Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
031/36/2012/0071/12
lieky 104,20 bez DPH 19.01.2012
031/36/2012/0070/12
infúzne roztoky 49,50 bez DPH 19.01.2012
031/36/2012/0069/12
omámne látky 10,22 bez DPH 19.01.2012
031/36/2012/0068/12
corneregel 10g, protamin 1000, 38,62 bez DPH 19.01.2012
031/36/2012/0067/12
cytostatiká 42152,53 bez DPH 19.01.2012
060/001/2012/00056U
materiál na údržbu budov 497,09 bez DPH 18.01.2012
032/002/2012/00029
Endotracheálne a Tracheostomické odsávanie 471,00 bez DPH 18.01.2012
032/002/2012/00029
Endotracheálne a Tracheostomické odsávanie 471,00 bez DPH 18.01.2012
032/002/2012/00028
Gáza hydrofilná skladaná 100 cmx100m 2775,00 bez DPH 18.01.2012
032/002/2012/00049
Surgicel 151,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00048
TVT páska 653,00 bez DPH 18.01.2012
060/001/2012/00054/D
oprava inf.pumpy TOP 3300 50.- bez DPH 18.01.2012
060/001/2012/00055/D
mikrobiologický filter do odsávaèky Mevacs 245.- bez DPH 18.01.2012
060/001/2012/00053/D
Oprava optiky A 22005 A 600.- bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00010-UR
Klinec,Œrob 241,86 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00005-ORM
Bioknotless 718,62 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00009-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00007-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00008-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00011-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00010-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00012-ORR
Cell Trans súprava,Filter pall transf. 171,67 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00013-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00014-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00004-ORB
Driek,Jamka,Hlavica,Palacos 560,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00006-ORP
Femoral,Tibial,Pilový list,Cement Smartset 5126,37 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00003-ORP
Pilový list,Cement 20g,Femoral 944,24 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00007-ORP
Pilový list,Cement 20g 30,08 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00008-ORP
Pinnacle,Fem.Head,Cup pinnacle,Fem.Stem Corail 2090,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00010-ORP
Pinnacle,Fem.Head,Cup pinnacle,Fem.Stem Corail 2090,00 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00003-NCH
Steno Fix 954,55 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00001-DOR
Matica,Šrób, Crossling,Clamp na crossling, Skrutka 11341,36 bez DPH 18.01.2012
060/001/2012/00043
Tabelaèný papier 193,50 bez DPH 18.01.2012
060/001/2012/00027
Toner 57,50 bez DPH 18.01.2012
060/001/2012/00026
Svetelný valec zo zásobníkom do faxu 77,50 bez DPH 18.01.2012
032/003/2012/00009-ORP
Pinnacle,Fem.Head,Cup pinnacle,Fem.Stem Corail 2090,00 bez DPH 18.01.2012
060/001/2012/00025
Tonery 46,00 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00024
Tonery 403,60 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00023
Rýchlovarná kanvica 13,50 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00032
Nerezový vertik.držiak 5l kyslíkovej f¾aše, Sklopná polièka na monitor 450,00 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00041
Regále 201,78 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00044
Špajdle, Maslovaèka 20,92 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0066/12
lieky 3235,67 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00046
Vrecia na odpad 87,50 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0065/12
IOPAMIGITA inf sol. 3725,00 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00030
Monterková súprava 226,60 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0064/12
5-FLUOROURACIL sol inf. 1365,21 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00031
Pracovná obuv, pracovné rukavice 137,63 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0063/12
krvne derivaty 147,30 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00039
Plátnovka 10mm 62,50 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0062/12
5-FLUOROURACIL sol inf. 29,64 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0061/12
ALBUNORM inj. 2302,50 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0060/12
TETAVAX inj. 59,60 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0057/12
lieky 2723,59 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0056/12
lieky 1782,30 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0055/12
lieky 890,35 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0054/12
SELEMYCIN sol i 80,23 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00029
Peèiatky 37,57 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0053/12
ALYOSTAL sol 296,49 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0052/12
SELEMYCIN sol i 481,36 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00028
Peèiatky 103,34 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0051/12
diagnostické testy 148,15 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0050/12
infúzne roztoky 2274,54 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00045
Peèiatky 49,83 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0049/12
lieky 4149,58 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0030/12
fraxiprin 03,0,4 369,19 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0047/12
invanz 1xg 403,09 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0046/12
infúzne roztoky 422,60 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0045/12
infúzne roztoky 837,00 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0044/12
infúzne roztoky 476,00 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0027/12
dezinfekèné prostriedky 3944,72 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0058/12
risperdal consta 50mg 300,65 bez DPH 17.01.2012
031/36/2012/0059/12
lieky, clexane 1121,90 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00040/D
tech.kontrola zdravot.techniky 200.- bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00038/D
oprava motora ConMedPRO 6125 950,00 bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00033/D
oprava EEG prístroja 200.- bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00037/D
ND Sonotróda a nožík k OU 488,72.- bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00035/D
technická kontrola zdr.techniky 300.- bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00034/D
oprava monitora Datex Ohmeda S/5 500.- bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00032/D
oprava analyzátora SF 3000 250.- bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00036/D
káble k monitorom Dash 531.- bez DPH 17.01.2012
060/001/2012/00048
oprava a brúsenie chir.nástrojov 375,00 bez DPH 16.01.2012
060/001/2012/00047
renovácia tonerov 310,50 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00009-ÚR
CKP Austin Moore Protéza,Rúškovací set 365,13 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00009-NCH
Somafor Danek,Skrutka,Matièky 2746,34 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00008-NCH
Steno Fix 954,55 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00007-NCH
Steno Fix 954,55 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00005-ORP
Femoral,Tibial,Pilový list,Cement Smartset 1278,75 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00004-ORP
Pinnacle,Fem.Head,Cup pinnacle,Fem.Stem Corail 2596,97 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00001-ORB
Driek,Jamka,Hlavica,Palacos 560,00 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00002-NCH
Bactiseal,Codman 817,78 bez DPH 16.01.2012
031/36/2012/0043/12
infúzne roztoky 2486,90 bez DPH 16.01.2012
031/36/2012/0030/12
chemikálie 883,98 bez DPH 16.01.2012
031/36/2012/0042/12
ciprofloxacin kabi 400mg 1200,00 bez DPH 16.01.2012
031/362012/0041/12
pamba inj 5x5 ml 310,20 bez DPH 16.01.2012
031/36/2012/0039/12
infúzne roztoky 1785,08 bez DPH 16.01.2012
031/36/2012/0038/12
lieky 2252,66 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00001-ORR
Cell Trans súprava,Filter pall transf. 171,67 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00002-DOR
Skrutka, Tyèka, Matica, Crossling 7670,00 bez DPH 16.01.2012
032/003/2012/00006-ORR
Cell Trans súprava 125,00 bez DPH 16.01.2012
Sort By: Order:

«« 1 661 662 663 664 [ 665 ] 666 667 »»

4 Queries Used
0.7786 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena