Náborový príspevok - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Kariéra

Náborový príspevok

Rozhodnutie Rady riaditeľov

o náborovom príspevku

pre niektorých budúcich zamestnancov FNsP Žilina a zamestnancov FNsP Žilina.

Opatrenie sa príjma za účelom zvýšenia atraktívnosti a záujmu o nástup nových zamestnancov na dotknuté oddelenia, z dôvodu dlhodobého nízkeho záujmu o prácu na týchto oddeleniach v daných pozíciach. S účinnosťou odo dňa 7.8.2017 bude priznaný náborový príspevok, nasledovne:

Pozícia

Oddelenie

Výška náborového príspevku

Podmienky priznania

1

lekár

oddelenie dlhodobo chorých (LDCH)

3000€*

Záväzok zotrvať v pracovnom pomere najmenej 5 rokov odo dňa vzniku pracovného pomeru, inak musí vrátiť v plnej výške. Vyplatí sa po uplynutí skúšobnej doby.

2

sestra

oddelenie chirurgie, oddelenie vnútorného lekárstva, LDCH

700€*

Záväzok zotrvať v pracovnom pomere najmenej 2 roky odo dňa vzniku pracovného pomeru, inak musí vrátiť v plnej výške. Vyplatí sa po uplynutí skúšobnej doby.

3

Kuchár, rozvozca stravy

oddelenie liečebnej výživy a stravovania

300€

Záväzok zotrvať v pracovnom pomere najmenej 2 roky odo dňa vzniku pracovného pomeru, inak musí vrátiť v plnej výške. Vyplatí sa po 100€ počas prvých 3 mesiacochod nástupu za podmienky 100% dochádzky do zamestnania..

4

Zamestnanci FNsP

300€

Pokiaľ preukázateľne prispeje k náboru nového zamestnanca vyššie uvedené pozície. S výnimkou zamestnancov FNsP Žilina, ktorí majú nábor nových zamestnancov vo svojej pracovnej náplni.

*Pokiaľ zamestnanci FNsP Žilina prejavia záujem o preloženia na vyššie uvedené pozície, rovnaký náborový príspevok im bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne po preložení; príspevok dostanú iba v prípade, že bude náhrada za nich na oddelenie, kde sú pôvodne zaradení.

Počet návštev: 7034298
Dnes je 29. jún 2022, meniny má Peter a Pavol, Petra
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk