Pre budúce mamičky - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Informácie pre pacientov

Pre budúce mamičky

Ak sa chystáte na hospitalizáciu na pôrodnici, viac informácií nájdete tu >>>Čo si priniesť do pôrodnice?<<<.PSYCHOFYZICKÁ PRÍPRAVA BUDÚCICH MAMIČIEK NA PÔROD

Na odd. gyn. a pôrodníctva realizujeme psychofyzickú prípravu (PFP) tehotných pacientok na pôrod.

Objednávať sa mamičky môžu PO-ST-PIA od 1400-1430 na tel.: 041/5110 380 ; sestrička Anna Zbyňová.

PFP pozostáva z kurzu prebiehajúceho počas  štyroch po sebe idúcich týždňov v mesiaci.
  • prvý kurz každý utorok od 1300 hod. -1400 hod.- pre počet 8 pacientok
  • druhý kurz každý štvrtok od 1300 hod. -1400 hod.- pre počet 8 pacientok
Privítame Vás, aj budúcich oteckov vo vestibule prízemia odd. gynekológie a pôrodníctva, odtiaľto sa presunieme do pripravenej miestnosti, s obrazovým materiálom pre budúce mamičky. Miestnosť sa nachádza na 2 poschodí.

Na kurz sa môžete prihlásiť u pôrodnej asistentky odd. gynekol. a pôrodníctva.

Budúce mamičky absolvovaním PFP získajú teoretické a praktické vedomosti o priebehu hospitalizácie spojenej s pôrodom, o samom priebehu pôrodu.

Absolvujú cvičenia, pod dozorom certifikovanej pôrodnej asistentky, ktoré sú určené pre budúce mamičky. Oboznámia sa s dôležitou a nevyhnutnou funkciou dojčenia, získajú informácie o ošetrení novorodenca.

Cena kurzu je 20 eur.

Tešíme sa na vašu účasť.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.PÔRODNÝ EPIDURÁL - POUČENIE RODIČKY ZA ÚČELOM INFORMOVANÉHO SÚHLASU K EPIDURÁLNEJ ANALGÉZII POČAS PÔRODU

Oddelenie Anestéziológie a intenzívnej medicíny&Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Vážená pani,

vo FN v Žiline môže rodička požiadať o poskytnutie pôrodnej epidurálnej analgézie (ďalej len PEDA) počas pôrodu,za účelom tíšenia pôrodnej bolesti.

Pôrodná bolesť môže byť veľkej intenzity a pri dlhom trvaní pôrodu môže táto bolesť rodičku značne vysiľovať a traumatizovať. PEDA zabezpečíbezbolestnosť nielen pri pôrode ale aj pri zašívaní poranenej hrádze, prípadne bezbolestnosť pri cisárskom reze, ak sa takáto situácia vyskytne.

Epidurálne znecitlivenie je všeobecne používaná metóda tíšenia pôrodnej bolesti a je bezpečná pre rodičku aj novorodenca. PEDA predstavuje podanie znecitlivejúcej látky do miešneho kanálu v oblasti bedernej chrbtice. Správne prevedená EDA nie je v odbornej literatúre považovaná za príčinu predĺženia doby pôrodu a nezapríčiňuje nežiaduce účinky na novorodenca.

Epidurálne znecitlivenie nie je možné previesť u rodičiek s poruchou zrážanlivosti krvi, s alergiou na miestne anestetiká alebo u niektorých onemocnení centrálnej nervovej sústavy, prípadne pri výskyte infekcie v mieste plánovaného vpichu.

Pred samotným podaním PEDA, lekár alebo sestra zaistí žilný vstup a podáinfúziu fyziologického roztoku k prevencii poklesu krvného tlaku. Za týmto účelom sú nutné aj pravidelné kontroly krvného tlaku a pulzu počas pôsobenia EDA a sledovanie Vášho celkového stavu ako aj monitorovanie oziev Vášho dieťatka.

Procedúra k zavedeniu hadičky PEDA sa vykonáva v sede alebo v leže na ľavom boku s vyhrbením chrbáta. Potrebná je Vaša dobrá spolupráca a to hlavne udržanie vyhrbeného chrbáta a nehybnosti počas procedúry, procedúra zavádzania ihly a hadičky je zvyčajne nebolestivá.

Lekár– anestéziológ, za prísne sterilných podmienok, v miestnom znecitlivení, šetrne zavedie tenkú hadičku cez vyhrbený chrbát do miešneho kanálu,pomocou vpichu ihly. Potom ihlu vytiahne a ponechá len hadičku až do ukončenia pôrodu. Hadičku upevní náplasťou. Po podaní testovacej dávky podá plnú dávku miestneho anestetika, ktorá v priebehu 15 až 20 minút postupne podstatne zmierni alebo celkom odstráni bolesť. Pocit tlaku zvyčajne zostáva, ale nie je pociťovaný bolestivo.Sprievodným javom podania dávky anestetika môže byť pocit tepla, prípadne mravenčenia a mierneho tŕpnutia dolných končatín a brucha. Znecitlivenie môže obmedziť Vašu pohyblivosť a vzhľadom k možnému oslabeniu svalovej sily je pri chôdzi nutná prítomnosť sestry.

Ako u každej metódy v medicíne, aj u PEDA môže dôjsť k čiastočnému zlyhaniu účinnosti, napr. pretrvávaniu bolesti na jednej strane alebo i úplnému zlyhaniu účinnosti znecitlivenia. Toto je možné zmeniť doplnením množstva anestetika do epidurálnej kanyly, polohovaním rodičky alebo niekedy aj opakovaním procedúry, ak to priebeh pôrodu dovolí. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť komplikácia, ako je obtiažne zavádzanie ihly u rodičky s nadváhou, deformitami chrbtice, prípadne podráždenie nervového koreňa pri vpichu ihly alebo zavádzaní hadičky. Môže dôjsť ku poklesu krvného tlaku so slabosťou a príznakmi na vracanie, alebo príliš silnému znecitliveniu v dôsledku napichnutia subarachnoidálneho priestoru. Veľmi zriedkavo sa vyskytnú silné bolesti hlavy v priebehu niekoľkých dní po pôrode zhoršujúce sa po postavení. Veľmi výnimočne môže dôjsť k infekcii rany, bolestiam chrbta alebo príznakom poškodenia nervového koreňa s vyžarovaním bolesti do dolných končatín. Pretrvávanie znecitlivenia, slabosti dolných končatín alebo iných komplikácií po vybratí epidurálnej hadičky (kanyly) treba bezodkladne oznámiť pôrodníkovi alebo anestéziológovi, ktorý PEDA podával. Lekár – anestéziológ podávajúci PEDA má plnú kvalifikáciu k vykonaniu tejto procedúry a je odborne pripravený okamžite riešiť prípadné komplikácie.

V prípade, že sa rozhodujete pre možnosť epidurálnej analgézie počas Vášho pôrodu, je potrebné, aby ste s predstihom 1 – 2 týždňov pred termínom vášho pôrodu navštívili našu anestéziologickú ambulanciu za účelom nevyhnutného vyšetrenia. Vyhnete sa tak možnosti, že vám bude epidurálne znecitlivenie bez tohto vyšetrenia odmietnuté pre nedostatok času na dôkladné vyšetrenie pred samotným pôrodom.

Uvedené informácie slúžia pre rodičku ako podklad k informovanému súhlasu pre vykonanie PEDA.PRÍTOMNOSŤ DULY PRI PÔRODE
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a novorodenecké oddelenie vo FNsP Žilina sú otvorené možnosti pre sprevádzanie budúcej mamičky pri pôrode dulou.

Dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá pomáha ženám počas tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí. Dula sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Poskytujú ženám hlavne psychickú podporu.

V prípade, že budúca mamička má záujem o služby duly, je potrebné pri príchode do nemocnice odovzdať Oznámenie o sprevádzaní duly. Je dostupné na našej webovej stránke a to v „Informáciách pre pacientov"- „Žiadosti" alebo priamo dole.

Počet návštev: 3098140
Dnes je 22. august 2019, meniny má Tichomír
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk