Kontakty

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
ul.Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina


+421 41 5110 111 – ÚSTREDŇA
+421 41 7645 125
+421 41 7645 126
+421 41 7645 127
+421 41 7243 125

+421 41 7234 003

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: SK32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT: SPSRSKBA
Ako sa k nám dostanete?

Mapa areálu FNsP

Oddelenia 

Anestéziológia a intenzívna medicína

Primár oddeleniaMUDr. František Cisarikfrantisek.cisarik ( ät ) fnspza.sk
041 5110 327
Zástupkyňa primára pre lôžkovú časťMUDr. Blanka Habánikováblanka.habanikova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 753, 041 5110 845
Zástupkyňa primára pre anesteziologickú časťMUDr. Jarmila Tichájarmila.ticha ( ät ) fnspza.sk
041 5110 753, 041 5110 845
Vedúca sestraPhDr. Renáta Frývaldováfryvaldova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 846
Anestéziologická ambulancia041 5110 464
Algeziologická ambulancia041 5110 454

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Zastupujúci primár oddeleniaMUDr. Peter Gábrišdr.gabris ( ät ) centrum.sk
0918 628 981
Vedúca sestraMgr. Anna Šimkovásimkova.cpldz ( ät ) gmail.com
+421 0918 628 983, +421 41 500 76 90

Centrálna sterilizácia

Vedúca sestraPhDr. Jarmila Mackovčákovájarmila.mackovcakova ( ät ) fnspza.sk
ocs ( ät ) fnspza.sk

041 5110 537
Oddelenieocs ( ät ) fnspza.sk
041 5110 538

Dermatovenerológia

Vedúca lekárkaMUDr. Milada Kullová milada.kullova ( ät ) fnspza.sk;
kozne ( ät ) fnspza.sk

041 5110 457
Zástupkyňa vedúcej lekárkyMUDr. Tatiana Bulejčíkovátatiana.bulejcikova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 457
Vedúca sestraMgr. Mariana Poliaková mariana.poliakova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 525

DOS

Vedúca sestraMgr. Mária Brodňanovámaria.brodnanova ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 607
Zastupujúca vedúca sestra
manažérka dennej zmeny
Mgr. Mária Dobroňovámaria.dobronova ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 609
Odborný garantPhDr. Gabriela Tvrdágabriela.tvrda ( ät ) fnspza.sk
+421 41 5110 294

Fyziatria, balneológia a rehab.

PrimárkaMUDr. Nina Ľorkovánina.lorkova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 687 odd., 041 5110 560 amb.
LekárkaMUDr. Eva Trzubováeva.trzubova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 686 odd., 041 5110 477 amb.
LekárkaMUDr. Mária Bugalová
LekárkaMUDr. Viera Balážová
LekárkaMUDr. Jana Bútorová
LekárkaMUDr. Jana Hrubinová
Poverená vedúca fyzioterapeutkaMgr. Alena Rihalová, Cert. MDTalena.rihalova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 561
Poverená vedúca sestraMgr. Mária Uričkovámaria.urickova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 687

Gastroenterológia

Vedúci lekárMUDr. Ján Bašojan.baso ( ät ) fnspza.sk
041 5110 604
Zástupca vedúceho lekáraMUDr. Peter Hauptpeter.haupt ( ät ) fnspza.sk
041 5110 604
Vedúca sestraMgr. Jarmila Bodnárovájarmila.bodnarova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 467

Gynekologicko - pôrodnícke odd.

Primár oddeleniaMUDr. Martin Sudekmartin.sudek ( ät ) fnspza.sk
041 5110 374
Vedúca sestraMgr. Lenka Játioválenka.jatiova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 376
LekárMUDr. Pavol Babjak (úv. 0,1)babjak.pavol@seznam.cz
LekárkaMUDr. Zuzana Bulejčíkovázuzanabulejcikova@gmail.com
LekárMUDr. Peter Durmis (úv. 0,2)
LekárkaMUDr. Petra Durmisovápetra.durmisova ( ät ) gmail.com
LekárMUDr. Robert Ficekficek ( ät ) fnspza.sk
LekárkaMUDr. Vladimíra Gašperákovágasperakova.v@hotmail.sk
LekárMUDr. Ján Határjano.hatar@gmail.com
LekárkaMUDr. Júlia Holešovájuliaholesova@gmail.com
LekárkaMUDr. Oľga Káčerikováolga.kacerikova@gmail.com
LekárMUDr. Daniel Klačko (úv. 0,1)zilinadan@yahoo.com
LekárMUDr. František Krasňankrasnan.frantisek@gmail.com
LekárkaMUDr. Monika Bátorovám.batorova@gmail.com
LekárkaMUDr. Mária Mušková mariamuskova.m ( ät ) gmail.com
LekárkaMUDr. Marcelina Nadolnamarcelina.nadolna@gmail.com
LekárkaMUDr. Zuzana Paškuliakovápaskuliakova.zuzana ( ät ) gmail.com
LekárkaMUDr. Anna Židekovámudrannazidekova@gmail.com
Materské dovolenky:
LekárkaMUDr. Zuzana Čimborová (t.č. na MD)cimborova.z@gmail.com
LekárkaMUDr. Alexandra Határováalexandra.gondova@gmail.com
LekárkaMUDr. Simona Majtánová (t.č na MD)lampelova.simona@gmail.com
LekárkaMUDr. Veronika Rojikováveronika.hrabosova@gmail.com
LekárkaMUDr. Lívia Tomšoválivia.fejova ( ät ) gmail.com

Hematológia

Vedúca lekárkaMUDr. Marta Kučerákovámarta.kucerakova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 344
Zástupkyňa vedúcej lekárkyMUDr. Lucia Okonoválucia.okonova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 488
Vedúca laborantkaMgr. Veronika Hanulákováveronika.hanulakova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 389
Ambulanciahematologia ( ät ) fnspza.sk

Chirurgia

2. Zástupca primára MUDr.Vladimír Haľko041 5110 326
Primár oddeleniadoc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.juraj.vana ( ät ) fnspza.sk
041 5110 831
1. Zástupca primára MUDr. Igor Bízikigor.bizik ( ät ) fnspza.sk
041 5110 329
Vedúca sestraMgr. Mária Žabkovámaria.zabkova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 523
Manažérka dennej zmeny - operačné sály Ing. Alexandra Korcováalexandra.korcova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 826
Manažérka dennej zmeny - ošetrovacie jednotkyMgr. Miroslava Tichá041 5110 789
Manažérka dennej zmeny - ošetrovacie jednotkyKatarína Lašútová041 5110 534

Infektologická ambulancia

LekárMUDr. Igor Štúr igor.stur ( ät ) fnspza.sk
041 5110 335
Sestra041 5110 335

Klinická a radiačná onkológia

Primárka oddeleniaMUDr. Dagmar Sudeková, MBAdagmar.sudekova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 700, 5110 705
Zástupca primárky pre radiačnú onkológiuMUDr. Peter Némethpeter.nemeth ( ät ) fnspza.sk
041 5110 720
Zástupkyňa primárky pre klinickú onkológiuMUDr. Zuzana Štofovázuzana.stofova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 773
Vedúca sestraMgr. Jana Ďurajkovájana.durajkova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 722
FyzikIng. Martina Kollárováfyzici ( ät ) fnspza.sk
041 5110 701

Lekáreň FARMÁCIA

Vedúci farmaceutPharmDr. Daniela Mekiňováfarmacia ( ät ) fnspza.sk
041 5110 474

Lekárska genetika

Vedúci lekárMUDr. František Cisárik, CScgenetika.cisarik ( ät ) fnspza.sk;
cisgen ( ät ) fnspza.sk

041 5110 698
Zástupkyňa vedúceho lekáraMUDr. Ivana Paučinováivana.paucinova ( ät ) fnspza.sk;
genetika ( ät ) fnspza.sk

041 5110 245
Vedúca laborantkaĽubica Jambrichová lubica.jambrichova ( ät ) fnspza.sk; genetika ( ät ) fnspza.sk
041 5110 245
Lekárska genetika - laboratórium041 5110 895

Liečebňa dlhodobo chorých

PrimárkaMUDr. Ingrid Šúlekováingrid.sulekova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 612
041 5110 613
Zástupkyňa primárkyMUDr. Zuzana Behulovázuzana.behulova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 613
041 5110 741
Vedúca sestraPhDr. Gabriela Horvátovágabriela.horvatova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 692
Dokumentačná pracovníčkaGabriela Mičianovádok.ldch ( ät ) fnspza.sk
041 5110 735
LekárLDCH 2.A041 5110 629
SestraLDCH 2.A041 5110 630
LekárLDCH 2.B041 5110 641
SestraLDCH 2.B041 5110 640

Nemocničná lekáreň

Vedúci farmaceutPharmDr. Eva Rybárováeva.rybarova ( ät ) fnspza.sk
lekaren ( ät ) fnspza.sk

041 5110 505
FarmaceutDenisa Potočková041 5110 506
Odd. zdravotných pomôcokozp ( ät ) fnspza.sk
ozp2 ( ät ) fnspza.sk

041 5110 510

Nemocničná lekáreň – Oddelenie výdaja pre verejnosť

Zodpovedný farmaceutPharmDr. Eva Rybárováeva.rybarova ( ät ) fnspza.sk; lekaren ( ät ) fnspza.sk
041 5110 505
FarmaceutPharmDr. Kristína Štanskánemlek ( ät ) fnspza.sk
041 5110 359

Nemocničná lekáreň – Oddelenie výdaja pre verejnosť Poliklinika

Zodpovedný farmaceutPharmDr. Eva Rybárováeva.rybarova ( ät ) fnspza.sk; lekaren ( ät ) fnspza.sk
041 5110 505
FarmaceutPharmDr. Lucia Trubanoválekpol ( ät ) fnspza.sk
041 5110 877

Neurochirurgia

Primár oddeleniaMUDr. Ivan Mačuga, MBAivan.macuga ( ät ) fnspza.sk
Zástupca primáraMUDr. Ladislav Potočniakladislav.potocniak ( ät ) fnspza.sk
041 5110 282
Vedúca sestraMgr. Adriana Murárováadriana.murarova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 577

Neurológia

Primár oddeleniaMUDr. Juraj Vyletelka juraj.vyletelka ( ät ) fnspza.sk
041 5110 557, fax: 041 7634 789
Zástupkyňa primáraMUDr. Silvie Kužmovásilvie.kuzmova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 512
Vedúca sestraMgr. Mária Bajaníkovámaria.bajanikova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 551
-
Sestra pre zdravotnú dokumentáciu041 5110 512
Oddelenie041 5110 755
JIS041 5110 500
Stacionár, EEG041 5110 270
Lekárska izba041 5110 552
Príjmová ambulancia, SONO041 5110 553
EMG ambulancia041 5110 818
tiesňová linka oddeleniaslužbukonajúci personál041 5110 500

Neonatológia

Primárka oddeleniaMUDr. Katarína Jackuliakovákatarina.jackuliakova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 774
Zástupkyňa primárkyMUDr. Daniela Calajová041 5110 378
Vedúca sestraMgr. Amália Krkoškováamalia.krkoskova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 542

Oftalmológia

Primár oddeleniaMUDr. Michal Štubňa, PhD.michal.stubna ( ät ) fnspza.sk
041 5110 757
Zástupkyňa primáraMUDr. Andrea Falátováandrea.falatova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 815
Vedúca sestraMgr. Zuzana Bielenázuzana.bielena ( ät ) fnspza.sk
041 5110 403
Dokumentačná sestraIveta Andrejšinová iveta.andrejsinova (ät) fnspza.sk
041 5110 809
ambulancia č. 1 – príjmová041 5110 366
ambulancia č. 2 – aplikácie041 5110 549
ambulancia č. 3 – kataraktová041 5110 784
ambulancia č. 4 – sietnicová041 5110 756
ambulancia č. 5 – špecializovaná041 5110 803
oddelenie – lekár041 5110 364
oddelenie – sestra041 5110 360

Ortopédia

Primár oddeleniaMUDr. Róbert Krauserobert.krause ( ät ) fnspza.sk
041 5110 715
Zástupca primáraMUDr. Augustín Majcheraugustin.majcher ( ät ) fnspza.sk
041 5110 428
Vrchná sestraPhDr. Jana Balážovájana.balazova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 843
Ortopedická príjmová ambulancia041 5110 458
Ortopedická konziliárna ambulancia041 5110 331
Oddelenie041 5110 841
JIS041 5110 893

Otorinolaryngológia

Vedúci lekárMUDr. Patrik Žabkapatrik.zabka ( ät ) fnspza.sk
041 5110 402
Vedúca sestraMgr. Zuzana Pallovázuzana.pallova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 369

Patologická anatómia

Vedúca lekárkaMUDr. Jana Doboszovájana.doboszova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 396
LekárMUDr. Dušan Pokorný041 5110 669
LekárkaMUDr. Oľga Zacharováolga.zacharova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 624
Vedúca laborantkaMgr. Janka Dávidíkovájanka.davidikova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 620
cytologické labolatórium041 5110 621
bioptické laboratórium041 5110 745
imunohistochemické laboratórium041 5110 621
Dokumentačná pracovníčkapatologia ( ät ) fnspza.sk
041 5110 276

Pediatria

Primárka oddeleniaMUDr. Cigániková Zuzanazuzana.ciganikova ( ät ) fnspza.sk
detske ( ät ) fnspza.sk

041 5110 302
Zástupkyňa primáraMUDr. Dana Mrázovádana.mrazova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 455
Vedúca sestraPhDr. Katarína Krajčiovákatarina.krajciova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 307

Pediatrická ortopédia

Primár oddeleniaMUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBAjuraj.popluhar ( ät ) fnspza.sk
041 5110 218
Zástupca primáraMUDr. Miloš Hartelmilos.hartel ( ät ) fnspza.sk
041 5110 791
Vedúca sestraMgr. et Mgr. Eva Nemčekováeva.nemcekova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 235

Pneumológia a ftizeológia

Vedúca lekárka - poverená vedenímMUDr. Mária Kleinovámaria.kleinova ( ät ) fnspza.sk
0910 224 294
Vedúca sestraMgr. Jarmila Janíčkováveds.paf@fnspza.sk ( ät ) fnspza.sk
jarmila.janickova ( ät ) fnspza.sk

041 5110 401
Pneumológia a ftizeológiaplucne ( ät ) fnspza.sk

Psychiatria

príjmová a konziliárna ambulancia041 5110 280
akútne oddelenie - muži041 5110 641
akútne oddelenie - ženy041 5110 644
sanatórne oddelenie041 5110 286
Primárka oddelenia - poverená výkonom funkcieMUDr. Oľga Vöröšováolga.vorosova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 647
Zástupkyňa primárkyMUDr. Martina Hanzelová martina.hanzelova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 838
Zástupca primárkyMUDr. Mykhailo Ilnytskyimykhailo.ilnytskyi ( ät ) fnspza.sk
041 5110 645
Vedúca sestraPhDr. Renáta Lachovárenata.lachova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 588

Rádiológia

Recepcia041 5110 598
Vedúci lekárMUDr. Martin Molnár, MPHmartin.molnar ( ät ) fnspza.sk
041 5110 395
Zástupca vedúceho lekáraMUDr. Martin Filipmartin.filip ( ät ) fnspza.sk
041 5110 399
Vedúci rádiologický technikMgr. Martina Malíkovámartina.malikova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 515

Úrazová chirurgia

Primár oddeleniaMUDr. Juraj Kacianjuraj.kacian ( ät ) fnspza.sk
041 5110 550
Zástupca primáraMUDr. Lumír Štefáneklumir.stefanek ( ät ) fnspza.sk
041 5110 329
Vedúca sestraMgr. Silvia Haščíkovásilvia.hascikova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 427
Dokumentačná sestra041 5110 417
Lôžková časť (izby 1-12) 041 5110 424
Lôžková časť (izby 16-19)041 5110 617
Jednotka intenzívnej starostlivosti041 5110 425
Príjmová ambulancia041 5110 416

Urgentný príjem

Poverený vedúci lekárMUDr. Juraj Kacianjuraj.kacian ( ät ) fnspza.sk
041 5110 226
Vedúca sestraPhDr. Beáta Kultanovábeata.kultanova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 345

Urológia

Primár oddeleniaMUDr. Roman Mrázroman.mraz ( ät ) fnspza.sk
041 5110 834
Zástupca primáraMUDr. Ján Poliakjan.poliak ( ät ) fnspza.sk
041 5110 431
Vedúca sestraPhDr. Edita Solárikováedita.solarikova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 782

Vnútorné lekárstvo

Primárka oddeleniaMUDr. Monika Kulinovámonika.kulinova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 340, fax: 041 7245 327
Zástupca primárkyMUDr. František Golasfrantisek.golas ( ät ) fnspza.sk
041 5110 592
Zástupca primárkyMUDr. Martin Zamykalmartin.zamykal ( ät ) fnspza.sk
041 5110 590
Vedúca sestraMgr. Helena Ondrovičováhelena.ondrovicova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 530

Vnútorné lekárstvo B

PrimárkaMUDr. Dagmar Bollovádagmar.bollova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 590
Zástupca primárkyMUDr. Peter Ballaypeter.ballay ( ät ) fnspza.sk
041 5110 596
Vedúca sestraMgr. Mária Dobroňovámaria.dobronova ( ät ) fnspza.sk
041 5110 591
Počet návštev: 7034380
Dnes je 30. jún 2022, meniny má Melánia
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk