Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Dobropis » 032/001/2019/00835

032/001/2019/00835
Kategória zákazky: 032/001/2019/00835
CPV: katéter s teplotným senzorom
Dátum zverejnenia zákazky na webe: -107,50 bez DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Identifikácia objednávky: 032/002/2019/00374
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-02-11
7a. Meno/obchodné meno: Unomed spol. s r.o.
7b. Adresa/sídlo: Zlatovská 2211, 911 01 Trenèín
7c. Identifikaèné èíslo: 00612791

 

4 Queries Used
0.6242 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena