Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky »


Kategória zákazky:
CPV: VFD zákaznícky displej pre kuchyòu
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 219,83 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2018-12-03
6a. Meno/obchodné meno: Henrich Sonnenschein-ITSK
6b. Adresa/sídlo: F.Mojtu 22, 949 01 Nitra
6c. Identifikaèné èíslo: 37212931
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾
5. Identifikácia objednávky: 060/001/2018/01863/OI

 

4 Queries Used
0.4755 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena