Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
025/1708/2013/00037
Odborná spôsobilos elektro pre pracovníkov IT do 1000 V 144,00 s DPH 18.10.2013
025/1685/2013/00035
Aktualizaèná odborná príprava - preškolenie na obsluhu motorových dopravných vozíkov 70,10 s DPH 18.10.2013
025/1686/2013/00036
Aktualizaèná odborná príprava v zmysle zákona v odbore elektro-revízie 66,00 s DPH 18.10.2013
060/001/2013/00752
Èalúnenie dverí 100,00 s DPH 11.10.2013
060/001/2013/00903U
opr. vodovodného potrubia 850,00 s DPH 11.10.2013
070/02/2013/5
plošný inzerát na nájom nebytových priestorov 144 s DPH 02.10.2013
026/001/2013/00013
lekárske èasopisy pod¾a prílohy 1400 s DPH 25.09.2013
025/1591/2013/00034
Základná odborná príprava bezpeènostného technika a technika požiarnej ochrany 775,00 s DPH 20.09.2013
060/001/2013/00814/B
oprava a brúsenie chir.nástrojov 650,00 s DPH 19.08.2013
OPaM/2190/2013
Školenie Ochrana osobných údajov 114 s DPH 02.08.2013
070/2/2013/004
plošný inzerát 144 s DPH 08.07.2013
060/001/00686U
elektromaterial 460,14 s DPH 01.07.2013
060/001/00685U
elektromaterial 978,58 s DPH 01.07.2013
025/1254/2013/00031
Odborný seminár CD026SK na OAIM 25.06.2013 6,00 s DPH 14.06.2013
025/1254/2013/00030
Odborný seminár CD024SK na OAIM 18.06.2013 6,00 s DPH 14.06.2013
025/1254/2013/00029
Odborný seminár CD025SK na OAIM 11.06.2013 6,00 s DPH 14.06.2013
025/1254/2013/00028
Odborný seminár CD023SK na OAIM 11.06.2013 6,00 s DPH 14.06.2013
070/02/2013/02
Plošná inzercia 3.6.2013 144 s DPH 04.06.2013
060/001/2013/00563/K
Kvap. dusík-30 LK. 16 s DPH 04.06.2013
025/1128/2013/00028
Odborný seminár oèných lekárov 04.10.2012 132,00 s DPH 24.05.2013
025/1130/2013/00027
Odborný seminár CC976SK na OAIM 04.06.2013 6,00 s DPH 24.05.2013
025/1130/2013/00023
Odborný seminár CC845SK na OAIM 07.05.2013 6,00 s DPH 24.05.2013
025/1127/2013/00022
Odborný seminár CC771SK na OAIM 30.4.2013 6,00 s DPH 24.05.2013
025/1094/2013/00021
Odborný seminár - Zákonník práce dòa 28.5.2013 40,00 s DPH 20.05.2013
060/001/2013/00450/K
med. plyny - máj 2013 9400 s DPH 14.05.2013
060/001/2013/00452/K
tech. plyny- máj 2013 958 s DPH 30.04.2013
060/001/2013/00451/K
med. plyny - máj 2013 770 s DPH 30.04.2013
060/001/2013/00442U
výroba sietok na okna 94,49 s DPH 29.04.2013
O/050/2013/904
Inzercia Žilinský Veèerník- Výberové konanie na funkcie primárov a vedúcich sestier 106,2 s DPH 26.04.2013
070/02/2013/02
Plošná inzercia 4. 4. 2013 144 s DPH 08.04.2013
060/001/2013/00331U
material na údržbu 910,76 s DPH 04.04.2013
060/001/2013/00355/K
likv. odpadu k. è. 200108/biol. rozl. kuchinský a rešt.odpad/- v r. 2013 cca 1032 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00018
Odborný seminár CC700SK na OAIM 23.04.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
060/001/2013/00327/K
med. plyny-apríl 2013 9400 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00017
Odborný seminár CC699SK na OAIM 16.04.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00016
Odborný seminár CC698SK na OAIM 09.04.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00013
Odborný seminár CC707SK na OAIM 19.03.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00012
Odborný seminár CC706SK na OAIM 12.03.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00011
Odborný seminár CC705SK na OAIM 05.03.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00010
Odborný seminár CC704SK na OAIM 26.02.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00009
Odborný seminár CC703SK na OAIM 19.02.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00008
Odborný seminár CC701SK na OAIM 12.02.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
025/697/2013/00007
Odborný seminár CC569SK na OAIM 05.02.2013 6,00 s DPH 04.04.2013
060/001/2013/00354/K
Konf. špec. plyn-1 ks 270 s DPH 03.04.2013
060/001/2013/00326/K
tech. plyny - apríl 2013 985 s DPH 25.03.2013
060/001/2013/00325/K
med. plyny - apríl 2013 770 s DPH 25.03.2013
060/001/2013/00266
elektromaterial 140,40 s DPH 20.03.2013
060/001/2013/00255
elektromaterial 574,92 s DPH 20.03.2013
070/02/2013/01
Plošná inzercia 15. 3. 2013 144 s DPH 15.03.2013
060/001/2013/00260
Servis traktora 125,00 s DPH 08.03.2013
025/527/2013/00006
Aktualizaèná odborná príprava elektrotechnikov 15.3.2013 46,80 s DPH 08.03.2013
060/001/2013/00173
posypova dr 70,96 s DPH 04.03.2013
060/001/2013/00211
Oprava rýchlotlaèiarne HP 2420 150,00 s DPH 01.03.2013
060/001/2013/00232/K
med. plyny-marec 2013. cca 9900 s DPH 28.02.2013
060/001/2013/00235/K
Likv. nebez. odpadu kod: 180103,180102,180108-marec 2013. cca 3500 s DPH 28.02.2013
060/001/2013/00233/K
med. plyny - marec 2013 770 s DPH 27.02.2013
060/001/2013/00234/K
tech. plyny- marec 2013 985 s DPH 27.02.2013
060/001/2013/00224/B
oprava a brúsenie chir.nástrojov 750,00 s DPH 25.02.2013
060/001/2013/00223/B
oprava a brúsenie chir.nástrojov 600,00 s DPH 25.02.2013
025/468/2013/00005
Odborný seminár - Zmeny v úètovníctve ... 15.03.2013 232,00 s DPH 22.02.2013
060/001/2013/00212/K
F¾aš.red. ventil na kyslík- 1 ks 228 s DPH 20.02.2013
070/2/2013/001
plošný inzerát na predaj majetku štátu v k.ú. Bytèica 144 s DPH 14.02.2013
060/001/2013/00146
Oprava a overenie dig.teplomerov 40,00 s DPH 12.02.2013
060/001/2013/
elektromaterial 985,38 s DPH 06.02.2013
060/001/2013/00098U
elektromaterial 986,57 s DPH 06.02.2013
060/001/2013/00095
elektromaterial 977,35 s DPH 06.02.2013
060/001/2013/00094
prepchávanie kanalizácie 145,42 s DPH 06.02.2013
060/001/2013/00133U
posypová sol 478,80 s DPH 06.02.2013
060/001/2013/00109/D
oprava cystoskopu 736,40 s DPH 31.01.2013
060/001/2012/01181
opr. založeného zdroja 129,20 s DPH 23.01.2013
060/001/2013/00068/D
oprava videogastroskopu 4 020,00 s DPH 23.01.2013
060/001/2013/00067/D
oprava videogastroskopu 1 920,00 s DPH 23.01.2013
025/190/2013/00002
Seminár - VEMA - Novinky verzie PAM 28.00 dòa 28.01.2013 177,60 s DPH 18.01.2013
060/001/2013/00021/D
oprava videobronchoskopu 2 460,00 s DPH 15.01.2013
060/001/2012/01104/D
oprava teleskopu 1650,00 s DPH 15.01.2013
060/001/2012/01054/D
oprava kamerovej hlavice 4 266,85 s DPH 15.01.2013
025/149/2013/00001
Seminár Daò z príjmov zo závislej èinnosti 16.1.2013 273,00 s DPH 15.01.2013
060/001/2012/01173/K
med. plyny- január 2013 9900 s DPH 10.01.2013
060/001/2012/01180/K
lik. neb.odpadu-január 2013 3500 s DPH 10.01.2013
O/OPaM/3798/2012
Predplatné publikácií na rok 2013 :Personálny a mzdový poradca podnikate¾a a Práca, mzdy a odmeòovan 113,45 s DPH 07.01.2013
025/1182/2012/00056
Odborný seminár OAIM CC187SK 08.01.2013 6,00 s DPH 07.01.2013
060/001/2013/00008/K
O2 med. 1,6 m3- 1 ks 230 s DPH 07.01.2013
060/001/2013/00009/K
Kalibraèný plyn - 1 ks 257,60 s DPH 07.01.2013
060/001/2012/01181
servis núdzového zdroja 129,20 s DPH 29.12.2012
060/001/2012/01097/K
med. plyny - december 2012 9900 s DPH 20.12.2012
060/001/2012/01138/K
Entonox 10 l - 1 ks 270 s DPH 14.12.2012
060/001/2012/01060/D
opava videogastroskopu 1 920,00 s DPH 13.12.2012
060/001/2012/01092U
železiarski tovar 490,50 s DPH 10.12.2012
060/001/2012/01097/K
med. plyny - december 2012 9900 s DPH 10.12.2012
02/989/2012/00049
Preškolenie na obsluhu MDV na OLVaS 12,00 s DPH 07.12.2012
025/1111/2012/00054
Odborný seminár OAIM CC164SK 18.12.2012 6,00 s DPH 04.12.2012
025/1111/2012/00053
Odborný seminár OAIM CC163SK 11.12.2012 6,00 s DPH 04.12.2012
025/1111/2012/00052
Odborný seminár OAIM CC162SK 04.12.2012 6,00 s DPH 04.12.2012
060/001/2012/01110
Filter do vysávaèa 18,00 s DPH 30.11.2012
060/001/2012/01120
Náhradné diely PC 105,40 s DPH 30.11.2012
060/001/2012/01096/K
Tech.plyny-december 2012 985 s DPH 30.11.2012
060/001/2012/01095/K
med.plymny-december 2012 290 s DPH 30.11.2012
070/110/2012/009
objednávka plošného inzerátu 144 s DPH 29.11.2012
060/001/2012/01084
Overovanie a oprava ortuových tlakomerov 400,00 s DPH 27.11.2012

ALNICO 01 55 s DPH 26.11.2012
Sort By: Order:

«« 1 5 6 [ 7 ] 8 9 10 667 »»

4 Queries Used
1.0469 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena