Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/004

014/1/2019/004
Kategória zákazky: 014/1/2019/004
CPV: Jednoportový prevodník, hematol.analyzátory, inštalácia pripojenia
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 1651,68 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-01-22
6a. Meno/obchodné meno: STAPRO Slovensko, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Hroncova 3, 040 01 Košice
6c. Identifikaèné èíslo: 31710549
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/004

 

4 Queries Used
0.73034 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena