Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Dobropis » 032/001/2019/01311

032/001/2019/01311
Kategória zákazky: 032/001/2019/01311
CPV: Poskytnutie z¾avy
Dátum zverejnenia zákazky na webe: -307,80 bez DPH
Predpokladaná hodnota:
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-03-01
7a. Meno/obchodné meno: Medinet s.r.o.
7b. Adresa/sídlo: Vrchlického 334, 272 01 Kladno
7c. Identifikaèné èíslo: 47538198

 

4 Queries Used
0.56366 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena