Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0105/2019/00005

020/0105/2019/00005
Kategória zákazky: 020/0105/2019/00005
CPV: Workshop "Praktik aréna - zdravotníctvo" - 2 zamestnanci OVO
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 180,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-01-29
6a. Meno/obchodné meno: NAR marketing s. r. o. org. zložka podniku zahr. osoby
6b. Adresa/sídlo: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 36694207
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.66886 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena