Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/006

014/1/2019/006
Kategória zákazky: 014/1/2019/006
CPV: software Microsoft Office- pre domácnos a podnikate¾ov
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 2150,78 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-01-29
6a. Meno/obchodné meno: Henrich Sonnenschein-ITSK
6b. Adresa/sídlo: F.Mojtu 22, 949 01 Nitra
6c. Identifikaèné èíslo: 37212931
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/006

 

4 Queries Used
0.65503 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena