Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0282/2019/00006

020/0282/2019/00006
Kategória zákazky: 020/0282/2019/00006
CPV: Seminár "Novinky vo verzii PAM 34.01" - 2 zamestnanci O¼Z
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 108,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-03-22
6a. Meno/obchodné meno: VEMA, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 31355374
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.58962 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena