Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Dobropis » 032/001/2019/00310

032/001/2019/00310
Kategória zákazky: 032/001/2019/00310
CPV: sonda gastrojejunálna
Dátum zverejnenia zákazky na webe: -110,28 bez DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Identifikácia objednávky: 032/002/2018/03458
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-01-16
7a. Meno/obchodné meno: SEQ-MED s.r.o.
7b. Adresa/sídlo: Biskupická 21, 986 01 Fi¾akovo
7c. Identifikaèné èíslo: 46953191

 

4 Queries Used
0.5752 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena