Verejné obstarávanie - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

verejný obstarávateľ § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní

č. 343/2015

IČO:

17 335 825

IČ DPH:

SK 2020 699923

Sídlo:

Ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 01207 Žilina

Štát:

Slovenská republika

Štatutárny zástupca:

Mgr. Eduard Dorčík - riaditeľ

Kontaktná osoba:

oddelenie verejného obstarávania:

PhDr. Silvia Taligová - vedúca oddelenia, kl.193
mail: taligova (ät) fnspza.sk

Anna Kasmanová, kl.193
mail: uvo (ät) fnspza.sk

Bc. Barbora Ľachová, kl.876
mail: lachovab (ät) fnspza.sk

Telefón:

+ 421 41 5110 193

E-mail

uvo (ät) fnspza.sk

Počet návštev: 6915573
Dnes je 27. máj 2022, meniny má Iveta
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk