Rada riaditeľov - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Nezdravotnícke oddelenia

Rada riaditeľov

Na základe zmeny zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina došlo s účinnosťou od 1. mája 2017 k zmene štatutárneho orgánu, ktorým je RADA RIADITEĽOV pozostávajúca z 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ.

 

Generálny riaditeľ
FNsP Žilina
Ing. Igor Stalmašek, MBAigor.stalmasek ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 190
fax: 041 7234 003
Asistentka GRMarcela Mikundovásekretariat.r ( ät ) fnspza.sk
marcela.mikundova ( ät ) fnspza.sk

+421 41 5110 191
fax: 041 7234 003
Ekonomický riaditeľ
FNsP Žilina
Ing. Peter Braška, MBApeter.braska ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 320
Asistentka ERGabriela Ondreášovágabriela.ondreasova ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 191
Medicínsky riaditeľ
FNsP Žilina
MUDr. Igor Bízik, MBAigor.bizik ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 194
fax: 041 7232 330
Asistentka úseku medicínskeho riaditeľaMgr. Veronika Tomondjiveronika.tomondji ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 195
fax: 041 72 32 330
 
( ät ) nahraďte zavináčom @ 

Sídlo: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 4. poschodie)
Meno a priezvisko
Ing. Igor Stalmašek
Miesto narodenia
Žilina
Rodinný stav
ženatý
PRAX

1. 5. 2017 – súčasnosť
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, člen štatutárneho orgánu – generálny riaditeľ
2017 – 2017
ŽILINSKÁ TEPLÁRSKÁ, a.s., manažér pre Investičný rozvoj a ekológiu
2012 – 2016
ŽILINSKÁ TEPLÁRSKÁ, a.s., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
2011 – 2012
VÁHOSTAV – SK, a.s., ŽILINA, vedúci útvaru plánovania, controllingu a riadenia dcérskych spoločnosti
2010 – 2008
VÁHOSTAV – SK, a.s., ŽILINA, ekonomický riaditeľ
2007 – 2003
ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., manažér pre plánovanie, financovanie, kalkulácie a controlling
2003 – 2000
DALKIA ČADCA, a.s., výkonný riaditeľ filiálky
1999 – 1996
I.S.SERVIS, s r.o., Žilina, konateľ
1997 – 1995
DREVONÁBYTOK, a.s., Žilina, predseda predstavenstva
1995 – 1991
DAŇOVÝ ÚRAD v ŽILINE, kontrolór dane z príjmov právnických osôb – vedúci skupiny
1991 – 1990
vojenská prezenčná služba
1990 – 1989
SSE, š.p. Žilina, ref. odd. plánovania a financovania, ročná stáž v Teplárni Žilina – asistent ekon. riaditeľa závodu
VZDELANIE/KURZY

1989 – 1985
Vysoká škola ekonomická v Bratislave – Fakulta ekonomiky riadenia výrobných odvetví – Odbor ekonomika priemyslu
vysokoškolské inžinierske vzdelanie
1985 – 1981
Gymnázium Veľká Okružná 22, Žilina
úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou


Rozvoj komunikačných schopnosti – kurzy pre manažérov

Kurz daňového poradcu – bez záverečných skúšok

Týždenný jazykový kurz so spoločnosťou Pragma – anglický jazyk


Meno a priezvisko
Ing. Peter Braška
Miesto narodenia
Žilina
Rodinný stav
ženatý
PRAX

1. 7. 2017 – súčasnosť
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, člen štatutárneho orgánu – ekonomický riaditeľ
2013 – 2017
DSS a ZpS Na Bárek 686/9 – Domov pomocnej ruky, n.o., Žilina, výkonný riaditeľ
2011 – 2017
DSS a ZpS Na Bárek 686/9 – Domov pomocnej ruky, n.o., Žilina, predseda správnej rady
2005 – 2017
Uni real, s.r.o., Žilina, konateľ, riaditeľ
2004 – 2017
SZČO – podnikateľ
2002 – 2003
ABC FOTO – Milan Braška, Žilina, finančný a personálny manažér
05/2001 – 09/2001
O´Malley LTD, Delaware, USA, ekonomický asistent manažéra
05/2001 – 09/2001
FOOD LION, LLC, NC, USA, asistent kontroly kvality
VZDELANIE/KURZY

1997 – 2002
Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta hospodárskej informatiky, odbor účtovníctvo – audítorstvo
vysokoškolské inžinierske vzdelanie
1993 – 1997
Gymnázium Veľká Okružná 22, Žilina, výberová trieda so zameraním na matematiku
úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
1994 – 1996
FCE – Campridge First Certificate Examination, Akadémia vzdelávania Žilina, jazykový kurz – anglický jazyk


Meno a priezvisko
MUDr. Igor Bízik
Miesto narodenia
Nitra
Rodinný stav
ženatý
PRAX

1. 7. 2017 – súčasnosť
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, člen štatutárneho orgánu – medicínsky riaditeľ
2005 – súčasnosť
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zástupca primára oddelenia chirurgie
1989 – súčasnosť
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, sekundárny lekár oddelenia chirurgie
2017 – 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, člen Dozornej rady FNsP Žilina
2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, námestník pre ZSaP
1997 – 2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, lekár centrálnej endoskopie
1997 – 2005
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ordinár pre endoskopiu v chirurgii
1999
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, vedúci lekár aseptickej časti oddelenia chirurgie
1997
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, vedúci lekár septickej časti oddelenia chirurgie
1988 – 1989
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, sekundárny lekár úrazového oddelenia
VZDELANIE

1982 – 1988
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
vysokoškolské vzdelanie ukončené s titulom MUDr.
1978 – 1982
Gymnázium na Wolkerovej ul., Žilina
úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
2016 – 2017
certifikovaná činnosť v chirurgii prsníka
2000
IV. Svetový kongres IHPBA, Brisbane, Austrália – aktívne
1999 – 2002
hrudná chirurgia v Podunajských Biskupiciach, stáž
1999
zaradenie na školiace miesto k atestačnej skúške z hrudnej chirurgie v Podunajských Biskupiciach pod vedením Prof. MUDr. S. Haruštiaka, CSc.
1998
VI. Svetový kongres endoskopie, Rím, Taliansko – aktívne
1996
atestačná skúška z chirurgie 2. stupňa
1993
Svetový chirurgický kongres, Atény, Taliansko – aktívne
1992
Cena spolku lekárov SLS za najlepšiu prednášku roka
1991
tematický kurz v akútnej cievnej chirurgii
1991
atestačná skúška z chirurgie l. stupňa

aktívne i pasívne účasti na slovenských a českých odborných podujatiach
ŠKOLIACA ČINNOSŤ

2015 – súčasnosť
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, školiteľ a odborný garant špecializačného študijného odboru chirurgia
2000 – 2008
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, vzdelávanie a zaškoľovanie chirurgov v operačnej metóde podľa Longa

organizácia kongresov a školiacich akcií, vrátane workshopov v endoskopickom šití, použití staplerov
ČLENSTVO V STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
2005 – súčasnosť
prezident Subregionálnej lekárskej komory v Žiline
2011 – súčasnosť
podpredseda Regionálnej lekárskej komory v Žiline so sídlom v Ružomberku

Slovenská lekárska spoločnosť

Spolok lekárov

Slovenská chirurgická spoločnosť

Slovenská gastroenterologická spoločnosti

Slovenská onkologická spoločnosť

Lekárska komora

Lekárske odborové združenie

E.A.E.S. – European Association for endoscopic surgery

Počet návštev: 5939217
Dnes je 17. september 2021, meniny má Olympia
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk