Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2019/00089/M

060/001/2019/00089/M
Kategória zákazky: 060/001/2019/00089/M
CPV: Obloženie stien antikorovým plechom
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 538,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-01-21
6a. Meno/obchodné meno: PEMAFOLD, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Pusté 848, Rosina
6c. Identifikaèné èíslo: 50367668
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.58665 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena