Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/009

014/1/2019/009
Kategória zákazky: 014/1/2019/009
CPV: Poèítaèové vybavenie
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 212,02 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-02-19
6a. Meno/obchodné meno: EDIS, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Horný Val 9/19, 01001 ZA
6c. Identifikaèné èíslo: 36408751
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/009

 

4 Queries Used
0.51825 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena