Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z. - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Ostatné informácie

Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ, ktoré je FNsP Žilina povinná zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Informácie je možné získať nasledovne:

- na základe žiadosti o sprístupnenie informácie zaslanej:
a) poštou na adresu sídla povinnej osoby - FNsP Žilina, ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina,
b) faxom na č.: 041/723 40 03,
c) e-mailom na adresu: hovorca@fnspza.sk, sekretariat.r@fnspza.sk,
alebo
d) iným technicky vykonateľným spôsobom,

- na základe ústnej žiadosti:
e) osobne u hovorkyne nemocnice alebo na oddelení majetkovo-právnych záležitostí alebo na sekretariáte generálneho riaditeľa FNsP,
kontakt :
041/5110 236 – hovorca,
041/5110 837 – právny odbor,
041/5110 191 – sekretariát riaditeľa.

Informácie sa žiadateľom sprístupňujú aj bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu v pracovných dňoch v čase od 800 hod. do 1000 hod. a od 1400 hod. do 1530 hod.
Počet návštev: 4205886
Dnes je 7. august 2020, meniny má Štefánia
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk