Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/012

014/1/2019/012
Kategória zákazky: 014/1/2019/012
CPV: RB2011UiAS-RAM, licencia, diagnost. , výmena HW, doprava
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 715,44 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-03-13
6a. Meno/obchodné meno: ViaNet, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Rampová 4, 040 01 Košice
6c. Identifikaèné èíslo: 36607673
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/012

 

4 Queries Used
0.57728 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena