Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/011

014/1/2019/011
Kategória zákazky: 014/1/2019/011
CPV: Windows 10Profesional RETAIL
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 64,90 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-02-22
6a. Meno/obchodné meno: e-licencie, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: A. Gwerkovej 1537/15, 851 04 BA
6c. Identifikaèné èíslo: 51183081
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/011

 

4 Queries Used
0.4963 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena