/2019/015
Kategória zákazky: 014/1/2019/015
CPV: Zváranie opt.káblov, meranie opt.vlákna, modul FTTXBOX MDU C16, manipulácia
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 180,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
6a. Meno/obchodné meno: VJ control, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Pltnícka 995/28, 01303 Varín
6c. Identifikaèné èíslo: 47225432
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/015

 

4 Queries Used
0.77748 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena