Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0067/2019/00002

020/0067/2019/00002
Kategória zákazky: 020/0067/2019/00002
CPV: Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 65,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-01-23
6a. Meno/obchodné meno: Pro Benefit s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: kpt. Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov
6c. Identifikaèné èíslo: 36366173
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.54525 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena