Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/014

014/1/2019/014
Kategória zákazky: 014/1/2019/014
CPV: Poèítaèové príslušenstvo
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 1453,80 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-03-14
6a. Meno/obchodné meno: Martin Gall-MG COMP
6b. Adresa/sídlo: Šmeralova 23, 08 001 Prešov
6c. Identifikaèné èíslo: 41751477
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/014

 

4 Queries Used
0.63601 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena