Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0068/2019/00003

020/0068/2019/00003
Kategória zákazky: 020/0068/2019/00003
CPV: Seminár "Ako presadi kvalitu do verejného obstarávania" - 3 zamestnanci
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 233,53 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-01-23
6a. Meno/obchodné meno: B.Braun Medical, s. r. o./Aesculap Akademie
6b. Adresa/sídlo: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ÈR
6c. Identifikaèné èíslo: 48586285
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.56929 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena