Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2018/02002/OI

060/001/2018/02002/OI
Kategória zákazky: 060/001/2018/02002/OI
CPV: FortGate-60Em, D-Link DWR-921, práca
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 911,40 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2018-12-12
6a. Meno/obchodné meno: ReFoMa, s.r.o
6b. Adresa/sídlo: Dolné Rudiny 1, 01001ZA
6c. Identifikaèné èíslo: 43892345
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 060/001/2018/012002/OI

 

4 Queries Used
0.59759 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena