Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry

 

Dátum pridania
4409/19
ambulantná služba APS 118 s DPH 06.05.2019
4411/19
ambulantná služba APS 138 s DPH 06.05.2019
44741/19
ambulantná služba APS 123 s DPH 06.05.2019
4473/19
ambulantná služba APS 143 s DPH 06.05.2019
4467/19
ambulantná služba APS 153 s DPH 06.05.2019
4468/2019
ambulantná služba APS 121 s DPH 06.05.2019
4481/19
ambulantná služba APS 144 s DPH 06.05.2019
4480/19
ambulantná služba APS 110 s DPH 06.05.2019
4479/19
ambulantná služba APS 115 s DPH 06.05.2019
4470/19
ambulantná služba APS 136 s DPH 06.05.2019
4472/19
ambulantná služba APS 295 s DPH 06.05.2019
4413/19
Redukcia Roline Display, klávesnica Hama Covo 234,66 s DPH 06.05.2019
4253/19
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 17,28 s DPH 06.05.2019
4263/19
Rekonfigurácia aktív. prvkov siete 1920,00 s DPH 03.05.2019
4351/19
servisné služby pre podporu dodaného tech. riešenia od 1/2019 po 12/2023 43200,00 s DPH 03.05.2019
4350/19
servisné služby pre podporu dodaného tech. riešenia za 1/2019 -720,00 s DPH 03.05.2019
4348/19
servisné služby pre podporu dodaného tech. riešenia za 3/2019 -720,00 s DPH 03.05.2019
4223/19
Perá s potlaèou 316,99 s DPH 02.05.2019
4137/19
Perá s potlaèou 50,00 s DPH 02.05.2019
4250/19
Poèítaèové vybavenie 1463,33 s DPH 02.05.2019
4251/19
Mini computer i3-5005U/4GB, VFD zákaz. displej 702,00 s DPH 02.05.2019
3656/19
Prach na pranie 1782,70 s DPH 29.04.2019
14989/19
Prach na pranie 478,50 s DPH 29.04.2019
4121/19
Dodávka 8ks EDS office 2019 Home and Business 1992,00 s DPH 29.04.2019
4095/19
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 32,40 s DPH 25.04.2019
3839/19
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA, Supervízna podpora Stapro Medea za 03/2019-z¾ava -3963,24 s DPH 24.04.2019
4000/19
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 04/2019 60,46 s DPH 24.04.2019
4070/19
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 84,24 s DPH 23.04.2019
3984/19
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou 76,80 s DPH 23.04.2019
020/0441/2019/00010
Seminár "Metrológia v systéme kvality" - Mgr. Moravèík 150,00 s DPH 23.04.2019
3963/19
ambulantná služba APS 144 s DPH 17.04.2019
3842/19
ambulantná služba APS 126 s DPH 17.04.2019
3824/19
ambulantná služba APS 128 s DPH 17.04.2019
3823/19
ambulantná služba APS 125 s DPH 17.04.2019
3706/19
ambulantná služba APS 119 s DPH 17.04.2019
3822/19
ambulantná služba APS 116 s DPH 17.04.2019
3825/19
ambulantná služba APS 147 s DPH 17.04.2019
3840/19
ambulantná služba APS 157 s DPH 17.04.2019
3662/19
ambulantná služba APS 108 s DPH 17.04.2019
3661/19
ambulantná služba APS 149 s DPH 17.04.2019
3660/19
ambulantná služba APS 120 s DPH 17.04.2019
3659/19
ambulantná služba APS 163 s DPH 17.04.2019
3717/19
ambulantná služba APS 152 s DPH 17.04.2019
3668/19
ambulantná služba APS 116 s DPH 17.04.2019
3718/19
ambulantná služba APS 154 s DPH 17.04.2019
3962/19
ambulantná služba APS 110 s DPH 17.04.2019
15028/19
spotreba vody 38,41 s DPH 17.04.2019
15029/19
spotreba vody 8,96 s DPH 17.04.2019
3769/19
oprava vozika Balkancar 76,80 s DPH 16.04.2019
3517/19
ambulantná služba APS 145 s DPH 16.04.2019
3345/19
ambulantná služba APS 113 s DPH 16.04.2019
3554/19
ambulantná služba APS 152 s DPH 16.04.2019
3553/19
ambulantná služba APS 120 s DPH 16.04.2019
3556/19
ambulantná služba APS 134 s DPH 16.04.2019
3552/19
ambulantná služba APS 133 s DPH 16.04.2019
3555/19
ambulantná služba APS 152 s DPH 16.04.2019
3493/19
ambulantná služba APS 119 s DPH 16.04.2019
3492/19
ambulantná služba APS 115 s DPH 16.04.2019
F/017/176/2019/4
poskytovanie právnych služieb 2400 s DPH 11.04.2019
3511/19
spotreba vody 23800,89 s DPH 11.04.2019
3560/19
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 04/2019 74,40 s DPH 10.04.2019
F016/5/2019
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 03/2019 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov 3177 s DPH 10.04.2019
3501/19
Telekomunikaèné služby za 01.03.2019 - 31.03.2019 60,00 s DPH 09.04.2019
3500/19
Náramky 25x279mm -46,000 ks 1540,08 s DPH 09.04.2019
3496/19
Udržiavací poplatok za ASW FONS Openlims , Super. podpora ASW FONS Openlims za 04/2019 626,16 s DPH 09.04.2019
3494/19
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 03/2019 6605,40 s DPH 09.04.2019
3464/19
ZT spotreba para 51408,18 s DPH 09.04.2019
14938/19
spotreba voda 52,30 s DPH 09.04.2019
3347/19
servisné služby pre podporu dodaného tech. riešenia za 3/2019 720,00 s DPH 08.04.2019
020/0385/2019/00009
Seminár "Novinky vo verzii PAM 34.01" - 2 zamestnanci O¼Z 108,00 s DPH 08.04.2019
3275/19
pohotovostné služby 148 s DPH 05.04.2019
3360/19
ambulantná služba APS 118 s DPH 05.04.2019
3216/19
ambulantná služba APS 120 s DPH 05.04.2019
3341/19
ambulantná služba APS 155 s DPH 05.04.2019
3339/19
ambulantná služba APS 155 s DPH 05.04.2019
3343/19
ambulantná služba APS 124 s DPH 05.04.2019
3282/19
ambulantná služba APS 168 s DPH 05.04.2019
3285/19
ambulantná služba APS 128 s DPH 05.04.2019
3284/19
ambulantná služba APS 119 s DPH 05.04.2019
3338/19
pohotovostná služba 128 s DPH 05.04.2019
3344/19
ambulantná služba APS 284 s DPH 05.04.2019
3340/19
ambulantná služba APS 126 s DPH 05.04.2019
3342/19
ambulantná služba APS 116 s DPH 05.04.2019
3355/19
Medicínsky tele-diag.systém MTDS NF12 + poskyt.služieb 2019-03 1486,20 s DPH 05.04.2019
3227/19
Spotreba plyn 319 s DPH 03.04.2019
020/0328/2019/00007
Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými 65,00 s DPH 03.04.2019
3165/19
ambulantná služba APS 121 s DPH 02.04.2019
3164/19
pohotovostné služby 126 s DPH 02.04.2019
3143/19
poskytnutá zdravotná starostlivos 116 s DPH 02.04.2019
2104/19
ambulantná služba APS 112 s DPH 02.04.2019
3094/19
ambulantná služba APS 140 s DPH 02.04.2019
3166/19
poskytnutá zdravotná starostlivos 122 s DPH 02.04.2019
2765/19
ambulantná služba APS 117 s DPH 02.04.2019
2936/19
ambulantná služba APS 124 s DPH 02.04.2019
2908/19
ambulantná služba APS 154 s DPH 02.04.2019
2878/19
ambulantná služba APS 155 s DPH 02.04.2019
2829/19
ambulantná služba APS 163 s DPH 02.04.2019
2877/19
ambulantná služba APS 121 s DPH 02.04.2019
2831/19
ambulantná služba APS 158 s DPH 02.04.2019
2830/19
ambulantná služba APS 123 s DPH 02.04.2019
Sort By: Order:

«« 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 878 »»

4 Queries Used
1.31524 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena