Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry

 

Dátum pridania
7739/19
Riadenie ekonomických informácií EKO (1.7.19-30.9.19) 75,60 s DPH 31.07.2019
15913/19
Odpadkové vrecia 16,50 s DPH 30.07.2019
7660/19
Riadiaca doska. 513,00 s DPH 30.07.2019
15852/19
voda z povrchového odtoku 716,15 s DPH 30.07.2019
7604/19
Programová úprava - Klinika - Automatický výpoèet èasu prípravy 672,00 s DPH 26.07.2019
7612/19
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 17,28 s DPH 25.07.2019
7064/19
Dezinsekcia 62,30 s DPH 24.07.2019
7520/19
Prevádzkový predpis - CT Siemens Definition 264,00 s DPH 22.07.2019
019/2249/2019/AM
Poplatok za využívanie aplikácií VEMA7-9/19 +poplatok za dátové prostredie 1.Q. 2019 4464,36 s DPH 22.07.2019
7513/19
ambulantná služba APS 129 s DPH 19.07.2019
7514/19
ambulantná služba APS 153 s DPH 19.07.2019
7496/19
ambulantná služba APS 123 s DPH 19.07.2019
020/0754/2019/00021
Seminár "Problematika stavebných zákaziek na Slovensku - diskusné fórum" - 2 zamestnanci OVO+HTO 216,00 s DPH 19.07.2019
020/0755/2019/00022
Seminár "Obstarávame so zaèiatoèníkmi podrobne a elektronicky" - 1 zamestnanec OVO 174,00 s DPH 19.07.2019
7245/19
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou 76,80 s DPH 18.07.2019
7340/19
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 84,24 s DPH 18.07.2019
7339/19
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou 32,40 s DPH 18.07.2019
7312/19
ambulantná služba APS 124 s DPH 18.07.2019
7309/19
ambulantná služba APS 136 s DPH 18.07.2019
7311/19
ambulantná služba APS 121 s DPH 18.07.2019
7486/19
ambulantná služba APS 125 s DPH 18.07.2019
7313/19
ambulantná služba APS 169 s DPH 18.07.2019
7310/19
ambulantná služba APS 175 s DPH 18.07.2019
7360/19
Poèítaèové príslušenstvo a mobilné telefóny 1167,48 s DPH 18.07.2019
7359/19
Poèítaèe a MS Office 1627,20 s DPH 18.07.2019
7109/19
ambulantná služba APS 167 s DPH 17.07.2019
7183/19
ambulantná služba APS 148 s DPH 17.07.2019
7108/19
ambulantná služba APS 130 s DPH 17.07.2019
7107/19
ambulantná služba APS 184 s DPH 17.07.2019
7182/19
ambulantná služba APS 176 s DPH 17.07.2019
7135/19
ambulantná služba APS 132 s DPH 17.07.2019
6712/19
ambulantná služba APS 131 s DPH 17.07.2019
6849/19
ambulantná služba APS 132 s DPH 17.07.2019
7268/19
ambulantná služba APS 139 s DPH 17.07.2019
6992/19
ambulantná služba APS 128 s DPH 17.07.2019
6706/19
ambulantná služba APS 291 s DPH 17.07.2019
6528/19
ambulantná služba APS 172 s DPH 17.07.2019
6568/19
ambulantná služba APS 127 s DPH 17.07.2019
6527/19
ambulantná služba APS 121 s DPH 17.07.2019
6529/19
ambulantná služba APS 176 s DPH 17.07.2019
6377/19
ambulantná služba APS 331 s DPH 17.07.2019
5980/19
ambulantná služba APS 164 s DPH 17.07.2019
6663/19
ambulantná služba APS 174 s DPH 17.07.2019
6384/19
ambulantná služba APS 179 s DPH 17.07.2019
6530/19
ambulantná služba APS 132 s DPH 17.07.2019
6513/19
ambulantná služba APS 138 s DPH 17.07.2019
6805/19
ambulantná služba APS 181 s DPH 17.07.2019
6803/19
ambulantná služba APS 125 s DPH 17.07.2019
6804/19
ambulantná služba APS 165 s DPH 17.07.2019
6813/19
ambulantná služba APS 159 s DPH 17.07.2019
6801/19
ambulantná služba APS 162 s DPH 17.07.2019
6814/19
ambulantná služba APS 298 s DPH 17.07.2019
6806/19
ambulantná služba APS 120 s DPH 17.07.2019
6753/19
ambulantná služba APS 134 s DPH 17.07.2019
6754/19
ambulantná služba APS 139 s DPH 17.07.2019
6757/19
ambulantná služba APS 178 s DPH 17.07.2019
6756/19
ambulantná služba APS 129 s DPH 17.07.2019
6516/19
ambulantná služba APS 118 s DPH 17.07.2019
6736/19
ambulantná služba APS 160 s DPH 17.07.2019
6744/19
ambulantná služba APS 131 s DPH 17.07.2019
6743/19
ambulantná služba APS 144 s DPH 17.07.2019
6755/19
ambulantná služba APS 400 s DPH 17.07.2019
6531/19
ambulantná služba APS 125 s DPH 17.07.2019
6969/19
ambulantná služba APS 170 s DPH 17.07.2019
6970/19
ambulantná služba APS 166 s DPH 17.07.2019
6968/19
ambulantná služba APS 180 s DPH 17.07.2019
7051/19
ambulantná služba APS 131 s DPH 17.07.2019
6747/19
ambulantná služba APS 118 s DPH 17.07.2019
6024/19
ambulantná služba APS 176 s DPH 17.07.2019
6848/19
ambulantná služba APS 358 s DPH 17.07.2019
3871/19
ambulantná služba APS 135 s DPH 17.07.2019
6717/19
ambulantná služba APS 159 s DPH 17.07.2019
7266/19
ambulantná služba APS 133 s DPH 17.07.2019
7267/19
ambulantná služba APS 131 s DPH 17.07.2019
6026/19
ambulantná služba APS 115 s DPH 17.07.2019
7124/19
Servisné práce mraziaky kuchyna 352,94 s DPH 16.07.2019
7314/19
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA, Supervízna podpora Stapro Medea za 2.Q. 2019-skonto -3963,24 s DPH 16.07.2019
7259/19
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 07/2019 74,40 s DPH 16.07.2019
7219/19
Program CENKROS 4. balík podpory a aktualizácia databázových súborov 573,48 s DPH 16.07.2019
F016/13/2019
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 06/2019 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov 4230 s DPH 15.07.2019
F/017/400/2019
poskytovanie právnych služieb 2400,00 s DPH 12.07.2019
15772/19
Prach na pranie 707,20 s DPH 12.07.2019
7114/19
Prach na pranie 1961,20 s DPH 12.07.2019
7121/19
Telekomunikaèné služby za 01.06.2019 - 30.06.2019 13,55 s DPH 12.07.2019
7120/19
Záložná dátová linka 01.06.2019 - 30.06.2019 60 s DPH 12.07.2019
7053/19
ZT spotreba para 41147,7 s DPH 11.07.2019
6981/19
spotreba vody 23236,61 s DPH 11.07.2019
6853/19
Skúška dlhodobej stability - CT, mamografia 877,20 s DPH 09.07.2019
6944/19
Medicínsky tele-diag.systém MTDS NF12 + poskyt.služieb 2019-06 1486,20 s DPH 09.07.2019
6942/19
Modul eRecept - upgrade na verziu v3 4800,00 s DPH 09.07.2019
6941/19
Programová úprava - klinika - rozšírenie zobrazenia krvnej skupiny 336,00 s DPH 09.07.2019
6940/19
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA, Supervízna podpora Stapro Medea za 06/2019 6605,40 s DPH 09.07.2019
6939/19
Udržiavací poplatok za ASW FONS Openlims , Super. podpora ASW FONS Openlims za 07/2019 626,16 s DPH 09.07.2019
6603/19
Skúška dlhodobej stability - skiagrafia 296,40 s DPH 08.07.2019
6380/19
Skúška dlhodobej stability - lineárny urých¾ovaè 3253,56 s DPH 08.07.2019
5946/19
Oprava pl᚝a cystoskopu 22,5 fr.A201914A 751,12 s DPH 08.07.2019
6032/19
Oprava injekè. dávkovaèa HEDY S7 28,80 s DPH 08.07.2019
6351/19
Oprava pulzného oxymetra Masimo Rad 8 420,00 s DPH 08.07.2019
6532/19
Oprava injekè. pumpy Graseby M 26 43,20 s DPH 08.07.2019
6379/19
Bezpeènostná a technická kontrola anesteziolog. prístrojov SIRIUS - 5 ks 3941,58 s DPH 08.07.2019
Sort By: Order:

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 878 »»

4 Queries Used
1.1303 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena