Kontakty

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
ul.Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina

  
+421 41 5110 111 – ÚSTREDŇA
+421 41 7645 125
+421 41 7645 126
+421 41 7645 127
+421 41 7243 125
  
+421 41 7234 003

Oddelenia 

Anestéziológia a intenzívna medicína

Primár oddeleniaMUDr. František Cisarikfrantisek.cisarik@fnspza.sk
041 5110 327
Zástupkyňa primára pre lôžkovú časťMUDr. Blanka Habánikováblanka.habanikova@fnspza.sk
041 5110 753, 041 5110 845
Zástupkyňa primára pre anesteziologickú časťMUDr. Jarmila Tichájarmila.ticha@fnspza.sk
041 5110 753, 041 5110 845
Vedúca sestraMgr. Valéria Hreusovávaleria.hreusova@fnspza.sk
041 5110 846

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Zastupujúca primárka oddeleniaMUDr. Martina Hanzelovámartina.hanzelova@fnspza.sk
+421 41 51 10 647
Vedúca sestraMgr. Anna Šimkováanna.simkova@fnspza.sk; simkova.cpldz@gmail.com
+421 0918 628 983, +421 41 500 76 90

Centrálna sterilizácia

Vedúca sestraBc. Eva Stárekováeva.starekova@fnspza.sk
041 5110 537
Oddelenieocs@fnspza.sk
041 5110 538

Chirurgia

Primár oddeleniadoc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.juraj.vana@fnspza.sk
041 5110 831
Zástupca primára MUDr. Igor Bízikigor.bizik@fnspza.sk
041 5110 329
Vedúca sestraMgr. Anna Rakučákováanna.rakucakova@fnspza.sk
041 5110 523

Dermatovenerológia

Vedúca lekárkaMUDr. Milada Kullová milada.kullova@fnspza.sk; kozne@fnspza.sk
041 5110 457
Zástupkyňa vedúcej lekárkyMUDr. Tatiana Bulejčíkovátatiana.bulejcikova@fnspza.sk
041 5110 457
Manažérka dennej smenyBc. Zdenka Podpleskázdenka.podpleska@fnspza.sk
041 5110 254

Fyziatria, balneológia a rehab.

PrimárkaMUDr. Nina Ľorkovánina.lorkova@fnspza.sk
Zástupkyňa vedúcej lekárkyMUDr. Alena Majerováalena.majerova@fnspza.sk
041 5110 477
Vedúca fyzioterapeutkaMgr. Ivana Majsniarováivana.majsniarova@fnspza.sk
041 5110 561

Gastroenterológia

Vedúci lekárMUDr. Ján Bašojan.baso@fnspza.sk
041 5110 604
Zástupca vedúceho lekáraMUDr. Peter Hauptpeter.haupt@fnspza.sk
041 5110 604
Vedúca sestraMgr. Jarmila Bodnárovájarmila.bodnarova@fnspza.sk
041 5110 467

Hematológia

Vedúca lekárkaMUDr. Marta Kučerákovámarta.kucerakova@fnspza.sk
041 5110 344
Zástupkyňa vedúcej lekárkyMUDr. Valéria Broďániovávaleria.brodaniova@fnspza.sk
041 5110 488
Vedúca laborantkaMgr. Veronika Hanulákováveronika.hanulakova@fnspza.sk
041 5110 410

Gynekologicko - pôrodnícke odd.

Primár oddeleniaMUDr. Robert Ficekrobert.ficek@fnspza.sk
041 5110 374
Zástupca primáraMUDr. Martin Sudekmartin.sudek@fnspza.sk
041 5110 513
Vedúca sestraPhDr. Jarmila Mackovčákovájarmila.mackovcakova@fnspza.sk
041 5110 376

Infektologická ambulancia

LekárMUDr. Igor Štúr igor.stur@fnspza.sk
041 5110 335
Sestra041 5110 335

Klinická a radiačná onkológia

Primár oddeleniaMUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA.richard.hruby@fnspza.sk
041 5110 705
Zástupca primáraMUDr. Peter Némethpeter.nemeth@fnspza.sk
041 5110 720
Poverená vedúca sestra Mgr. Jana Ďurajkovájana.durajkova@fnspza.sk
041 5110 722
FyzikIng. Martina Kollárováfyzici@fnspza.sk
041 5110 701

Lekáreň FARMÁCIA

Vedúci farmaceutPharmDr. Daniela Mekiňováfarmacia@fnspza.sk
041 5110 474

Lekárska genetika

Vedúci lekárMUDr. František Cisárik, CScgenetika.cisarik@fnspza.sk; cisgen@fnspza.sk
041 5110 698
Zástupkyňa vedúceho lekáraMUDr. Ivana Paučinováivana.paucinova@fnspza.sk; genetika@fnspza.sk
041 5110 245
Vedúca laborantkaĽubica Jambrichová lubica.jambrichova@fnspza.sk; genetika@fnspza.sk
041 5110 245

Liečebňa dlhodobo chorých

Primár oddeleniaMUDr. Ladislav Valicaladislav.valica@fnspza.sk
041 5110 707, 041 5110 612
Zástupkyňa primáraMUDr. Terézia Poradovskáterezia.poradovska@fnspza.sk
041 5110 602, 041 5110 609
Vedúca sestraPhDr. Gabriela Horvátovágabriela.horvatova@fnspza.sk
041 5110 692

Neurochirurgia

Primár oddeleniaMUDr. Peter Bačinskýpeter.bacinsky@fnspza.sk
041 5110 862
Vedúca sestraBc. Kamila Guothovákamila.guothova@fnspza.sk
041 5110 577

Neurológia

Primár oddeleniaMUDr. Juraj Vyletelka juraj.vyletelka@fnspza.sk
041 5110 557, fax: 041 7634 789
Zástupca primáraMUDr. Jozef Hudcovskýjozef.hudcovsky@fnspza.sk
041 5110 512
Vedúca sestraMgr. Mária Bajaníkovámaria.bajanikova@fnspza.sk
041 5110 551

Neonatológia

Primárka oddeleniaMUDr. Katarína Jackuliakovákatarina.jackuliakova@fnspza.sk
041 5110 774, 041 7234 696
Zástupkyňa primárkyMUDr. Daniela Calajovádaniela.calajova@fnspza.sk
041 5110 378
Vedúca sestraMgr. Amália Krkoškováamalia.krkoskova@fnspza.sk
041 5110 542

Oftalmológia

Primár oddeleniaMUDr. Michal Štubňa, PhD.michal.stubna@fnspza.sk
041 5110 757
Zástupkyňa primáraMUDr. Blandína Lipková, PhD.blandina.lipkova@fnspza.sk
041 5110 549, 763
Vedúca sestraMgr. Zuzana Bielenázuzana.bielena@fnspza.sk
041 5110 403

Ortopédia

Primár oddeleniaMUDr. Ladislav Knapecladislav.knapec@fnspza.sk
041 5110 715
Zástupca primáraMUDr. Ľubomír Bažíklubomir.bazik@fnspza.sk
041 5110 812
Vrchná sestraMgr. Jana Balážovájana.balazova@fnspza.sk
041 5110 843

Otorinolaryngológia

Vedúci lekárMUDr. Pavol Lukášek, PhD.pavol.lukasek@fnspza.sk
041 5110 402
Zástupca vedúceho lekráraMUDr. Denis Dunajovecdenis.dunajovec@fnspza.sk
041 5110 402
Vedúca sestraMgr. Zuzana Pallovázuzana.pallova@fnspza.sk
041 5110 369

Patologická anatómia

Vedúci lekárMUDr. Dušan Pokornýdusan.pokorny@fnspza.sk
041 5110 396
Zástupkyňa vedúceho lekáraMUDr. Oľga Zacharováolga.zacharova@fnspza.sk
041 5110 624
Sekundárny lekárMUDr. Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.vladimirbartos@post.sk
041 5110 669
Vedúca laborantkaMária Kadlecovámaria.kadlecova@fnspza.sk; patologia@fnspza.sk
041 5110 620

Pediatria

Primár oddeleniaMUDr. Juraj Kováčikjuraj.kovacik@fnspza.sk; kovacikj53@fnspza.sk; detske@fnspza.sk
041 5110 302
Zástupkyňa primáraMUDr. Dana Mrázovádana.mrazova@fnspza.sk
041 5110 455
Vedúca sestraPhDr. Katarína Krajčiovákatarina.krajciova@fnspza.sk
041 5110 307

Pediatrická ortopédia

Primár oddeleniaMUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBAjuraj.popluhar@fnspza.sk
041 5110 218
Zástupca primáraMUDr. Miloš Hartelmilos.hartel@fnspza.sk
041 5110 791
Poverená výkonom funkcie vedúcej sestryMgr. Eva Nemčekováeva.nemcekova@fnspza.sk
041 5110 235

Pneumológia a ftizeológia

Vedúca lekárkaMUDr. Anna Tatárováanna.tatarova@fnspza.sk
041 5110 414
Zástupkyňa vedúcej lekárkyMUDr. Mária Kleinovámaria.kleinova@fnspza.sk
041 5110 414
Vedúca sestraMgr. Ľubica Pialoválubica.pialova@fnspza.sk
041 5110 401

Psychiatria

príjmová a konziliárna ambulancia041 5110 280
akútne oddelenie - muži041 5110 641
akútne oddelenie - ženy041 5110 644
sanatórne oddelenie041 5110 286
Primárka oddeleniaMUDr. Martina Hanzelovámartina.hanzelova@fnspza.sk
041 5110 647
Zástupca primárkyMUDr. Peter Hanopeter.hano@fnspza.sk
041 5110 645
Vedúca sestraPhDr. Renáta Lachovárenata.lachova@fnspza.sk
041 5110 588

Rádiológia

PrimárkaMUDr. Jarmila Hrtánkovájarmila.hrtankova@fnspza.sk
041 5110 395
Zástupca primárkyMUDr. Martin Filipmartin.filip@fnspza.sk
041 5110 399
Vedúci RA technikMgr. Elena Rimeková, PhD.elena.rimekova@fnspza.sk
041 5110 515

Úrazová chirurgia

Primár oddeleniaMUDr. Karol Orlovský, PhD.karol.orlovsky@fnspza.sk
041 5110 550
Zástupca primáraMUDr. Lumír Štefáneklumir.stefanek@fnspza.sk
041 5110 329
Vedúca sestraMgr. Silvia Haščíkovásilvia.hascikova@fnspza.sk
041 5110 427

Urgentný príjem

Poverená vedúca lekárkaMUDr. Katarína Kacianovákatarina.kacianova@fnspza.sk
041 5110 226
Vedúca sestraPhDr. Beáta Kultanovábeata.kultanova@fnspza.sk
041 5110 345

Urológia

Primár oddeleniaMUDr. Juraj Mikuláš, CSc.juraj.mikulas@fnspza.sk
041 5110 430
Zástupca primáraMUDr. Roman Mrázroman.mraz@fnspza.sk
041 5110 834
Vedúca sestraPhDr. Edita Solárikováedita.solarikova@fnspza.sk
041 5110 782

Ústavná lekáreň

Vedúci farmaceutPharmDr. Pavol Púčaťpavol.pucat@fnspza.sk; lekaren@fnspza.sk
041 5110 505
Vedúca farm. laborantka Ľudmila Majchrákováludmila.majchrakova@fnspza.sk
041 5110 506

Vnútorné lekárstvo

Primárka oddeleniaMUDr. Monika Kulinovámonika.kulinova@fnspza.sk
041 5110 340, fax: 041 7245 327
Zástupca primárkyMUDr. František Golasfrantisek.golas@fnspza.sk
041 5110 592
Zástupkyňa primárkyMUDr. Alžbeta Gondžúrováalzbeta.gondzurova@fnspza.sk
041 5110 590
Vedúca sestraMgr. Ľubica Lukáčoválubica.lukacova@fnspza.sk
041 5110 530
Počet návštev: 1130132
Dnes je 25. júl 2016, meniny má Jakub
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk