Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2018/01165/OI

060/001/2018/01165/OI
Kategória zákazky: 060/001/2018/01165/OI
CPV: Prepojenie NIS a PACS
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 576,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2018-07-30
6a. Meno/obchodné meno: STAPRO Slovensko, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Hroncova 3, 040 01 Košice
6c. Identifikaèné èíslo: 31710549
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 060/001/2018/01165/OI

 

4 Queries Used
0.64226 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena