Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/1526/2018/00046

025/1526/2018/00046
Kategória zákazky: 025/1526/2018/00046
CPV: Seminár "Povinnosti mzdovej úètovníèky pri závierke roka 2018 a leg. zmeny vo mzd. uètárni l 01. 01.
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 561,60 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2018-12-17
6a. Meno/obchodné meno: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.
6b. Adresa/sídlo: Martina Rázusa 23A
6c. Identifikaèné èíslo: 31592503
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.6712 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena