Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 014/1/2019/002

014/1/2019/002
Kategória zákazky: 014/1/2019/002
CPV: software Microsoft Office- pre domácnos a podnikate¾ov, elektr. licencia
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 806,54 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-01-11
6a. Meno/obchodné meno: HENRYSO, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: F.Mojtu 22, 949 01 Nitra
6c. Identifikaèné èíslo: 50687115
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 014/1/2019/002

 

4 Queries Used
0.76013 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena