Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
060/001/2019/01335/V
Spracovanie projektu pre stavebné povolenie na detské ihrisko 380,00 s DPH 30.07.2019
060/001/2019/01276/U
Dezinsekèné práce 45,92 s DPH 24.07.2019
014/1/2019/033
Tlaèiarne, MS office a PC komponenty 1669,20 s DPH 22.07.2019
020/0761/2019/00024
Seminár "Zverejòovanie faktúr, objednávok, zmlúv a finanèná kontrola z poh¾adu kontrolóra" - 1 zamen 67,20 s DPH 22.07.2019
020/0760/2019/00023
Seminár "Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahranièia 2019 - 2 zamestnanci O¼Z 140,40 s DPH 22.07.2019
014/1/2019/034
Windows Pro 10 2120,00 s DPH 19.07.2019
014/1/2019/032
Poèítaèe a MS Office 1627,20 s DPH 12.07.2019
014/1/2019/031
Poèítaèové príslušenstvo a mobilné telefóny 1207,32 s DPH 09.07.2019
014/1/2019/030
Program CENKROS 4: balík podpory 2019/II 573,48 s DPH 03.07.2019
020/0691/2019/00022
"Aktualizácia zváraèského kurzu" - 1 zamestnanec HTO 20,00 s DPH 25.06.2019
020/0680/2019/00021
Seminár "Nové pravidlá obstarávania IKT zákaziek - platné od 17. mája 2019 - 2 zamestnanci OVO+ISaS 180,00 s DPH 20.06.2019
020/0679/2019/00020
Seminár "Obstarávame so zaèiatoèníkmi podrobne a elektronicky" - 1 zamestnanec OVO 174,00 s DPH 20.06.2019
020/0678/2019/00019
Seminár "Problematika stavebných zákaziek na Slovensku - diskusné fórum" - 2 zamestnanci OVO+HTO 216,00 s DPH 20.06.2019

Seminár "Problematika stavebných zákaziek na Slovensku - diskusné fórum" - 2 zamestnanci OVO+HTO 216,00 s DPH 20.06.2019
014/1/2019/029
Nabíjaèka k notebooku HP65W USB-C Travel Power Adaptér 35,40 s DPH 17.06.2019
014/1/2019/028
Modul eRecept-upgrade na verziu v3 4800,00 s DPH 17.06.2019
026/00004/2019
TREND - elektronická verzia predplatné 2019 cca 70,00 s DPH 14.06.2019
026/00003/2019
Hospodárske noviny - elektronická verzia, Ing.Braška cca 50,00 s DPH 14.06.2019
026/00002/2019
knihy pre chirurgiu-Pancreatic Cancer, Innovations of Diagnosis..., Case-Based Lessons... 530.56 s DPH 14.06.2019
020/0639/2019/00018
Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 1 zamestnanec HTO 14,04 s DPH 12.06.2019
5176/19
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou 21,60 s DPH 03.06.2019
014/1/2019/027
Poèítaèové príslušenstvo 636,16 s DPH 03.06.2019
020/0595/2019/00017
Seminár 9. roèník Advance Health Leadership Forum 1 zam OSsZP 686,34 s DPH 30.05.2019
020/0594/2019/00016
Seminár "cestovné náhrady a ichh poskytovanie v r. 219 na príkladoch" - 2 zam O¼Z 100,00 s DPH 30.05.2019
020/0593/2019/00015
Preškolenie vodièa na obsluhu UNC - 1 zamestnanec HTÈ 24,00 s DPH 30.05.2019
020/0571/2019/00014
Národné eFórum "Elektronizácia VO" 2 zamestnanci OVO + 1 zamestnanec HTO 316,80 s DPH 24.05.2019
020/0570/2019/00013
Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 1 zamestnanci OLVaS 14,04 s DPH 24.05.2019
020/0400/2019/00010
Overenie odbornej spôsobilosti pre povolanie výahár skupina AC1 - D. Paur, L.Hulinko 144,00 s DPH 24.05.2019
060/001/2019/00872/U
Prenájom priestorov 3082,00 s DPH 24.05.2019
014/1/2019/026
Programová úprava - Klinika - pridanie krvnej skupiny 336,00 s DPH 20.05.2019
014/1/2019/025
Programová úprava - Klinika - Automatický výpoèet èasu prípravy 672,00 s DPH 20.05.2019
060/001/2019/00807
Televízor 259,00 s DPH 10.05.2019
060/001/2019/00788/M
Stolárske práce 446,96 s DPH 10.05.2019
020/0406/2019/00012
Odborný kurz tlakových nádob - 2 zamestnanci HTO H. Hruška, J. Frnèo 228,00 s DPH 09.05.2019
060/001/2019/00747/M
Prenájom konferenèných priestorov 260,00 s DPH 06.05.2019
014/1/2019/024
Multidoménový SAN SSL certifikát, inštal. certifikátu 790,80 s DPH 03.05.2019
4349/19
servisné služby pre podporu dodaného tech. riešenia za 2/2019 -720,00 s DPH 03.05.2019
014/1/2019/023
Aktualizácia modelu e Recept pre VšZP, Dôveru, Union, e Vyšetrenie 264,00 s DPH 29.04.2019
014/1/2019/022
Cena podpory na DRG grouper na 12 mesiacov 4874,40 s DPH 29.04.2019
014/1/2019/019-PC
Mini computer i3, VFD zákaznícký displej Virtuos FV 702,00 s DPH 15.04.2019
014/1/2019/018-PC
Keyboard Proximity Reader 470,00 s DPH 15.04.2019
014/1/2019/020
Poèítaèové príslušenstvo 1697,99 s DPH 11.04.2019
014/1/2019/021
software Microsoft Office- pre domácnos a podnikate¾ov 1992,00 s DPH 11.04.2019

Mini computer i3, VFD zákaznícký displej Virtuos FV 702,00 s DPH 11.04.2019

Keyboard Proximity Reader 470,00 s DPH 11.04.2019
020/0405/2019/00011
Seminár "Metrológia v systéme kvality" - Mgr. Moravèík 150,00 s DPH 10.04.2019
014/1/2019/017
Rekonfigurácia aktív. prvkov siete 1920,00 s DPH 08.04.2019
060/001/2019/00593/E
oprava vozika Balkancar 76,80 s DPH 08.04.2019
020/0326/2019/00009
Facebook marketing I. - virálna komunikácia ... - hovorca Ing. Zateková 127,20 s DPH 03.04.2019
020/0324/2019/00008
Seminár "Novela postupov úètovania od 01. 01. 2019" - 4 zamestnanci EO 276,00 s DPH 02.04.2019
020/0322/2019/00007
Seminár "Správa majetku štátu v roku 2019 so zameraním na nakl. a uzatv. zmlúv" - 2 zamestnanci OMPZ 146,00 s DPH 02.04.2019
014/1/2019/016
E-mailový server Fortinet, 1roè. podpora, práce 17953,56 s DPH 01.04.2019
014/1/2019/015
Zváranie opt.káblov, meranie opt.vlákna, modul FTTXBOX MDU C16, manipulácia 180,00 s DPH 25.03.2019
014/1/2019/011
Windows 10Profesional RETAIL 64,90 s DPH 25.03.2019
014/1/2019/010
Pedpäová ochrana, USB prepínaè 335,16 s DPH 25.03.2019
020/0282/2019/00006
Seminár "Novinky vo verzii PAM 34.01" - 2 zamestnanci O¼Z 108,00 s DPH 22.03.2019
026/00001/2019
WHO Classif Skin Tumours, WHO Clissif Tumours Eye pre patol.odd. 482.64 s DPH 21.03.2019
014/1/2019/012
RB2011UiAS-RAM, licencia, diagnost. , výmena HW, doprava 715,44 s DPH 18.03.2019
014/1/2019/013
Náramky do tlaèiarne HC100 2008,80 s DPH 18.03.2019
014/1/2019/014
Poèítaèové príslušenstvo 1453,80 s DPH 18.03.2019
F016/2/2019
štvrroèná kontrola systému EPS Schrack seconet február 2019 246,- s DPH 07.03.2019
014/1/2019/009
Poèítaèové vybavenie 212,02 s DPH 21.02.2019
014/1/2019/008
Zálohovanie Softip Profit a ištalácia upgrade progr. na evidenciu majetku 216,00 s DPH 21.02.2019
060/001/2019/00204/E
filter, vrecka do vysavaca 56 s DPH 11.02.2019
060/001/2018/01165/OI
Prepojenie NIS a PACS 576,00 s DPH 06.02.2019
014/1/2019/007
MEDEA modul na overovanie liekov, služby 6720,00 s DPH 06.02.2019
020/0105/2019/00005
Workshop "Praktik aréna - zdravotníctvo" - 2 zamestnanci OVO 180,00 s DPH 06.02.2019
014/1/2019/006
software Microsoft Office- pre domácnos a podnikate¾ov 2150,78 s DPH 30.01.2019
020/0068/2019/00003
Seminár "Ako presadi kvalitu do verejného obstarávania" - 3 zamestnanci 233,53 s DPH 28.01.2019
060/001/2019/00089/M
Obloženie stien antikorovým plechom 538,00 s DPH 28.01.2019
020/0067/2019/00002
Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými 65,00 s DPH 23.01.2019
020/0090/2019/00004
Seminár "Novinky vo verzii PAM 34.00" - 3 zamestnanci O¼Z 162,00 s DPH 23.01.2019
014/1/2019/005
Notebook ASUS, PC Lenovo,tablet Lenovo, obal na tablet 1628,63 s DPH 23.01.2019
014/1/2019/004
Jednoportový prevodník, hematol.analyzátory, inštalácia pripojenia 1651,68 s DPH 23.01.2019
014/1/2019/003
Prepojenie NIS a PACS 576,00 s DPH 17.01.2019
014/1/2019/002
software Microsoft Office- pre domácnos a podnikate¾ov, elektr. licencia 806,54 s DPH 16.01.2019
014/001/2019/001
Poèítaèové príslušenstvo 737,30 s DPH 14.01.2019
060/001/2018/01964/OI
Poèítaèové príslušenstvo 394,24 s DPH 08.01.2019
060/001/2018/02039/OI
Poèítaèové vybavenie 1979,81 s DPH 04.01.2019
060/001/2018/02002/OI
FortGate-60Em, D-Link DWR-921, práca 911,40 s DPH 28.12.2018
025/1526/2018/00046
Seminár "Povinnosti mzdovej úètovníèky pri závierke roka 2018 a leg. zmeny vo mzd. uètárni l 01. 01. 561,60 s DPH 19.12.2018
025/1553/2018/00047
Seminár "Novely daòových zákonov od 01. 01. 2019" - 3 zamestnanci EO 150,00 s DPH 19.12.2018
025/1420/2018/00040
Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 3 zamestnanci OLVaS 42,06 s DPH 14.12.2018

VFD zákaznícky displej pre kuchyòu 219,83 s DPH 12.12.2018
060/001/2018/01964/OI
Poèítaèové príslušenstvo 394,24 s DPH 12.12.2018
060/001/2018/01963/OI
OKI C823dn, Pro Q2400, USB, LAN 955,00 s DPH 12.12.2018
026/00003/2018
odborné leklárske èasopisy èeské na rok 2019 501.80 s DPH 11.12.2018
026/00004/2018
Zahranièné uèebnice pre odd.patologickej anatómia 407.57 s DPH 11.12.2018
026/00015/2018
odborná literatúra knihy 212.02 s DPH 11.12.2018
026/00014/2018
Zdravotnícke noviny 2 kusy a Hospodárske nopviny na rok 2019 398.20 s DPH 11.12.2018
026/00013/2018
odborné lekárske èasopisy slovenské na rok 2019 148.00 s DPH 11.12.2018
026/00012/2018
Odborné èeské lekárske èasopisy 2019, TREND, Žilinský veèerník 2019 460.48 s DPH 11.12.2018
026/00011/2018
Lekársky obzor, Ošetrovate¾ský obzor 2019 30.40 s DPH 11.12.2018
026/00010/2018
Odborné lekárske èasopisy slovenské 2019 75.00 s DPH 11.12.2018
026/00008/2018
SESTRA 2019 15.00 s DPH 11.12.2018
026/00007/2018
Rehabilitácia 2019 9.00 s DPH 11.12.2018
026/00006/2018
Èo má vedie mzdová úètovníèka 2019 54.90 s DPH 11.12.2018
026/00005/2018
Uèebnica Porodnictví 70.38 s DPH 11.12.2018
023/00004/2018
Zahranièné uèebnice pre odd.patologickej anatómie 407.57 s DPH 11.12.2018
026/00003/2018
èeské odborné lekárske èasopisy na rok 2019 501.80 s DPH 11.12.2018
Sort By: Order:

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 667 »»

4 Queries Used
0.79038 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena