Kariéra

Ponuka voľných pracovných miest

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):
 1. lekára na oddelenie liečebne dlhodobo chorých (náborový príspevok 3000 €),
 2. lekára na ambulancii CPLDZ,
 3. sestry inštrumentárky,
 4. sestry na oddelenie chirurgie (náborový príspevok 700 €),
 5. sestry na oddelenie vnútorného lekárstva (náborový príspevok 700€),
 6. sestry na oddelenie dlhodobo chorých (náborový príspevok 700€),
 7. sestry na oddelenie gynekológie a pôrodníctva,
 8. zdravotníckych záchranárov,
 9. sanitárov,
 10. sestry pre operačné i neoperačné odbory v nepretržitej prevádzke (uprednostňujeme sestry aktívne vykonávajúce prácu sestry pri lôžku).

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):
 1. analytik,
 2. kuchárov (náborový príspevok 300 €),
 3. vodára,
 4. upratovačky do kuchyne,
 5. pomocníkov v kuchyni.

Informácia o spracovaní osobných údajov
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina so sídlom Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO: 17335825 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, či vlastnia zdravotný preukaz, preukaz pracovníka v potravinárstve, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o tom, že máte právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, a že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona.

Počet návštev: 1790896
Dnes je 20. október 2017, meniny má Vendelín
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk