Poďakovania 2016-17 - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Informácie pre pacientov

Poďakovania 2016-17

Ďakujem personálu za ich starostlivosť a opateru počas hospitalizácie. Taktiež ďakujem pánu primárovi a sestričkám za opateru a prístup k pacientom na tomto oddelení. Ešte raz veľká vďaka.
Július Fondra

Veľmi pekne ďakujem celému personálu za obetavú starostlivosť a príjemný prístup k pacientom na LDCH. Taktiež pánovi doktorovi a primárovi.
Kalman Krkoška

Som spokojná s pobytom na LDCH 2B. Vyjadrujem poďakovanie s prístupom lekárov, sestričiek, rehabilitačnej sestre ...
Mária Rovňaniková

Ďakujem za príkladnú starostlivosť celému kolektívu LDCH s prístupom lekárov, sestričiek, rehabilitačných pracovníkov.
p. Kožená

Poďakovanie patrí sestričkám, rehabilitačnej sestre, ošetrujúcim lekárom na LDCH B2. Keby sa dalo zútulniť prostredie izby. Ďakujeme za starostlivosť.
p. Martinčeková

Na oddelenie LDCH som bol veľmi milo prijatý pánom primárom a celým kolektívom. Bol som tu druhýkrát. Pán primár ma veľmi dobrý vzťah k pacientom. Sestričky boli veľmi milé a starostlivé. Upratovačky sa príkladne starali o poriadok a čistotu. Strava bola tiež veľmi dobrá. Celému kolektívu patrí srdečná vďaka.

Úprimne ďakujem primárovi a doktorom za starostlivosť a opateru počas môjho pobytu na LDCH – B2. Tak isto chcem poďakovať všetkým sestričkám za starostlivosť a rehabilitačnej sestričke aj staničnej. Bude mi za vami smutno. Všetkým vám prajem veľa trpezlivosti a zdravia.
Iveta Brunová

Srdečne ďakujem celému personálu, sestričkám a lekárom na LDCH – B2 za starostlivosť počas môjho pobytu. Prajem im veľa zdravia a trpezlivosti. Ešte raz srdečná vďaka.
Jozefa Kružliaková

Srdečne ďakujem lekárom, sestričkám a aj celému personálu LDCH 2B za príkladnú starostlivosť, ochotu a snahu vytvoriť príjemnú atmosféru počas celého môjho pobytu.
Martin Mušák

Chcem sa poďakovať celému vedeniu LDCH 2B – pánovi primárovi, ošetrujúcim lekárom a celému personálu, ktorí boli ku mne vždy milí a úctiví. Vždy nás budili s úsmevom a odchádzali s úsmevom na dobrú noc.
Ďakujem rehabilitačnej sestre, ktorá ma naučila cviky a bola vždy milá. Zároveň ďakujem celému personálu sanitáriek, upratovačiek – všetkým, ktorí sa podieľajú na chode celého oddelenia. Prajem im veľa zdravia a trpezlivosti do ďalšej práce. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, bola som tu veľmi spokojná.
Mária Gajdošíková

V žilinskej nemocnici som prešla skoro všetky oddelenia a s takou príjemnou a starostlivou opaterou a prístupom k pacientom som sa nestretla, a preto by som chcela poďakovať pánovi primárovi, doktorom a sestričkám a celému ostatnému personálu. Ďakujem veľmi pekne za ochotu a ľudskosť. Prajem všetkým veľa zdravia a trpezlivosti.
Anna Maljarová

Ďakujem všetkým zamestnancom – lekárom, sestričkám za starostlivosť.
Helena Gáborová

Srdečne ďakujem za starostlivosť a opateru, hlavne pánovi primárovi Valicovi a všetkým sestrám počas môjho pobytu v nemocnici, ktorá bola vzorná a starostlivá.
František Knapec

Srdečne ďakujem za nevšednú starostlivosť celému zdravotnému personálu a pánovi primárovi Valicovi počas môjho liečebného pobytu na LDCH 2B.Môj zdravotný stav sa omnoho zlepšil vďaka ich pomoci. Ešte raz srdečná vďaka.
Margita Metelková

Ďakujem za vzornú starostlivosť o pani Húšťavovú na oddelení LDCH 2B.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať personálu LDCH 2A za ochotu. Bolo mi tu celkom fajn, aj keď je to doba, ktorú by rád každý strávil v teple domova.
Tomáš Michalik

Ďakujem z celého srdca internému personálu, personálu LDCH a to primárovi, primárke, doktorom, doktorkám, sestrám a ostatnému personálu. Boli pozorní, citliví. Ďakujem Vám a prajem veľa zdravia a spokojnosti v práci, v osobnom a rodinnom živote. Bol som spokojný, za čo Vám ešte raz ďakujem.
František Hraboš

Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať ortopedickému oddeleniu FNsP v Žiline pod vedením pána primára Knapca. Na tomto oddelení som absolvoval totálnu endoprotézu kolenného kĺbu. Celý personál – od upratovačky až po primára pristupuje k pacientom s vysoko ľudským spôsobom.
Nedá mi, aby som sa nevyjadril aj k strave. Po prijatí na oddelenie som si myslel, že mi boli pre obed v hoteli. Počas celého pobytu bola strava pestrá, chutná a primerane teplá, čo sa často v nemocniciach nestáva.
Ján Kňažko

Touto cestou chcem sa veľmi pekne a úctivo poďakovať celému kolektívu 2A LDCH za príkladnú starostlivosť a zároveň aj rehabilitačnej pracovníčke za veľmi dobré rehabilitovanie. Jednoducho všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Bárdyová, 10.5.2016

Ďakujem personálu za ich starostlivosť, opateru a láskavé slovo počas hospitalizácie, ďakujem rehabilitačným pracovníkom za ich trpezlivosť a láskavosť.
Sozanská, 10.5.2016

Ďakujem pánu primárovi za jeho milý a obetavý prístup ku pacientom, taktiež za starostlivosť o naše skoré uzdravenie. Celý kolektív si zaslúži pochvalu a uznanie od nás pacientov.
Bola som milo prekvapená starostlivosťou a dobrým prístupom rehabilitačných sestier, a že ma naučili chodiť s barlami aj po schodoch. Dali mi dobré rady pri postupe v ťažšom teréne.
Bola som s prácou celého kolektívu LDCH 2B spokojná a odporučila by som toto zdrav. Zariadenie aj svojim známym. Želám všetkým členom tohto zariadenia veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci.
Kováčová, 11.5.2016

Srdečne ďakujem celému personálu LDCH najmä sestričkám za ich opateru a prístup k pacientovi, trpezlivosť a lásku, s ktorou nás ošetrovali a starali sa o nás celý čas pobytu. Patrí imveľká vďaka. Želám vám veľa sily, trpezlivosti a úspechov vo vašej ťažkej práci.
Babčanská, 11.5.2016

Vyjadrujem poďakovanie ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Némethovi, zástupcovi primára a jeho kolektívu za zodpovedný a odborný prístup počas mojej liečby na oddelení klinickej a radiačnej onkológie.
doc. Ing. Milan Valuch, 15.5.2016

Vyjadrujem srdečné poďakovanie kolektívu lekárov, sestričiek na druhom poschodí onkologického oddelenia FNsP Žilina za veľmi obetavú prácu a ochotu, ktorá je príkladom počas mojej hospitalizácie. S takým dobrým prístupom som sa ešte nestretla. Ďakujem za všetko.
Alena Gerňová, 15.5.2016

Vďaka a ocenenie celému personálnemu obsadeniu onkologického oddelenia, za príkladnú starostlivosť, ochotu a ľudský prístup k pacientom. Vrelá vďaka.
Buňáková, 16.5.2016

Úprimné poďakovanie kolektívu, lekárom, sestrám, pomocnému personálu za čistotu na druhom poschodí onkologického oddelenia.
Buňová Mária, 16.5.2016

Úprimné poďakovanie celému kolektívu onkologického oddelenia za starostlivosť, ďakujeme.
Srogoňová, 17.5.2016

Vážený pán primár, dovolil som si touto cestou poďakovať Vám a Vami vedenému kolektívu pracovníkov chirurgie v Žiline. Pánom doktorom Kubačkom som bol operovaný – žlčník. Operácia nebola ľahká, ale po nej sa cítim veľmi dobre a následné komplikácie pociťujem v minimálnej miere. Drobné obmedzenia nie je potrebné spomínať. Nie sú podstatné a verím, že sú dočasné.
Podstatné je to, že podľa môjho laického posudku bol výkon operácie excelentný, starostlivosť bezprostredne po operácii s vysokou mierou profesionálnej ale úprimnej empatie a záujmu. Aj keď po prebratí sa z narkózy je človek nie v plnej aktivite vnemov, tak tie sestry na pooperačnej izbe boli skutočne skvelé a starostlivé. Následne starostlivosť na oddelení bola prvý deň po operácii veľmi decentná a citlivá, následne účelová, vecná, ale skutočne odborná a profesionálna. Strava bola až s obdivuhodnou presnosťou podávaná s možnou postupnou záťažou na organizmus po operácii. Bolo to všetko bezchybné.
Toto poďakovanie píšem tiež z dôvodu, že sťažností je dnes všeobecne akosi viac ako pozitívnych informácií. Ja mám len pozitívnu odozvu, a tak sa s ňou chcem s Vami a s Vašimi ľuďmi podeliť. Mám skutočne príjemné spomienky na riešenie nepríjemnej životnej situácie, čo každá operácia a bezprostredný stav po nej prirodzene je.
Vážený pán primár, toto moje poďakovanie píšem v úmysle podporiť Vás vo Vašej nie ľahkej ale nadmieru zodpovednej práci. Obdobne patrí toto moje poďakovanie aj pracovníkom kolektívu chirurgie v Žiline a osobitne pánovi doktorovi Kubačkovi, ktorý operáciu fakticky veľmi dobre vykonal. Ešte raz veľká vďaka a moje pozdravenie všetkým účastným.
Ing. Pavel Klečka, 17.5.2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Srdečne ďakujem celému personálu LDCH 2A za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Súčasne ďakujem fyzioterapeutke za dôkladnú rehabilitáciu. V budúcnosti vám prajem veľa ďalších úspechov a veľa síl v práci.
Zboranová, 20.5.2016

Chcel by som sa poďakovať celému kolektívu LDCH – 2A za starostlivosť a trpezlivosť počas mojej hospitalizácie, bol som veľmi spokojný.
Zemánek, 21.5.2016

Srdečne ďakujem personálu pod vedením primára Valicu a vrchnej sestry Horvátovej za skutočne profesionálny prístup k svojej práci, za ochotu celého personálu k požiadavkám pacientov. Veľmi sa mi páčilo udržiavanie aj osobnej hygieny i u imobilných pacientov a celkovej hygieny na oddelení. Ďakujem za ich prácu i osobný a ľudský prístup.
pani Ďuríčková, 24.5.2016

Dovoľujem si poďakovať pánu primárovi Valicovi, vrchnej sestre Horvátovej a celému pracovnému kolektívu LDCH 2A za príkladnú starostlivosť, ktorú mi venovali počas mojej hospitalizácie v máji 2016.
Môj dojem z oddelenia je mimoriadne priaznivý. Práca je vzorne organizovaná, všade je veľmi čisto, personál je na vysokej profesionálnej úrovni, milý a prívetivý. Hoci práca na oddelení je veľmi náročná, vládne tu poriadok, ochota a optimistická atmosféra. Toto všetko je výsledok dokonalej organizácie a managmentu a tiež veľkého pracovného úsilia a humánneho prístupu personálu ku každému pacientovi.
Dagmar Baraniková, 29.5.2016

Ďakujem primárovi, kolektívu lekárov a ošetrujúcej lekárke a sestrám, kolektívu sanitárok a aj praktikantkám zo strednej zdravotnej školy za starostlivosť a poskytnutie liečby počas pobytu na LDCH 2B.
Ladislav Milo, 8.6.2016

Ďakujem za ochotu sestričkám, pánovi primárovi a pani doktorke za opateru a ošetrenie.
Jozef Pekara, 8.6.2016

Chcel by som sa poďakovať celému personálu oddelenia LDCH 2B, či už sestričkám, doktorom , upratovačkám za výborný prístup k pacientom, za ich trpezlivosť a ochotu, starostlivosť.
Martin Orolím, 10.6.2016

Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za výborné služby a profesionálny a ľudský prístup ku mne. Počula som na žilinskú nemocnicu veľa zlého, preto som ostala neskutočne prekvapená z prístupu všetkých zamestnancov na pôrodníckom a novorodeneckom oddelení. Vaši zamestnanci boli veľmi ochotní mi pomôcť vždy, keď som niečo ako prvorodička nevedela. Vďaka patrí aj celému tímu, ktorý ma odrodil. Po tomto zážitku budete mať odo mňa len výborné recenzie. Najväčšia v´daka patrí hlavne pani PhDr. Jarke Mackovčákovej. Vidno, že má svoju prácu rada a len vďaka nej som sa pôrodu nebála. Je to úžasná žena a pôrodná asistentka.
Holienková, 14.6.2016

Ďakujem všetkým lekárom a personálu za pobyt, ktorý som strávila na oddelení klinickej a radiačnej onkológie.
vďačná pacientka z Rajca, 16.6.2016

Chcela by som sa veľmi poďakovať celému personálu LDCH 2B. Od pána primára a lekárok, sestričiek a ostatný personál vždy ochotný.
Viera Zajdenová, 20.6.2016

Touto cestou by sme chceli poďakovať celému kolektívu neurologického a neurochirurgického oddelenia za starostlivosť o nášho syna počas jeho hospitalizácie. Zvlášť chceme poďakovať za milý a ľudský prístup MUDr. Filkovi, ktorý syna operoval, MUDr. Jánošovej a ostatnému operačnému tímu, ktorých mená nepoznáme. Všetkým patrí naša srdečná vďaka. Vážime si Vašu neľahkú prácu.
rodičia Wiesnerovci, 17.6.2016

Srdečne ďakujeme za ozdravný pobyt na oddelení LDCH 2A našej mamy za účelom prvotného používania protézy po amputácii pravej nohy.
Alena Dlhá, 20.6.2016

Vyjadrujem spokojnosť s celým personálom LDCH 2A Žilina vrátane stravovania, prostredia a čistoty oddelenia. Ďakujem za obetavý prístup k pacientom. Veľká vďaka.
Kamila Danišová, 20.6.2016

Som tu už štvrtýkrát a nič sa nezmenilo na mojom názore, ktorý som si utvorila pred siedmimi rokmi – obetavá práca všetkých pracovníkov LDCH 2A Žilina, lekárska starostlivosť, ochota, čistota, prívetivosť, všetko na patričnej úrovni. Vďaka za toto zariadenie.
Granátová Božene, 20.6.2016

Ďakujem celému oddeleniu LDCH 2B za príkladnú starostlivosť. Bola som spokojná, personál je veľmi ochotný. Ďakujem primárovi, vedúcej sestre, sestričkám, sanitárkam a upratovačkám i rehabilitačnej sestre. Bolo mi tu veľmi dobre a dobre som sa tu cítila.
Margita Chobotová, 23.6.2016

Ďakujem všetkým sestričkám za opateru, vynikajúci prístup, láskavosť a obsluhu a za všetko, čo k tomu patrí, za srdečného usmievavého pána doktora aj pani doktorku. Budem na Vás myslieť a spomínať, keď budem doma.
Vincencia Rumančíková, 23.6.2016

Vážený pán primár chirurgického oddelenia,
Bol som na Vašom oddelení hospitalizovaný a operovaný. Dovoľujem si touto cestou tlmočiť celému Vášmu oddeleniu, bez výnimky, jedno veľké ĎAKUJEM, za obdivuhodný profesionálny a ľudský prístup.
Ing. Jozef Červenka, 27.6.2016

V piatok bolo šťastné ukončenie hospitalizácie môjho manžela. Chcela by som Vás poprosiť o poďakovanie sestričkám a ostatnému personálu vrátane lekárov. Aj keď vo verejnosti kolujú o tomto oddelení niektoré dosť nelichotivé názory vo vzťahu ošetrujúceho personálu k pacientom, myslím, že je to z toho dôvodu, že verejnosť a teda ani príbuzenstvo a návštevy pacientov nemajú ani šajnu o tom, aký je chod oddelenia cez 24 hodinový čas. Bolo by možno zaujímavé zverejniť koľko imobilných pacientov treba na oddelení umyť-nakrmiť-kolkokrát prebaliť-prezliesť podať lieky-injekcie apd. a koľkí pracovníci to musia zvládnuť. A to ešte nehovorím o pacientoch dezorientovaných – nepočujúcich, nevidiacich a ešte ináč psychický, alebo fyzický zdravotne postihnutých. Ale na druhej strane  sa  nečudujem ani príbuzným a návštevám. Príde na návštevu rodina a pacient sa pomočil, alebo si vyzliekol plienky a rozotrel všade, kde sa dalo. Návšteva je zhrozená, že čo tie sestričky robia, za čo chcú zvýšiť platy apd. Ale ta návšteva nevie, že pacient bol umytý – prebalený – prezlečený len pred pol hodinou a medzi tým im doviezli dezorientovaného pacienta na príjem a ďalšiemu sa zhoršil zdravotný stav. Ešte v časoch socializmu sa zverejňovali veľmi často len práva pacientov, zdravotný personál sa považoval za niečo, ako pacientove služobníctvo. Ale mali viac úcty spoločenskej aj verejnej..
Chodila som za manželom na návštevu každý deň, teda 20x to už sa nedá povedať o náhodnom pozorovaní. Teda ešte raz vďaka za manželov pobyt v LDCH a sám praje sestričkám a ostatnému personálu dobrý kolektív disciplinovaných pacientov a ich  rodinných príslušníkov a čo najmenej stresu.
Turjanová, 27.6.2016

Srdečne ďakujem zdravotnému personálu, ošetrujúcim lekárom z LDCH 2B za ošetrovanie a pochopenie.
Jaroslav Časnocha, 28.6.2016

Ďakujem celému personálu oddelenia LDCH 2A, za ochotu, starostlivosť a prístup k pacientom. Primárovi, lekárom, sestrám a ostatnému personálu oddelenia. Je to ťažká práca, vyžaduje si veľkú trpezlivosť.
Güttlerová Marta, 7.7.2016

Chcem sa poďakovať všetkým doktorom aj pánovi primárovi, sestričkám, sanitárom, upratovačkám za vzornú, milú opateru na LDCH 2A. Ďakujem za ich trpezlivosť a namáhavú prácu. Ďakujem aj za dobrú stravu, ktorá sa zlepšila, je dobrá a chutná. Srdečná vďaka.
Gambošová Helena, 7.7.2016

Touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za perfektnú starostlivosť, opateru pri mojom zdravotnom stave. Nakoľko som nikdy v mojom živote nebol v nemocnici až teraz, úprimne sa priznám, že som mal z pobytu v nemocnici strach, ale veľmi rýchlo ma prešiel, vďaka skvelému tímu na LDCH 3A. Poďakovanie patrí primárovi Valicovi, p. izbovej doktorke (bohužiaľ meno som si nezapamätal), p. fyzioterapeutke Adi Počinkovej, všetkým usmievavým a milým sestričkám a pomocnému, milému personálu s perfektnou dávkou humoru, ktorý pomáha všetkých postaviť na nohy a vrátiť sa do normálneho života.
Ak by platilo školské známkovanie, všetci a to bez rozdielu by dostali odo mňa známku 1*
Milá pani Aďa Počinková, ešte raz by som sa Vám chcel poďakovať za Vašu neskutočnú trpezlivosť a profesionalitu pri mojej rehabilitácii.
Jozef Matušík, 7.7.2016

Veľmi pekne ďakujem celému personálu LDCH 2B za krásnu obsluhu a zároveň ďakujem aj všetkým lekárom za ich ochotu a dobrosrdečnosť.
Helena Krištofíková, 7.7.2016

13. júna ma sanitka doviezla na chirurgickú ambulanciu. Prístup personálu sanitky bol veľmi korektný a na profesionálnej úrovni. Prístup personálu chirurgickej ambulancie a chirurgie bol presne taký istý. Po celú dobu mojej hospitalizácie. Prístup zdravotného personálu bol na uvedených oddeleniach na vysokej odbornej úrovni z môjho amatérskeho pohľadu. Prístup v doliečováku bol zo strany personálu korektný a veľmi ústretový. Všetkým doktorkám a doktorom, sestričkám ďakujem.
Anton Beloni, 7.7.2016

Bola som spokojná aj s lekármi a so sestričkami, ďakujem za starostlivosť a ďakujem hlavne sestričkám.
Albína Paulusová, 7.7.2016

Ďakujem celému oddeleniu LDCH 2A za láskavosť a starostlivosť sestričiek a nech prepáčia sestričky, jednu som si veľmi obľúbila, ona vie o koho sa jedná. Ďakujem ešte raz celému oddeleniu.
Geľanová Marta, 7.7.2016

Úprimne ďakujem celému personálu LDCH 2A za jeho profesionálny a citlivý prístup počas môjho pobytu na tomto oddelení, ktorý mi pomohol vrátiť sa do plnohodnotného života. Za Vašu starostlivosť Vám veľmi pekne ďakujem. Vaša práca je veľmi náročná a vidno, že ju beriete ako poslanie.
Viera Oreničová, 7.7.2016

Srdečne ďakujem celému personálu na oddelení LDCH 2A za jeho veľmi dobrú starostlivosť počas môjho pobytu, za ich krásne a milé úsmevy, ktoré sú tak potrebné pri liečbe. Vďaka patrí všetkým lekárom, sestričkám a ostatnému personálu.
Rozália Pelcová, 7.7.2016

4. apríla 2016 som podstúpila operáciu prsníka na chirurgii v žilinskej fakultnej nemocnici. Týmto by som sa chcela poďakovať MUDr. Michalovi Žáčkovi, ktorý ma operoval, za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie.
Chcem sa poďakovať aj kolektívu onkologického oddelenia na čele s primárom MUDr. Hrubým, sestričkám, pomocnému personálu za príkladnú starostlivosť o ťažko chorých pacientov.
Mária Buňová, 13.7.2016

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie za starostlivosť pri mojej hospitalizácii s konštatovaním, ak by ste mali tak kvalitné technické zariadenie ako máte dobrý, ochotný a úctivý personál, bola by lekárska starostlivosť na veľmi dobrej úrovni.
Ladislav Horčičák, 29.6.2016

Ďakujeme celému kolektívu na čele s pánom primárom za vzornú starostlivosť o našu mamu.
vďačná rodina Krkošková, 7.7.2016

Interné oddelenie sa úplne zmenilo k lepšiemu vo všetkom. Milý personál na všetkých stupňoch – posudzujem to hlavne pri ostatných pacientoch, hlavne ťažkých. Nie je sa na čo sťažovať (možno len na jeden pánsky záchod). Strava absolútne vyhovujúca, príkladná čistota zo stany upratovačiek, ochota sanitárok pri pomoci s umývaním pacientov, pri podávaní jedla.
Milé sestričky s pevnými nervami pri práci s ťažkými pacientmi a samozrejme doktorky ochotné vysvetliť a pomôcť pod vedením primárky, vďaka.
8.7.2016

S láskou a úctou prejavujeme veľkú vďačnosť celému kolektívu detskej ortopédie FNsP Žilina – skvelému pánovi primárovi, všetkým ošetrujúcim lekárom, najlepším sestričkám, milej rehabilitačnej sestre a všetkým ostatným pracovníčkam oddelenia za profesionálny prístup, ochotu a ľudskosť počas celej hospitalizácie po operácii skoliózy. Všetkým Vám zo srdca ďakujeme.
8.7.2016 Viktória Dingová a mamina

Úprimne Ďakujem celému kolektívu LDCH 2A – lekárom, sestričkám, rehabilitačnej pracovníčke a ostatnému personálu za ich príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu.
Káčeríková Eva, 12.7.2016

Veľmi pekne ďakujem za príkladnú a obetavú starostlivosť o moju svokru. Veľmi si vážim a oceňujem príkladnú starostlivosť a ochotu celého personálu LDCH 2B.
Lesková, 13.7.2016

Veľké úprimné poďakovanie vyslovujem celému láskavému kolektívu za liečbu a opateru na LDCH 2B, veľká vďaka.
Strelčíková, 13.7.2016

Veľmi pekne ďakujem za výbornú starostlivosť o moju matku na LDCH 2B zo strany lekára, sestier i ostatného personálu. Starostlivosť bola na profesionálnej úrovni.
Psotová, 14.7.2016

Touto formou sa chcem poďakovať urologickému oddeleniu za starostlivosť, ktorá mi bola po dobu mojej liečby na tomto oddelení poskytnutá. Už pri vstupe na oddelenie mi bola poskytnutá podrobná informácia o mojej liečbe. Po dobu liečby mi bola venovaná náležitá starostlivosť zo strany lekárov. Taktiež sa chcem poďakovať všetkým sestričkám, ktoré ochotne pomáhajú po všetkých stránkach spríjemniť pobyt na urologickom oddelení.
Šnirc, 18.7.2016

Srdečná vďaka celému kolektívu LDCH 2A najmä primárovi, všetkým lekárom a sestričkám, ako aj rehabilitačnej sestričke, za príkladnú starostlivosť a milý prístup.
Šimková, 21.7.2016

Ďakujem celému personálu LDCH 2A za vzornú starostlivosť počas pobytu, sestričke, čo precvičovala a snažila sa ma naučiť cviky, ktoré budem denne cvičiť. Pobyt bol bez nervozity, dobre organizovaný.
21.7.2016

Veľmi pekne ďakujem za starostlivosť a ľudský prístup celého personálu LDCH o nášho otca.
Paurová, 22.7.2016

Vyjadrujem poďakovanie za zlepšenie môjho zdravotného stavu za pobytu u vás. Vyslovujem vďaku p. doktorke Gondášovej ako aj sestričkám za precíznu starostlivosť. Srdečná vďaka celému kolektívu LDCH.
Valica, 25.7.2016

V júli som bol hospitalizovaný na oddelení ortopédie na operačný výkon totálnej endoprotézy ľavého kolena. Počas môjho pobytu som zažil milý, profesionálny kolektív. Chcem poďakovať za starostlivosť, vystupovanie, profesionálny prístup pri vykonaní takejto náročnej práce. Želám celému kolektívu ortopédie vo FNsP Žilina veľa síl, pevné zdravie a spokojných pacientov, tak ako som aj ja. Zároveň ďakujem celému personálu za možnosť vrátiť sa do bežného života bez bolesti a s úsmevom na tvári.
Po operácii som bol hospitalizovaný na FRO – lôžková časť oddelení. Počas môjho pobytu na oddelení som zažil len milý prístup celého personálu oddelenia. Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať za maximálnu starostlivosť, empatiu, profesionálny prístup, ochotu a nemiznúci úsmev pri vykonávaní náročnej a zodpovednej práce.Vrelá vďaka za všetko – pomoc pri návrate do bežného života.
Vladimír Majc, 27.7.2016

Som veľmi spokojný s prístupom pani primárky, sestričiek, sanitárok, rehabilitačných pracovníčok. Ďakujem všetkým z oddelenia rehabilitácie. Vďaka nim sa mi stav zlepšuje a ešte raz ďakujem, že sú také príjemné.
Igor Borovička, 28.7.2016

Moje úprimné, srdečné poďakovanie patrí celému kolektívu zamestnancov ortopedického oddelenia pod vedením charizmatického pána primára Knapca, za vysoko profesionálny a zároveň príjemný humánny prístup počas mojej operácie bedrového kĺbu i následnej hospitalizácie. Želám všetkým pevné zdravie a veľa spokojných pacientov.
Mgr. Studený, 31.7.2016

Srdečne ďakujem celému kolektívu oddelenia LDCH 2A, sestrám a lekárom za príkladnú starostlivosť a veľmi milý prístup.
1.8.2016

Aj touto cestou chcem poďakovať za 21 dní strávených v LDCH 3A. V prvom rade patrí srdečná vďaka p. Dr. Poradovskej za jej ústretovosť, starostlivosť a milotu ku mne. Tiež vďaka patrí všetkým milým sestričkám a sanitárkam ako aj čistotu udržujúcu všetkým pracovníčkam. Nemôžem nemyslieť na rehabilitačnú sestričku, ktorá ma zodpovedne a s trpezlivosťou rozcvičovala po operácii bedrového kĺbu. Všetkým Vám ešte raz srdečná vďaka.
Furendová, 2.8.2016

Týmto by som sa rád poďakoval pani primárke Ľorkovej, všetkým zdravotným sestrám, fyzioterapeutom, sanitárom, celému personálu oddelenia FBLR – lôžkové za profesionálny i ľudský prístup pri vykonávaní pracovných povinností. Vďaka ich prístupu pociťujem progres v rehabilitačnej liečbe po operácii driekovej chrbtice. Prajem tomuto oddeleniu, aby pokračovalo v nastavenom trende a veľa pacientov, ktorí by odchádzali s mojimi príjemnými skúsenosťami z uvedeného oddelenia.
3.8.2016, Peter Derkits

Touto cestou sa chcem poďakovať za perfektnú starostlivosť celému tímu na LDCH 3A – p. primárovi Valicovi, izbovej doktorke, fyzioterapeutke Aďke, všetkým milým sestričkám, sanitárkam, pomocnému personálu. S vďakou budem na vás spomínať. Všetkým veľká vďaka.
5.8.2016, Magdaléna Mahcová

Rada by som aspoň písomnou formou vyjadrila svoju maximálnu spokojnosť  s prístupom sestričiek, konkrétne sestry Izabely Rácovej, ktorá slúžila počas mojej hospitalizácie po sekcii na gynekologickej JIS na 2.poschodí. Aj napriek skutočnosti, že v daný deň 1.8.2016 absolvovala pri plnom obsadení lôžok službu sama, jej ľudský prístup pri akejkoľvek požiadavke zo strany pacienta sa nedá nespomenúť. Vysoká profesionalita v kombinácii s jej ochotou a srdečnosťou mi veľmi pomohla prekonať bolesť a postarala sa o moju psychickú pohodu. Patrí jej odo mňa jedno veľké Ďakujem.
Po preložení na 3.poschodie gynekologického oddelenia som spoznala ďalšiu skvelú sestru, Adriku Solárovú, ktorá má srdce na správnom mieste a je vidieť, že práca ju naozaj baví a vykonáva ju tak, ako by sa od nej mnohé iné kolegyne mohli učiť. Takisto jej patrí odo mňa veľké Ďakujem. Bolo by naozaj skvelé, keby takýchto sestričiek pracovalo v našej nemocnici viac.
13.8.2016, Jana Fabianová

Veľmi ďakujem celému personálu oddelenia LDCH 2A v Žiline, zdravotným sestrám a lekárom za veľmi príkladnú starostlivosť a dobrý prístup ku všetkým pacientom, ktorí sa okolo mňa pohybovali. Bolo úplne jedno, kto mal službu, vždy cez deň alebo v nočných hodinách. Nepočula som, že by niekomu odmietli službu, o ktorú žiadali. Som veľmi spokojná.
15.8.2016, Mária Grochalová

Ďakujem celému personálu za vzornú starostlivosť o pacientov LDCH 2A, vďaka patrí pánu primárovi, doktorkám a tiež sestrám, ale aj ostatnému personálu, ešte raz ďakujem.
15.8.2016, Jozef Bielik

Veľké a srdečné poďakovanie všetkým, čo sa na oddelení LDCH 2A starajú o chorých, nemajú to ľahké.
15.8.2016 p. Tkáčiková

Moje veľké ďakujem za príkladnú starostlivosť počas hospitalizácie vedeniu LDCH a celému prevádzkovému personálu oddelenia 2B. Obzvlášť si cením citlivý a ľudský prístup kriešeniu môjho komplikovaného zdravotného stavu. Som presvedčený, že takéto zariadenie má byť súčasťou nielen žilinského zdravotníctva, ale aj celého slovenského. Prajem vedeniu LDCH a celému personálu oddelenia 2B úspechy v práci, pevné zdravie a pohodu v rodinách.
17.8.2016 Ing. František Chovanec

Na záver liečebného pobytu chcem vyjadriť veľkú spokojnosť a poďakovať sa za ochotný, odborný a milý prístup pri ošetrovaní. Veľká vďaka všetkým sestričkám na čele s pani vedúcou sestrou. Osobitne sa chcem poďakovať ošetrujúcej pani doktorke a pánovi primárovi za mimoriadnu pozornosť pri ošetrovaní. Ešte raz veľká vďaka celému oddeleniu LDCH 2B.
25.8.2016, Ignác Psota

Počas mojej hospitalizácie som bol spokojný vo vašom zariadení a dávam pochvalu celému kolektívu za prístup k pacientom. Bol som spokojný aj so stravou a mal som sa tu dobre.
25.8.2016, Pavel Droppa

Chcel by som sa poďakovať celému personálu oddelenia detskej ortopédie za príjemný pobyt pre mňa a môjho syna Lukáška Kačánioho.
25.8.2016,

Všetkým sestrám oddelenia detskej ortopédie, sanitárkam a „snehulienkam" z celého srdca ďakujeme za ochotu, lásku a starostlivosť, najmä za trpezlivosť a ústretovosť. Všetko najlepšie vo vašej práci vám želá Adrián Erik Hlaváčik a maminka z Martina.
25.8.2016,

Ďakujem celému personálu LDCH 2A za starostlivosť a opateru, zvlášť doktorke a sestrám.
28.8.2016, Ján Dadík

Ďakujem personálu LDCH 2A – pánu primárovi, doktorke, sestričkám, sanitárkam, upratovačkám za ich trpezlivosť a veľmi dobrú opateru.
28.8.2016, Ďurajková Albína

My pacientky izby č.3 chceme sa poďakovať celému personálu, lekárom, sestričkám, fyzioterapeutičke, sanitárkam, upratovačkám, celému kolektívu pod vedením pani primárky Ľorkovej za vzornú starostlivosť, milý úsmev, prístup k pacientom. Cítili sme sa tu ako doma. Boli sme tu veľmi spokojné, je tu čisto, všade sa to leskne.
30.8.2016, pacientky Bardyová, Kopčanová, Cingelová, Majeská

Veľmi pekne ďakujem za starostlivosť pani doktorke, primárovi, sestričkám a celému personálu z LDCH 2B, za ich láskavosť a opateru. Bola som spokojná, ešte raz ďakujem.
6.9.2016, Štefánia Svobodová

Chcem sa poďakovať personálu nemocnice LDCH 2B, pánovi primárovi, sestričkám a aj pani upratovačkám. So stravou som bola spokojná, ďakujem aj pani kuchárkam. Prajem veľa spokojných pacientov.
6.9.2016, Berta Masárová

Ďakujem celému personálu nemocnice LDCH 2B za obetavú starostlivosť a veľmi dobrý prístup. Veľmi mi pomohli, ešte raz veľké ďakujem za moju mamičku.
7.9.2016, Kováčová

Som pacient LDCH. Som veľmi prekvapený, aká je tu čistota. Bol som veľmi spokojný s personálom za ich milé a dobré slová, ktoré ma liečili a ich moc pekný úsmev. Touto cestou veľmi pekne ďakujem pánovi primárovi a pani vrchnej Horvatovej a všetkým sestričkám, sanitárkam, zdravotným asistentom a pani upratovačkám, ešte raz veľké slovo ĎAKUJEM.
9.9.2016, Barčík Michal

Chcel by som sa pekne poďakovať za starostlivosť, ktorá mi bola vo FNsP Žilina poskytnutá. Od záchrany života mňa i mojej manželky po ťažkej autonehode, cez všetku starostlivosť. My inak zdraví ľudia sme našťastie žiadnu špeciálnu starostlivosť nepotrebovali. O to väčšie je pozitívne prekvapenie, že napriek nie ľahkej situácii v našom zdravotníctve, predovšetkým snaha milých ľudí od špecialistov cez všetky úrovne dokáže tak účinne pomôcť v ťažkej situácii.
Na rehabilitačnom oddelení teraz pociťujem tú najkrajšiu fázu, keď zo dňa na deň cítim pokrok a dúfam, že snaha a intenzívny prístup ma čoskoro dovedú do cieľa – zvýšenia mobility a samostatnosti tak, aby som bol schopný domácej liečby. Ďakujem pani primárke aj pani doktorkám a doktorom, aj ostatnému personálu, že nad rámec bežných povinností často prídu s radou alebo nápadom, ktoré mi pomáhajú napredovať naozaj tak, že každý deň je nový úspech.
Osobitne ďakujem aj za to, že mi bolo viackrát umožnené navštíviť manželku, ktorá sa lieči na JIS oddelení chirurgie. Nechcem tým podceňovať praktickú medicínu, ale tá láska, ktorú si na chvíľu môžeme prejaviť, určite pôsobí na oboch aj ako podporný druh terapie, ktorý pomôže vyvolať úsmev niekedy aj na ešte ubolenej tvári.
Za všetok ten odborný prístup, ktorý ja ako diletant často možno neviem posúdiť a zároveň aj za milé postoje a podporu, by som rád všetkým aspoň týmto skromným spôsobom poďakoval.
13.9.2016, Vladimír Makúch

Veľké poďakovanie celému personálu oddelenia klinickej a radiačnej onkológie za obetavú starostlivosť predovšetkým pani doktorke Pazdúrovej. Jsem již prošlá záruční lhuta, diagnoz mám požehnane a právě v osobním přístupu zdejšího kolektívu si velmi považuji.
21.9.2016, Pitro Ivan

Na oddelení klinickej a radiačnej onkológie som podstúpil liečbu od júla do septembra. Za celú dobu som sa nestretol s negatívnym prístupom personálu. Všetci sa správali profesionálne, čo sa týka ošetrovania, ochoty pomôcť a poradiť. Čistota bola každý deň perfektná. Raňajky, obedy, večery boli chutné a pre mňa veľké porcie. Mám len jednu výhradu – dosť často bola ryža. Prajem vám v živote všetkým všetko najlepšie.
21.9.2016, Belloni Anton

Rada by som sa poďakovala pracovnému kolektívu ONKO – oddelenia, kde som hospitalizovaná. Neviem, či pán riaditeľ viete, aký je to neskutočne schopný mladý pracovný kolektív pod vedením pána primára MUDr. Richarda Hrubého a ostatných lekárov a sestričiek, z ktorých sa ľudskosť a láskavosť voči chorému človeku nevytratila, ale prejavujú ju nám pacientom každý deň. Presne tak ako povedala MUDr. Súracká : my nie sme len lekári, ale aj ľudia s dušou psychológa. Vedia vypočuť, povzbudiť – nájdu si ten čas.
A touto cestou sa im chcem VEĽMI poďakovať jednoduchým ĎAKUJEM a PÁNBOH ZAPLAŤ za to, že stáli a stoja pri mne, a že ma doslova ukradli z pazúrov smrti, aj keď ešte stále bojujem. Hoci som len jednoduchý človek, ale viem si vážiť a ctiť dobré hodnoty dobrých ľudí ako sú práve oni - ľudia z ONKO – oddelenia v Žiline.
Preto by som Vás pán riaditeľ chcela poprosiť, aby ste boli voči ním ústretový, nemajú na svojich pleciach len svoj osobný život a problémy, ale aj naše starosti a bolesti.
26.9.2016, Jarmila Mangová

Ako pacient oddelenia rehabilitácie chcem vyjadriť  vďaku za príkladnú starostlivosť o moju osobu a celkove o pacientov, s ktorými som sa stýkal na izbe a po chodbách. Prístup personálu bol veľmi ľudský, zaujímali sa o celkový stav. Taktiež rehabilitační pracovníci sa veľmi snažili, aby sme čo najskôr znova nadobudli svoje pôvodné zdravie.
Veľká vďaka patrí aj ošetrujúcej lekárke s jej ľudským princípom k svojim pacientom. Prajem oddeleniu veľa dobrých pacientov, hlavne aby ich liečením pomohli ešte k užívaniu času, ktorý im bude dožičený.
3.10.2016, pacient František

Chcem úprimne poďakovať celému kolektívu gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Ficeka a vedúcej sestry PhDr. Mackovčákovej za príkladnú starostlivosť, obetavosť a vysokú odbornosť, ktorú nám venovali počas celej hospitalizácie. 
Taktiež veľká vďaka patrí celému kolektívu novorodeneckého oddelenia pod vedením pani primárky MUDr. Jackuliakovej a vedúcej sestry Mgr. Krkoškovej za ich milý prístup, dobré rady a ochotu, ktorými zahŕňajú "malých drobčekov" a ich mamičky. Veľká vďaka!
3.10.2016, rodina Súkeníková

Dňa 2.10.2016 som bola so synom na urgente, nakoľko sa mu stal úraz pri oprave bicykla. Chcem vyjadriť veľkú vďaku kolektívu a hlavne ošetrujúcemu MUDr. Jaroslav HANULÁK za perfekný prístup a komunikáciu s mojím synom /nakoľko to zle znášal/ jeho ľahký a trefný humor mu pomohol na zranenie nemyslieť. Jeho ošetrenie na vysokej úrovni, aj napriek tomu, že čakáreň bola nabitá ďalšími pacientmi, pán MUDr. HANULÁK sa správal veľmi odborne a venoval čas záchrane - precízne šitie, aby prst vyzeral v pohode po úraze môjho syna, nakoľko mal poranenie až na kosť. Prajem všetko dobré a veľa trpezlivosti v službách, nemajú to na urgente veru ľahké.
3.10.2016, Adriana Kormaníková

Bol som na rehabilitačnom oddelení v roku 2001 po úraze kolena a bol som spokojný. Tento rok mi vyskočili platničky na chrbte. Bol som operovaný na neurochirurgii k plnej spokojnosti. Odtiaľ ma presunuli na novootvorené rehabilitačné oddelenie, kde ma veľmi potešil prístup celého kolektívu. Som veľmi povďačný prístupom sestričiek aj doktoriek a hlavne sestričiek v telocvični.
3.10.2016, Petr Pokorný

Chcem Vám ešte raz touto cestou poďakovať za starostlivosť počas mojej hospitalizácie na FRO. Nielen Vám, ale aj celému kolektívu od pani doktoriek až po upratovačky. Bola som veľmi spokojná a Váš ľudský a profesionálny prístup mi dodával silu. Nech sa Vám všetkým darí v živote, ako v práci tak aj v súkromí.
5.10.2016, vďačná pacientka Horčičáková
Touto cestou chcem poďakovať celému kolektívu LDCH 2B za vzornú starostlivosť a vynikajúci prístup k pacientom.
7.10.2016, Trnovec Alojz
Ďakujem veľmi pekne celému personálu oddelenia LDCH 2B za láskavý a ústretový prístup a ochotu ku všetkým pacientom počas mojej hospitalizácie. Veľmi oceňujem náročnú a obetavú prácu u všetkých pracovníkov. Želám veľa sily a vytrvalosti v náročných podmienkach a nedostatku financií v slovenskom zdravotníctve.
7.10.2016, Mária Tomková

Liečbu na oddelení FBLR som absolvoval od konca septembra do 7.10.2016. Za toto obdobie chcem srdečne poďakovať zamestnancom oddelenia za veľmi ľudský prístup k pacientovi. Organizácia práce je na veľmi dobrej úrovni. Všimol som si aj okamžité spracovanie patričnej dokumentácie. Malá kozmetická a spoločenská úprava – pacient tu stráca kontakt s dianím v spoločnosti – chýba spoločenský priestor na informácie.
Na izbe som ležal s pacientom, ktorý bol úplne nevládny a videl som vynikajúcu prácu sestier pri jeho telesom ošetrení aj počas noci, klobúk dole.
10.10.2016, spokojný pacient

Srdečne ďakujem celému personálu od MUDr. Valicu až po upratovačky. Bola dobrá starostlivosť o pacientov na LDCH 2A, ďakujem.
10.10.2016, pacient Jozef

Srdečné poďakovanie za vzornú starostlivosť a svedomitú opateru celému personálu od primára, lekára, sestričkám i prevádzkovým pracovníčkam. Bola som milo prekvapená a v prípade, že sa ocitnem v podobnej situácií ako som bola, určite znova využijem toto zariadenie na doliečenie, ešte raz všetkým srdečne ďakujem.
10.10.2016, pacientka z LDCH 2A

Ďakujem za dobrú starostlivosť pacientov pod vedením primára LDCH 2A.
10.10.2016, pacient Bohuš

Moje poďakovanie za odborný prístup a výbornú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na oddelení LDCH 2B patrí celému personálu oddelenia LDCH 2B od primára, lekárok, sestier, fyzioterapeutky až po ošetrovateľský personál. Vašu prácu úprimne obdivujem a želám veľa síl a vytrvalosti, pretože túto prácu môže človek vykonávať dobre len ak ju má rád a je jeho poslaním.
12.10.2016

S vďakou sa chcem týmto celému personálu poďakovať za vzornú starostlivosť na oddelení A3.
12.10.2016, Mikulík Jozef

Chcem sa poďakovať celému personálu LDCH A3 za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie, primárovi, lekárke a hlavne sestričkám a pomocnému personálu za profesionálny a ľudský prístup k pacientom aj napriek tomu, aká je ich práca náročná a ťažká. Všetkým veľmi pekne ďakujem.
12.10.2016, spokojná pacientka

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým bez rozdielu na úrazovke od lekárov, sestričiek, sanitárok, po upratovačky. Ďakujem im za všetku opateru a odteraz musím uznať že sanitárky a sestričky sú v neustálom kole prác Non stop.
12.10.2016, Mária Bučová

Po týždennom pobyte na traumatologickom oddelení som bol preložený na oddelenie LDCH 2B.Týmto by som sa chcel poďakovať tým, ktorí sa starajú o toto oddelenie pod vedením primára MUDr. Ladislava Valicu. Ďalej by som sa chcel poďakovať pani MUDr. Genzerovej, všetkým sestričkám, sanitárkam, fyzioterapeutke, sociálnej sestre a ostatnému personálu za príkladnú starostlivosť a čistotu zariadenia. Vďaka tejto starostlivosti sa môj zdravotný stav veľmi zlepšil. Prajem všetkým veľa zdravia a trpezlivosti s nami pacientmi, ktorých obdarujete milými slovami a usmiatymi tvárami. Ešte raz veľká vďaka za všetko!
14.10.2016, Adam Kašiar

V zdravotnom zariadení na internom oddelení 2C som bola hospitalizovaná od 10.10.2016. S službami a sestričkami, ktoré sú príjemné, usmiate a veľmi ochotné pomôcť a poradiť, som spokojná. Je tu čisto, sestričky sa snažia aj pacientov udržiavať v čistote. Veľmi príjemní súaj doktori. Ďakujem pekne za starostlivosť.
14.10.2016, Glejteková

Ja osobne som spokojná s personálom n internom oddelení C2. Sestričky sú milé, strava mi chutí. Čo sa týka hygieny, som spokojná.
14.10.2016, Kyselová

Chcela by som sa srdečne poďakovať za všetko, čo ste pre moju maminku Vilmu Záskalickú urobili na oddelení LDCH 2B. Počas troch týždňov som mala možnosť vidieť príkladnú starostlivosť. Ďakujem úprimne MUDr. Genzerovej, sestričkám a celému kolektívu. Všetci po odbornej a ľudskej stránke urobili veľa. Srdečná vďaka aj pánovi primárovi MUDr. Valicovi, ktorý tento tím vedie. Ďakujem a prajem všetkým veľa zdravia a spokojnosti a úspechov v práci ako aj v osobnom živote.
17.10.2016, Záskalická Katarína

Ďakujem celému personálu oddelenia LDCH 2A za ústretovosť, ochotu a opateru pri zotavovaní sa po operácii. Boli ste všetci skvelí, ďakujem.
17.10.2016, Hanková

Slová vďaky sú slabé, ale ja ďakujem za pomoc, útechu, ľudskosť, súcit a nehu. Ďakujem za človečinu, ktorá vládne na oddelení klinickej a radiačnej onkológie. Za úsmev, ktorý lieči, za vieru, ktorú dávate spolu s pohladením.
Ďakujem lekárke MUDr. Murínovej, sestričkám, pomocnému personálu, upratovačkám, bez ktorých pomoci by sme toto všetko nezvládli.
Želám vám to, čo si želá každý – zdravie. Prajem pacientov, ktorí sú trpezliví. Pacientom prajem tak úžasných ľudí, ako ste všetci na tomto oddelení. Toto oddelenie hodnotím veľmi vysoko, lebo ľudia tvoria človečenstvo a vy všetci ste tak vysoko profesionálni. Prijmite moje úprimné poďakovanie.
20.10.2016, Gabriela Chomová

Ďakujem krásne za skvelý personál sestričiek, sanitáriek, doktorov ... na oddelení klinickej a radiačnej onkológie. Som veľmi spokojná s celým personálom, skvelým prístupom a starostlivosťou, ktorú dávajú nielen mne. Srdečne ďakujem.
21.10.2016, Ondreášová

Ďakujem za dobrú opateru na oddelení LDCH, pánu primárovi MUDr. Valicovi, pani doktorke Zbehovej, vrchnej sestre, sanitárkam, celému oddeleniu LDCH 2B.
21.10.2016, Tichý Pavol

Ďakujem vám všetkým – celému kolektívu liečebne LDCH 2B za príjemné prežitie u vás a želám vám všetko najlepšie a dobrých pacientov. Ja som bola spokojná, ešte raz vďaka.
21.10.2016, Čahojová Agneša

Počas posledných 10 týždňov od 6.8.2016 do 20.10. som väčšinu času strávila v nemocnici na JIS novorodeneckom oddelení a následne 10 dní na novorodeneckom oddelení na 4. poschodí. Keďže môj pobyt bol dosť dlhý a aj veľmi tragický, mala som možnosť pozorovať a porovnávať personál nemocnice. Týmto by som chcela vyzdvihnúť a pochváliť sestričky na JIS, všetky boli veľmi milé a ústretové. Zvlášť sestrička Janka Huličiarová, ktorá je také veselé slniečko a vrchná sestrička Amálka Krkošková, ktorá ma naozaj prekvapila svojou ľudskosťou. Všetky sestričky boli zlaté no bohužiaľ neviem ich menovať všetky. Prosím, odovzdajte pozdrav a poďakovanie. A pani primárka Jackuliaková má osobitné spomenutie v mojej pošte. Zachránila život môjmu synčekovi. Ďakujem Bohu každý deň za to, že je ... Júúj a aby som nezabudla na sanitárku Evku Štaffenovú - tiež úžasný človiečik, ktorý sa neminul povolaním. Týmto by som chcela pochváliť celé novorodenecké oddelenie a popriať veeeľa úspechov a zdravých detičiek. S pozdravom ostáva Evka Kubíková so synčekom Danielkom, 23.10.2016

Chcem poďakovať za príkladnú starostlivosť a ochotu sestričky pani Márie Václavíkovej z FRO lôžkovej časti. Je to človek s veľkým Č, jej práca je pre ňu povolaním. Svedomito a s veľkou ochotou sa stará o pacientov bez rozdielu, sama som toho príkladom. Jej ochota a porozumenie nám pacientom spríjemňuje pobyt v nemocnici. Kiež by takýchto zdravotných sestier bolo viac.
25.10.2016, vďačná pacientka Mária Bučová

Veľká vďaka všetkým pracovníkom za príkladnú ošetrovateľskú činnosť za obdobie troch týždňov, ktoré som tu prežila. Prajem celému kolektívu – lekárom, zdravotníkom a personálu trpezlivosť, lásku a dobrý pocit zo statočnej práce.
25.10.2016, pacientka Martinková

Volám sa Zuzana Samec a bola som u Vás hospitalizovaná ako mamička. Chcem sa poďakovať celému personálu nemocnice (pretože som navštívila skoro všetky poschodia - oddelenia - prvé, JIS-ku, pôrodný trakt, oddelenie šestonedelia a taktiež novorodenecké oddelenie, kde sa starali o moju Lásku - dcéru Silviu Miu Samec) za profesionálny prístup, trpezlivosť, ochotu, optimizmus, milý úsmev na perách a rady, ktoré mi boli poskytnuté, pretože som si to zopakovala po 16 rokoch a predsa čo to som zabudla.
Bola som veľmi spokojná a ešte raz srdečná VĎAKA :-)
Želám Vám všetkým veľa úspechov, trpezlivosti, optimizmu, úsmevu na perách (vtedy sa všetko ľahšie zvláda) a len a len milé pacientky. Možno sa ešte stretneme pri takej milej príležitosti, človek nikdy nevie :-) a vek je len číslo.
26.10.2016

Ďakujem celému personálu interného oddelenia za starostlivosť o mňa a všetkých pacientov. Videla som, s akou trpezlivosťou a bez nervozity sa starali o starších ľudí, ktorí sú už stále „uhundraní". To musí byť ozaj veľká trpezlivosť. Na izbách je čisto a teplo.
Chýbajú nejaké zvončeky, keď pacient potrebuje zavolať sestričku. Nemáme toľko sily kričať a koľkokrát ktosi nemá ani silu vstať z postele. Ešte šťastie, že sestričky chodia stále pozerať na pacientov vo dne aj v noci.
2.11.2016, Kyseľ Inna

Od februára tohto roku sa liečim na onkologické ochorenie na oddelení klinickej a radiačnej onkológie. Nemôžem inak ako sa odvďačiť celému personálu kliniky vedenú primárom MUDr. Hrubým, lekárom slovami vďaky a úcty za starostlivosť venovanú nám pacientom. Nielen po odbornej zdravotnej stránke, ale aj svojim ľudským prístupom k nám a našim rodinám. Naše sestričky vedia človeka povzbudiť, potešiť a dodať odvahy, premôcť strach z choroby a jej liečby. V bolestiach uľavia človeku nielen liekmi, ale aj milým slovom. Som rád, že na oddeleniach kliniky (1. a 2. poschodie) panuje kľud, dobrá pohoda v personále. Hoc ako ľudia aj členovia personálu i páni doktori a panie doktorky, či ostatný odborný a obslužný personál majú svoje starosti aj v rodinách. O to viac im patrí moja úcta a vďaka za ich obetavú službu nám chorým. Keby som mohol a vedel, určite by som sa všetkým odvďačil aj inak ako z celého srdca slovom: SRDEČNÁ VĎAKA.
29.10.2016, Stanislav Holúbek

Oddeleniu LDCH 2B ďakujem za všetku ochotu, ktorú ste mi prejavovali. Ďakujem pani doktorke za jej prístup ku mne, pánu primárovi za milé slová. Sestričkám a ostatnému personálu veľké ďakujem.
7.11.2016, Ján Hubočani

Sú chvíle v živote človeka, kedy sa nezaobíde bez pomoci druhých, bez empatie, pochopenia, ľudského zaobchádzania. Až keď je človek odkázaný na pomoc lekárov a zdravotníkov, dokáže plne oceniť ich prácu a nezastupiteľné postavenie v spoločnosti. Veľmi si ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlaním pomáhať. Ako Žilinčanka som hrdá na to, že aj napriek zložitej finančnej situácii sa darí vedeniu žilinskej fakultnej nemocnice na čele s Vami pán riaditeľ MUDr. Ivan Mačuga a pani Tvrdá zabezpečiť vysoko profesionálny a humanitný prístup k pacientom.
Dovoľte mi, pán riaditeľ, prostredníctvom Vás zo srdca poďakovať predovšetkým pánovi primárovi MUDr. Jurajovi Vyletelkovi za príkladnú prácu. Vďaka patrí aj MUDr. Tomášovej, MUDr. Medžovej a celému personálu za starostlivosť.
Niekedy stačí obyčajný úsmev na to, aby sa bôľ zmiernil a človeku sa uľavilo. Zároveň ďakujem všetkým pracovníkom a prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov.
15.11.2016, Mgr. Vilma Gjablová

Na oddelení LDCH 2B som bol veľmi spokojný, ďakujem. Idem odtiaľ ako novozrodený.
16.11.2016, Štefan Jevjak

Veľká vďaka za starostlivosť a celkovú liečbu na rekonštruovanom oddelení FRO. Za veľmi ľudský prístup MUDr. primárky a sestričiek, rehabilitačných pracovníkov, veľmi ľudského prístupu a celkovej odbornosti, ktorá mnohým zdravotníckym pracovníkom chýba. Píšem nie iba za seba, ale za viac pacientok, ktoré sa podrobili liečbe po operačných zákrokoch.
Ešte raz veľké ďakujem a veľké Pán Boh zaplať za všetko. Želáme Vám veľa zdravia a pracovných úspechov.
18.11.2016, pacientky FRO

Kolektív pacientov na lôžkovej rehabilitácii srdečne ďakuje celému personálu zamestnancov pod vedením primárky Ľorkovej, zdravotným sestrám, rehabilitačným sestrám a pomocnému personálu za ich vysoké nasadenie v práci a láskavý prístup k nám. Srdečne ďakujeme za všetko.
18.11.2016, vďačné pacientky

Chcem sa touto cestou poďakovať celému kolektívu FBLR od pani primárky, hlavnej sestry, sestričiek, sanitárok, upratovačiek a hlavne dvoch úžasných fyzioterapeutiek, za skvelú starostlivosť a ochotu. Ešte raz veľká vďaka.
18.11.2016, Mária Bučová

Chceli by sme sa poďakovať celému rehabilitačnému oddeleniu na čele s pani primárkou Ľorkovou a celému kolektívu za poskytovanie kvalitných služieb pacientom. Srdečne im ďakujeme a želáme veľa úspechov.
19.11.2016, Ernestína Lišková, Milada Malá, Monika Šamajová

Chcel by som sa poďakovať celému oddeleniu ortopédie pod vedením primára Ladislava Knapca a kolektívu sestier pod Vašim vedením za výbornú starostlivosť počas mojej hospitalizácie po operácii kolena. Máte krásne oddelenie na vysokej úrovni vybavenia, čo svedčí o dobrom vedení a myslím si, že žilinská nemocnica nie je tak na tom zle ako bola vyhodnotená v tabuľkovom prevedení. Moje dojmy budem tlmočiť na všetkých miestach, aby si ľudia nevytvárali len záporný názor o žilinskej nemocnici. Prajem Vám veľa úspechov vo Vašej náročnej práci.
22.11.2016,  Pudik Juraj

Prišla som tu na oddelenie LDCH 2B, bola som veľmi milo prekvapená čistotou, personálom a lekárom, ktorému som veľmi vďačná za ochotu, milotu a krásny prístup. Za toto im všetkým patrí veľká, veľká vďaka.
23.11.2016, Bernardína Olejárová

Chcela by som touto cestou poďakovať za úžasnú skúsenosť so žilinskou pôrodnicou. Moja maličká sa vypýtala na svet o niečo skôr, tak sme si prešli aj JIS oddelením. Sestričky aj lekári z JIS a 4.poschodia boli veľmi obetaví, milí a najmä ochotní vždy a vo všetkom pomôcť a poradiť. Bola som veľmi milo prekvapená ich prístupom ku všetkým pacientkam. Obzvlášť veľké ĎAKUJEM patrí pani Amálke Krkoškovej, ktorá bola pre mňa obrovskou psychickou podporou a vďaka jej ľudskosti a cenným radám som celu situáciu lepšie zvládala. Taktiež som bola každý deň plne informovaná pani primárkou Jackuliakovou či pánom doktorom Janošom o zdravotnom stave našej maličkej, čo ma posúvalo ďalej vo viere, že všetko dobre dopadne. V neposlednom rade ďakujem aj obetavým sestričkám z JIS a to najmä pani Janke Jakubčikovej a Janke Holiciarovej za ich pomoc. Viem, že ste v pôrodnici urobili obrovský posun a ste obklopení tými najlepšími zdravotníkmi, s ktorými sme mali česť sa stretnúť. Keďže sama som si vypočula niekoľko negatívnych rečí o žilinskej pôrodnici (čo mi je veľmi ľúto), obávala som sa. No sama som sa presvedčila o opaku a verte, že moju skúsenosť budem ďalej šíriť, aby sa dobre reči šírili ďalej, tak ako si zo zaslúžite. Prajem celému tímu zdravotníkov všetko dobre a verím, že pozitívne správy o vašom oddelení sa budú šíriť radou ďalších spokojných mamičiek.
23.11.2016, šťastná mamička Adriana Krištofíková

Chceme poďakovať personálu na onkológii, sestričkám a aj ostatným za starostlivosť. Všímajú si, pýtajú sa, čo potrebujeme. Sú veselé. Zvlášť ďakujeme doktorovi aj pánu primárovi za starostlivosť a obetavosť aj ostatným tu lekárom.
25.11.2016, Dupkalová a Holubková

Veľmi pekne ďakujem sestričkám a celému personálu a pani doktorke Polákovej za opateru, boli všetky milé.
25.11.2016, Gobijaková

Ďakujeme za starostlivosť a citlivý prístup k nám pacientom, všetkým lekárom, sestričkám, pomocnému personálu. Prajeme veľa zdravia a trpezlivosti v ďalšej práci.
25.11.2016, pacientky Staňová, Butková

Vyjadrujem pochvalu a veľké poďakovanie zdrav. personálu interného oddelenia 4A– p.Illovej, Bryndziaroveja Koťkovej za príkladnú starostlivosť o pacientov a tiež ľudský prístup. Zvlášť ďakujem MUDr. Marčekovej za vysoko profesionálny prístup k pacientovi a jeho rodinným príslušníkom pri objasnení zdravotného stavu a ďalšej terapie. Vysoko oceňujem ľudskosť, ktorá je v takýchto situáciách vzácna.
28.11.2016, Pazderníková

Ďakujem všetkým milým sestričkám na LDCH 2A a aj ostatnému personálu – sanitárkam a upratovačkám za ich obetavú starostlivosť o mňa a za celý pobyt na ich oddelení. Bola som tu veľmi spokojná. Okrem výbornej starostlivosti chcem povedať, že aj prostredie je krásne. Vymaľované čisté izby. Jednoducho pekné prostredie a perfektný personál.
28.11.2016, Danielová Anna

Chcem poďakovať touto cestou všetkým, ktorí sa o mňa starali na oddelení LDCH 2A. Bola som tu veľmi spokojná so všetkým aj so sestričkami, sanitárkami, pomocnicami. Akurát ta neslaná strava. Aj susedu som mala dobrú a mali sme krásnu izbu – novú, čistučkú, vymaľovanú. Všetkých chválim, veľmi pekne ďakujem.
28.11.2016, Martinčeková Viera

Ďakujem veľmi pekne za príkladnú starostlivosť, ktorú mi poskytli na LDCH 2A počas 21 dní. Celý personál bol milý, ochotný. Bola som tu už s jedným kolenom a teraz s druhým a môžem povedať, že sa to nedá porovnať to prostredie – nové okná, gumy a krásne vymaľované oddelenie. Starostlivosť bola vynikajúca.
29.11.2016, Cvachová Marta

Touto cestou chcem poďakovať celému oddeleniu LDCH 2B za opateru a rehabilitačné cvičenia, ktoré som absolvovala počas mojej hospitalizácie.
29.11.2016, Mináriková

Chcem sa úprimne poďakovať za starostlivosť o mňa celému personálu, ktorý sa o mňa staral počas pobytu na LDCH 2B.
29.11.2016, Súkeníková

Ďakujem celému personálu LDCH 3A za príkladnú opateru, ľudský prístup a veľkú trpezlivosť k pacientom. Majú veľmi ťažkú a náročnú prácu, ale vykonávajú ju s veľkou profesionalitou a láskou.
Prajem Vám všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a porozumenia od pacientov. Prosím, aby ich práca bola ocenená a ohodnotená – je to veľmi ťažké oddelenie. Podľa mňa si to zaslúžia.
29.11.2016, Kubalová Irena

Úprimne ďakujem pánu primárovi MUDr. Valicovi a celému zdravotnému a pomocnému kolektívu pracovníkov LDCH 3A za starostlivosť počas môjho pobytu na tomto oddelení. Vážim si prácu týchto všetkých ľudí na tomto oddelení, lebo je veľmi ťažká a náročná. Prajem im všetkým veľa zdravia a tiež, aby ich práca aj zo strany vedenia bola patrične ohodnotená.
30.11.2016, Agneša Kaisová

Už takmer 5 rokov bojujem so zhubnou nemocou. Za tú dobu som navštívila viacej zdravotníckych zariadení, ktoré sa podieľali na mojej liečbe. Či to bol tím lekárov a sestričiek pána profesora Danka z gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Martine, pán doktor Hrubý s jeho tímom z onkológie v Žiline, pani doktorka Vopátová - onkopsychológ z Ligy proti rakovine, aj všetky ostatné pracoviská ktoré prispeli k diagnostike môjho onemocnenia. Vždy som sa stretla s profesionálnym a ľudským prístupom. Aj vďaka nim mi zostáva po tak dlhom boji nádej, že to môžem zvládnuť. Preto im moc, moc, moc ďakujem, že sú tu pre nás.
30.11.2016, Katarína PanákováŽilinská nemocnica sa mi veľmi páči, lebo je tu vynikajúci zdrav. Personál, ktorý odvádza vynikajúcu prácu a je veľmi milý k pacientom a až neuveriteľne sa každému pacientovi zo všetkých síl snaží mu pomôcť. Veľakrát som bol v bolestiach a útrapách života a vždy mi pomohli. Sú tu múdri a vzdelaní pracovníci vo všetkých odvetviach čo sa týka zdravotníctva a opatery o pacientov. Chcem poďakovať pani primárke Kulinovej, ktorá je výnimočná osoba aj po morálnej stránke i odbornej. Sestričky sú pracovité, milé, usilovné ako včeličky i ostatní pracovníci, ktorí tu pracujú. Som až nad mieru s nimi spokojný a želám im veľa, veľa úspechov pri ich ťažkom a namáhavom zamestnaní. Keby som mohol, ešte viac by som ich ohodnotil po finančnej stránke, lebo si svoju prácu vykonávajú ako najlepšie vedia.
1.12.2016, Anton Remiš

Klenot interných oddelení je oddelenie 4A. Spokojnosť v organizácii práce a čakajúcimi lehotami. Atmosféra na oddelení je priateľská. Maximálna spokojnosť so správaním lekárov, sestier a iného personálu.
2.12.2016, Milan Sojka

Vážený pán riaditeľ, v piatok 25.11.2017 som cestovala  z práce z Rakúska domov. Počas cesty som mala veľké zdravotné problémy. Napriek tomu, že v Púchove mi poskytli prvú pomoc, bola som nútená privolať 112. Vaše zamestnankyne, zdravotné sestry a p. doktori na urgentnom príjme a na neurológii sa o mňa veľmi dobre postarali. Chcela by som sa im poďakovať za ich profesionálny a ľudský prístup. Máte veľmi dobrý zdravotnícky personál. Dokonca  jedna sestra, neviem ako sa volá, len viem že je z Priekopy, ma ráno po zabezpečení zdravotného stavu zaviezla na rýchlik do Vrútok. Patrí im moja veľká vďaka a Vám za to, že tak dobre vediete nemocnicu. Ďakujem.
2.12.2016, Anna Polóniová

Chcem sa poďakovať za ochotu a za starostlivosť a pochopenie pri hospitalizácii a liečení mojej manželky Marcelky na neurologickom oddelení. Moja vďaka milej pani ošetrujúcej lekárke, srdečná vďaka sestričkám a celému oddeleniu a personálu vôbec. Hlboká poklona vážený pán primár MUDr. Vyletelka a MUDr. Hrabovský.
5.12.2016, Otto Schindler

Začiatkom decembra som bola hospitalizovaná na gynekologickom oddelení. Pr riadkami sa chcem poďakovať za mimoriadne dobrú starostlivosť zo strany ošetrujúcich lekárov a sestričiek. Celý personál bez požiadania bol veľmi ochotný a starostlivý počas celého pobytu.
5.12.2016, Elena Gáľová

Ne prelome mesiacov október - november a aj v decembri som bola hospitalizovaná na gynekologickom oddelení, kde som bola spokojná s prístupom lekárov k pacientovi a ich odbornosťou. Zvlášť by som však chcela vyzdvihnúť zdravotné sestry Ivanu Kapolkovú a Agátu Trstenskú, ktorých ľudský prístup k pacientovi je na vysokej úrovni. Neberú pacienta ako prípad, ale ako človeka. Ich ochota a práca by si zaslúžila aj iné ocenenie, nielen pochvalu. Myslím si, že to nie je len môj názor, ale aj iných pacientok.
6.12.2016 Daniela Dodoková

Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému personálu na oddelení gynekologicko-pôrodníckom a novorodeneckom. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujem za odborný prístup, starostlivosť a ochotu. Moje nesmierne poďakovanie patrí hlavne doktorovi  MUDr. Mrázovi za starostlivosť o mňa počas tehotenstva a taktiež počas pôrodu a tiež MUDr. Kačerikovej a aj celému tímu pri mojom pôrode. Taktiež sa chcem poďakovať celému personálu od doktorov cez sestričky až po pani upratovačky na celom gynekologickom oddelení aj na JIS. Aj napriek množstva práce, ktorú celý personál mal, bolo o mňa výborne odborne a hlavne milo postarané. Osobitne by som chcela poďakovať celému novorodeneckému oddeleniu za odbornú starostlivosť, ochotu a veľmi milý prístup o môjho malého syna Matejka. Ďakujeme pani doktorkám a pánom doktorom, sestričkám a hlavne vrchnej sestre, ktorí mi boli ochotní vo všetkom pomôcť. Ďakujem Vám veľmi pekne.
7.12.2016, Mráziková Anna a Matej

V Žilinskom večerníku som sa dočítal, že naša nemocnica je na poslednom mieste. Zhodou okolností som bol na okamžitej operácii v nemocnici v Martine. Pán profesor ma požiadal o krátke hodnotenie. Ja ako laik som bol spokojný. Izby sú vybavené slabšie ako tu. Personál je ochotný a milý. Po odbornej stránke ako laik nemôžem odborne hodnotiť. Lekárovi treba veriť, myslím si, že sú všetci dobrí.
A čo teda tá najhoršia nemocnica Žilina? Na izbe sme boli 4 pacienti a iba ja som bol zo Žiliny. Bol som spokojný. Prevezenie na FBLR je nápad tisícročia. Môže byť niečo lepšie? Máte tu dobrý kolektív, dobrá liečba, milé doktorky a celý personál.
V mene svojom a všetkým, čo som o vás povedal, Vám úprimne ďakujem.
8.12.2016, vďačný pacient

Chcem sa úprimne poďakovať celému zdravotníckemu kolektívu za príkladnú starostlivosť počas pobytu na LDCH 2B a tiež rehabilitačnej sestričke Ivanke za vzornú starostlivosť. Počas pobytu mi boli všetci oporou. Vyslovujem všetkým úprimné veľké ďakujem.
8.12.2016 Pobijaková

Touto cestou by som sa chcela poďakovať celému kolektívu FBLR - sestrám, lekárom, pomocnému personálu za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Ani jeden raz sa nestalo, aby som sa stretla s neochotou, všetci sú veľmi milí, prívetiví, úctiví, tiež by bolo takých oddelení a personálu vo všetkých našich nemocniciach. Veľká vďaka za starostlivosť.
13.12. Trúchla Anna

Úprimné poďakovanie za výbornú starostlivosť počas mojej hospitalizácie patri primárovi MUDr. Vyletelkovi Jurajovi, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Darrajovi. Za príkladný prístup a ľudskosť patrí vďaka personálu na neurologickom oddelení. Všetky sestričky, sanitárky boli ochotné a milé. Bola som veľmi milo prekvapená nielen prístupom, ale aj udržiavaným poriadkom a čistotou prostredia.
16.12. Melánia Fuljerová

Touto cestou chcem poďakovať najmä fyzioterapeutke Ivone za príkladnú starostlivosť a cvičenie a ochotu. Ďalej chcem tak isto poďakovať kolektívu 2B – lekárom a sestričkám za príkladnú starostlivosť.
19.12.2016, Juraj Hudák

Moje osobitné poďakovanie chcem vyjadriť staničnej sestre novorodeneckého oddelenia pani Ivetke Milovej za ochotu, starostlivosť, trpezlivosť a za rady k nezaplateniu pre mňa a môjho malého. Ďakujem Vám veľmi pekne a nielen za ns, ale aj naše deti v rodine, ktoré prešli vašimi oddanými rukami.
21.12.2016, Mráziková Anna a Matej

Bola som prijatá na LDCH pre výmenu kolenného kĺbu na pravej nohe. Ďakujem za zdravotnú starostlivosť, ktorá mi bola poskytovaná práve v období, keď som to najviac potrebovala. Cením si prístup k pacientom od pána primára MUDr. Valicu a MUDr. Meliša. Chcem poďakovať hlavne sestrám a fyzioterapeutke za ich prácu, ktorá je na dobrej odbornej úrovni vrátane ľudského prístupu. Myslím si, že ležiaci aj chodiaci pacienti dostávajú tú najlepšiu starostlivosť na tomto oddelení. Srdečne ďakujem celému kolektívu.
22.12.2016 Fajčíková

Som pacientka prijatá na LDCH 2A po operácii TEP bedrového kĺbu. Ďakujem za zdravotnú starostlivosť celému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Valicu a vrchnej sestry Horvátovej. Práca celého kolektívu na oddelení je na dobrej odbornej úrovni, vrátane ľudského prístupu ku všetkým pacientom, hygienickej starostlivosti a ostatných potrieb chodiacich ale aj ležiacich pacientov. Ešte raz veľká vďaka.
22.12.2016, Ďuríčková

Ďakujem celému kolektívu LDCH 2B za starostlivosť, ktorú mi poskytli. Urobili zo mňa chodiaceho pacienta. Zároveň ďakujem upratovačkám za vzorné upratovanie.
22.12.2016, Barnišin

Vyslovujem veľkú vďaku a spokojnosť oddeleniu rehabilitácie za odborné vyšetrovania a príjemný prístup personálu k pacientom.
23.12.2016, Andrej Kusenda

Bol som hospitalizovaný na rehabilitačnom oddelení v Žiline. Bol som veľmi spokojný s celým personálom. Veľké poďakovanie patrí pani primárke, doktorke Surovčinovej a fyzioterapeutom.
23.12.2016, Miroslav Gier

Od kedy som na FBLR som veľmi spokojná so starostlivosťou počnúc p. primárkou Ľorkovou, MUDr. Surovčinovou i ochotný personál. Príkladná starostlivosť o pacienta, ktorú preukazovali či nadriadený, alebo personál sestričiek, sanitárok, upratovačiek, taktiež vedúca oddelenia Rajmanová. Za kladnú starostlivosť ďakujú pacientky izby č. 3 – Saganová, Mičiková, Kašelanová.
23.12.2016

Som spokojný s personálom a so všetkými zamestnancami, ktorí pracujú v tejto nemocnici na rehabilitačnom oddelení.
23.12.2016 Štefan Gomboš

Zo srdca ďakujem p. primárovi a celému kolektívu 2B LDCH za odbornú a ľudskú starostlivosť. Po celý čas pobytu som bol obklopený obetavými sestričkami a ošetrujúcou pani doktorkou, za to im ešte raz ďakujem.
29.12.2016, Miroslav Jurčík

Ďakujem pekne za príkladnú starostlivosť, ochotu a úprimnosť kolektívu na LDCH 2A. Všetci vzorne pracovali, od sestier i lekárov a mne sa tu veľmi páčilo.
29.12.2016, Štefan Boroš

Chcem sa poďakovať celému personálu neurologického oddelenia za príkladnú starostlivosť a prístup k pacientom.
3.1.2017 Ján Jašek

Milý kolektív rádiologického a onkologického oddelenia, dovoľte, aby som vám vyjadrila poďakovanie a pochvalu za vašu príkladnú a obetavú starostlivosť o mňa a ostatných pacientov. Ďakujem vám, že ste nám pomáhali prejsť týmto ťažkým životným obdobím, keď sa k liečbe samotnej ozvú ešte aj nežiaduce účinky. Ďakujem vám za trpezlivosť, ochotu pomáhať, za lásku s akou vaše povolanie vykonávate.
4.1.2017, pacientka Iveta

Chcem sa poďakovať celému kolektívu sestričiek onkologického oddelenia a celému personálu za starostlivosť, pekné slovo a úsmev, lebo aj ten poteší. Zvlášť poďakovanie patrí aj lekárskemu personálu. Patrí im srdečné poďakovanie a hlboká úcta. Majú veľký záujem o pacientov – o ich zdravotný stav. Patrí vám hlboká úcta a srdečná vďaka.
4.1.2017, pacientka Dupkalová

Ďakujeme pekne profesionálnemu a milému personálu interného oddelenia, lekárom, sestričkám a pomocnému personálu za ľudský a dôstojný prístup k nám pacientom, ktorí to veľmi potrebujú - milé slová a úsmev, povzbudenie, usmernenie. Prajem vám veľa zdravia, síl a trpezlivosti vo vašej práci s nami pacientmi.
10.1.2017, pacientky Kozová, Janoščiaková a Ondáková

Chcem sa poďakovať všetkým sestričkám a doktorom na pôrodnom a novorodeneckom oddelení. Všetci boli veľmi milí, ústretoví, ochotní pomôcť a poradiť. Veľmi príjemné vystupovanie. Ďakujeme a s vďakou pozdravujeme sestričky, ktoré mali službu 26.12.2016, nakoľko sme stratili mliečko a v lekárni pre naše novorodeniatko nič nemali, sestričky nám ochotne poskytli náhradu, aby sme bez problémov prečkali noc.
Obrovské poďakovanie p. doktorovi Krasňanovi a celému pôrodnému personálu, ktorý slúžil nočnú 15.12.2016, aj vzhľadom na veľmi náročnú noc boli všetci veľmi milí, spríjemňovali pobyt na pôrodnej sále svojim prístupom, ochotou, úsmevom ... takže máme veľmi dobrú skúsenosť a určite budeme doporučovať žilinské pôrodnicko-novorodenecké oddelenie ostatným budúcim mamičkám.
11.1.2017, Simona Stranianeková

Chcem sa poďakovať celému personálu oddelenia FBLR lôžkové ako i vedeniu p. primárke MUDr. Ľorkovej a vedúcej sestre Rajmanovej, ich príkladná starostlivosť i ochota a odborné cvičenia pod fyzioterapeutmi. Veľmi mi pomohla liečba na tomto oddelení a takisto vidím sám ako i ostatní pacienti sú spokojní a každý odchádza s úsmevom na tvári. S vďakou pacient Tavačiak Ľubomír
11.1.2017

Veľká vďaka personálu, lekárom, sestričkám a primárovi na LDCH 2A. Boli ochotní nás informovať. Sestričky nám vo všetkom pomohli, podali, odniesli a rozprávali sa s nami. Bolo tu fajn, ale doma je len doma. Bola som spokojná.
12.1.2017, Staňová Erika

Na internom oddelení som bol veľmi spokojný. Sestričky boli na mňa milé a personál, čo som chcel, tak mi vo všetkom pomohli. Chodil som po rôznych oddeleniach, ale toto bolo najlepšie. Ďakujem, že ste sa o mňa postarali a pomohli.
12.1.2017, pacient Turzík

Ďakujem za príkladnú profesionálnu starostlivosť celému zdravotnému personálu z interného oddelenia. Hoci som mala bolesti, ale psychika si oddýchla citlivým, vľúdnym jednaním. Kuchyni vyslovujem vďaku. Jedlo chutné. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, aby ste mohli aj naďalej vykonávať túto náročnú prácu.
16.1.2017, Danková Sonja

Pán riaditeľ, ďakujem, že ste v žilinskej nemocnici spravili FRO lôžkové oddelenie. Je to veľmi dobré pre pacientov po operáciách. Máte tu dobrý kolektív, ktorý sa o nás staral a postavil nás všetkých na nohy. Veľmi pekne im za to ďakujem, za milý prístup, ochotu pomôcť aj v nočnú hodinu. Mali sme postarané aj o kultúrny program, maľovanie, spev s gitarou. Padlo nám to dobre, aspoň sme nemysleli na chorobu. Vylepšiť ešte kúrenie, lebo nám bolo zima.
16.1.2017, Budzelová Jana

Vážený pán riaditeľ, chcem sa Vám poďakovať za zriadenie rehabilitačného oddelenia, ktoré je pre nás pacientov po rôznych chirurgických zákrokoch obrovským prínosom. Mne zachránili život vaši skvelí chirurgovia MUDr. Bízik a ostatní. Po prepustení z oddelenia som využila možnosť rehabilitačného oddelenia, nakoľko som bola slabá a neschopná robiť bežné úkony. Vyslovujem veľké ďakujem celému kolektívu tohto strediska za ich láskavý a ľudský prístup. Postavili ma na nohy a tak budem môcť odísť domov. Jediné mínus bola zima na oddelení, bola som tu cez najväčšie mrazy a to ubralo na celkovej pohode. Veľmi oceňujem aj program, ktorý pre nás vytvorili – muzikoterapiu a antistresové maľovanie, pri ktorom sme zabudli na naše problémy. Ešte raz vďaka.
16.1.2017, Otília Švecová

Chcem svojimi pár riadkami vyjadriť hlbokú úctu a obdiv nad prácou všetkých sestričiek na internom oddelení, ktoré fungujú bez zastavenia. Úprimný obdiv patrí všetkým sanitárkam a v neposlednom rade všetkým upratovačkám, bez ktorých by oddelenie nemalo efekt. Ďakujem vám všetkým za príkladnú profesionálnu starostlivosť. Želám vám veľmi veľa zdravia, lásky a pozitívnej energie, i keď v mnohých prípadoch je to zložité a zvlášť na tak ťažkom oddelení, akým interné je.
17.1.2017, Tatiana Muráriková

Bola som hospitalizovaná na internom oddelení so zápalom žlčníka. Hneď pri prijatí na oddelení som bola veľmi milo prekvapená ako milo a vľúdne so mnou zaobchádzali a akú pozornosť mi venovali, či už zo strany sestier, lekárov, ostatného personálu. Môžem len pochváliť neustálu príkladnú starostlivosť o pacientov, vždy sa snažia byť milí, ochotní, pomôcť a povzbudiť každého, kto to potrebuje. Som veľmi rada, že som mohla na vlastnej koži pocítiť ich dobrotu. S takým krásnym prístupom k ľuďom si zaslúžia všetci môj obdiv a poďakovanie. Celému kolektívu interného oddelenia želám veľa zdravia, síl a trpezlivosti pri práci s pacientmi.
17.1.2017, Mária Nováková

Ďakujem personálu interného oddelenia 4C za spríjemnenie nutného pobytu v nemocnici. Príjemné jednanie, ochota, individuálny prístup a úsmev, či dobrá komunikácia. Zvlášť oceňujem prístup personálu k problematickým pacientom a ich trpezlivosť.
19.1.2017, Viliam Blaha

Chcem sa úprimne poďakovať rehabilitačnej pracovníčke pani Siptákovej za jej dobrotu a že mi pomohla rozcvičiť nohu a chodiť, veľká vďaka. Ďakujem aj celému kolektívu LDCH 2B, najmä zdravotníckej asistentke Janke Olajcovej.
19.1.2017, Anna Múčková

Dovoľte mi touto cestou vyjadriť veľkú vďaku pánovi primárovi, lekárom, sestričkám a ostatnému personálu oddelenia LDCH 2A za vzornú starostlivosť o pacientov, úprimne ďakujem.
19.1.2017, Mičietová Janka

Hlboko sa skláňam pred prácou sestričiek sanitárok na internom oddelení. Cez neskutočné zaťaženie prácou vždy usmiate, fundované v každej situácii. Patrí vám veľká v´daka za to, čo ste pre nás urobili.
20.1.2017, Anton Loncko

Starostlivosť zo strany lekárov, sestier na internom oddelení bola veľká. S ochotou, milým prístupom pri ošetrovaní napriek tomu, že práca je veľmi namáhavá. Vyslovujem srdečnú vďaku celému zdravotnému personálu a prajem veľa úspechov v ich ďalšej práci a starostlivosti.
24.1.2017, Gomolová Margita

Vážení a milí,
všetci pracovníci oddelenia LDCH 2A – lekári, sestričky, asistentky, pracujúci študenti zdravotníckej školy, upratovačky – všetci máte moju úprimnú vďaku za Vašu zdravotnú starostlivosť, opateru a ľudský prístup ku všetkým pacientom bez rozdielu. Budem si s vďakou na vás spomínať. Prajem celému kolektívu osobné šťastie a pracovné úspechy.
25.1.2017, Beková

Ďakujem všetkým sestrám, doktorkám a vrchnej za starostlivosť na LDCH. Nedá sa porovnať, keď som prišiel a dnes, keď odchádzam. Cítim sa veľmi dobre. Ležal som aj na internom, ale na LDCH mi pomohli lepšie, ešte raz ďakujem.
25.1.2017, Jevjak Štefan

Z celého srdca ďakujem kolektívu sestier na LDCH 2B, Rehabilitačnej sestričke, upratovačkám, sanitárkam, zdravotným asistentom, pánovi primárovi Valicovi, vrchnej Horvatovej. Prajem im veľa úspechov, zdravia. Bolo mi tu fajn, ďakujem moc.
25.1.2017, Kantorik Jozef

V nemocnici som sa ocitla po desiatkach rokov. Milo ma prekvapil celý kolektív interného oddelenia. Starostlivosť bola profesionálna a hlavne pozitívny vzťah mladých sestričiek, lekárok a celého personálu ku nám starším ľuďom. Prajem Vám veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.
1.2.2017, Siptáková

Pobudol som v nemocnici na internom oddelení po desiatich rokoch jeden týždeň. Bol som ošetrovaný výlučne ženským kolektívom, ktorý mi poskytol toľko milej a láskavej opatery, že ani neviem ako sa im čo najsrdečnejšie poďakovať. Pani doktorka samá ochota a dobrota – záujem a maximálna pomoc a záchrana zdravia. Sestričky ako včeličky. Musím spomenúť aj maximálnu čistotu a pracovitosť upratovačiek. Všetkým Vám srdečná vďaka a Vám pani doktorka vďaka za všetko, ste skutočná doktorka, na ktorú sa nezabúda. Nech Vám všetkým dá Boh zdravia a šťastného života aj vašim rodinám.
7.2.2017, Kubík František

Ďakujeme celému kolektívu interného oddelenia FNsP Žilina za príkladnú starostlivosť o nás pacientov. Starali sa o nás príkladne po zdravotnej a ľudskej stránke. Prajeme im veľa úspechov, pohody v ich ťažkej práci. S vďakou pacientky Kočiová a Mrúzeková.
9.2.2017

Touto cestou by som chcel opísať zhluk okolností, ktoré sa v posledných mesiacoch nahromadili – vykradnutý dom, strata dvoch najbližších ľudí ... Toto ma doviedlo do zlého psychického a fyzického stavu. Vysadil som alkohol, čo však bolo kontraproduktívne – absolútna slabosť – 10 dní bez jedla a minimálne 8 dní nespavosť. Dostal som sa na interné oddelenie a tu sa to všetko začalo. Dalo by sa to prirovnať k Lurdám – bol tu profesionálne zdatný, ľudský a priateľský kolektív. Od pomocného personálu – vždy čisto a pohoda, cez profesionalitu sestričiek až po lekárov a lodivodku pani primárku. Všetko ľudský profíci. Som veľmi rád, že som sa stretol s týmto kolektívom. Kontaktom s takýmito ľuďmi má človek chuť do života a liečba je rýchlejšia. POSTAVILI STE MA NA NOHY,VĎAKA!!! Prajem vám veľa síl vo vašej ľudskej a obetavej práci. To, čo robíte, je skôr poslanie.
9.2.2017, Stanislav Dušík

Toto cestou sa chcem poďakovať celému kolektívu ortopedického oddelenia za ľudský prístup a starostlivosť počas hospitalizácie môjho syna Andreja. Ďakujem.
9.2.2017, Knihariková

Z celého srdca ďakujem pekne za starostlivosť v LDCH 2A – od pána primára, pani doktorku a sestričkám, sanitárkam, rehabilitačným sestrám a ostatným na tomto oddelení.
9.2.2017, Božena Absolónová

Ďakujem celému kolektívu LDCH 2A v Žiline za ústretovú starostlivosť o mňa a ostatných pacientov. Majú to tu veľmi ťažké. Bola som tu nadmieru spokojná a to krásne maľovanie. Bola som príjemne prekvapená prostredím.
9.2.2017, Helena Turianiková

Bola som už všelikde, ale na LDCH 2A som bola najspokojnejšia. Ďakujem sestričkám, sanitárkam, upratovačkám za ich príkladnú starostlivosť, ktorú dávajú všetkým, čo tu ležia. Ochota aj prívetivosť, veľmi pekné prostredie, všetko nové a čisté.
9.2.2017, Brezániová Magdaléna

Dovoľte mi vážený pán riaditeľ vyjadriť svoje úprimné poďakovanie oddeleniu FBLR. Ako pacientka po operácií bedrového kĺbu na oddelení ortopédie som pokračovala v liečbe na oddelení FBLR. Bola som skutočne milo prekvapená prístupom pani primárky, doktoriek a celého kolektívu sestričiek, terapeutiek tohto tak potrebného oddelenia. Sú skvelé, taktiež i ostatný obsluhujúci personál. Srdečná vďaka!
10.2.2017, Daniela Hrkútová

Touto cestou chcem vysloviť spokojnosť s prístupom, správaním, citlivosťou, úctou a ochotou lekárov, sestier a ďalšieho ošetrovateľského personálu oddelenia FBLR, kde som hospitalizovaná na základe ponuky a doporučenia z ortopedického oddelenia.
10.2.2017, Mária Vojtaššáková

Naša veľká vďaka a uznanie patrí kolektívu lekárov, obetavých a empatických sestričiek a pomecnému personálu pod vedením pani primárky Sudekovej a zástupcovi primárky Némethovi za poskytnutie kvalitných zdravotných služieb počas našej hospitalizácie na onkologickom oddelení. Zvlášť oceňujeme ich náročnú a obetavú prácu, príkladnú lekársku starostlivosť a ľudský prístup k pacientom. Želáme im veľa zdravia, síl, úspechov do ďalšej práce. Nech naďalej sú príkladom pre ostatných pri zabezpečovaní kvalitných služieb pre našich pacientov. S vďakou pacienti Anna a Dominika
10.2.2017

Ďakujem za starostlivosť celému kolektívu FNsP ZA. S obedmi som bola spokojná. Prístup všetkých zamestnancov bol výborný.
13.2.2017, Rosinčinová

Ležím na oddelení FBLR. Som povďačná, aká úžasná starostlivosť je na tomto oddelení, ako veľmi mi pomohli a dokážem už chodiť sama s barlou. Veľmi ochotný prístup sestričiek i rehabilitačných pracovníkov. Je to zásluha i vedenia oddelenia p. Rajmanovej a p. Ľorkovej.
16.2.2017, Mária Šuráková

Po viacerých rokoch opätovná návšteva priestorov FNsP ZA. Bol som veľmi príjemne prekvapený zvýšeným štandardom – priestory, lôžka ale v prvom rade ošetrujúci personál a lekári. Pociťoval som k nim dôveru a to je veľmi dôležité. Ďakujem.
21.2.2017, Roman Milata

Zo srdca ďakujeme celému kolektívu LDCH 2B za odbornú a ľudskú starostlivosť počas celého nášho pobytu. Boli sme obklopení obetavými sestričkami a ošetrujúcou pani doktorkou. Ďakujeme i rehabilitačnej sestričke Kristínke za jej prístup a odborné vedenie našej rehabilitácie po výmene kolenného a bedrového kĺbu. Taktiež ďakujeme primárovi, že napriek tomu, ako to v našom zdravotníctve vyzerá, vie vytvoriť dobré prostredie. Veľká vďaka patrí i ostatnému personálu ako sanitárkam, upratovačkám za ich neľahkú prácu. Prajeme Vám veľa zdravia a hlavne trpezlivosti s pacientmi.
21.2.2017, Halásová Anna a Ďurneková Elena

Srdečná vďaka celému personálu LDCH 3A za perfektný prístup k pacientovi. Ďakujem pánovi primárovi a doktorke, sestričkám za ich starostlivosť a opateru. Prajem Vám veľa zdravia, trpezlivosti s pacientmi. Všetkým veľmi pekne ďakujem za opateru.
21.2.2017, Sláviová

Chcela by som sa poďakovať celému personálu oddelenia LDCH 3A za starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Ďakujem pánovi primárovi, vedúcej sestre, sestričkám, fyzioterapeutke, sanitárkam a upratovačkám. Ďalej by som chcela poďakovať študentkám. Vážim si, že všetci aj napriek náročnej práci si našli čas na rozhovor a milé slovo.
21.2.2017, Zbončáková

Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu LDCH 3A za starostlivosť o pacientov a ich ochotu pomôcť pacientom. Želám im veľa zdravia, trpezlivosti. Ďakujem aj rehabilitačnej sestričke za trpezlivosť, keď ma učí chodiť. 
21.2.2017, Vričanová

Skončením liečenia som veľmi spokojný s obsluhou zdravotného personálu. Týmto sa chcem poďakovať celému personálu LDCH 2B - za poskytnutie služieb, informácií, denným ošetrovaním, čistotu. Pripomienku mám k službám v sobotu a nedeľu, kde je podľa mňa malý stav služby. Lúčim sa s dobrým pocitom a prajem veľa pracovných síl v ďalšej práci.
22.2.2017, Miroslav Hollý

Chcel by som sa poďakovať za starostlivosť po dopravnej nehode oddeleniu Úrazovej chirurgie, kde som bol hospitalizovaný ako aj personálu, ktorí mi pomáha vyrovnať sa s následkami menovite  MUDr. Jozefovi Molitorovi za starostlivosť, MUDr. Petrovi Harantovi, ktorý ma operoval,  za starostlivosť s následkami dočasného ochrnutia ruky  MUDr. Ivanovi Mačugovi a za trápenie či trpezlivosť pri pokračujúcej následnej rehabilitácii oddeleniu Fyziatrie, balneológie a rehabilitácie MUDr. Nine Ľorkovej a Jarmile Moravčíkovej. Ešte raz ďakujem.
22.2.2017, Ing. Roman Osika

Ďakujem za príkladnú starostlivosť všetkým na oddelení LDCH 2B. Cítil som sa tu veľmi dobre. S takým úžasným kolektívom som sa ešte nestretol. Vládla tu vzorná čistota a poriadok. Ďakujem a želám veľa úspechov.
23.2.2017, František Ondro

Ďakujem za ochotu a odborné ošetrenie na internom oddelení a snahu spríjemniť čo najviac pobyt v nemocnici. S prístupom zdravotného personálu som bol nadmieru spokojný, ešte raz ďakujem.
23.2.2017, František Hvorečný

Chcela by som sa poďakovať doktorkám, primárovi, sestričkám, sanitárkam a pomocným silám LDCH 2B, že ste boli ku mne dobrí. Starali ste sa o mňa veľmi dobre. Za to som veľmi vďačná. Dali ste mi lásku. Veľmi som vás tu mala rada a prajem vám pevné nervy a veľa síl.
23.2.2017, Alžbeta Kokiová

Ďakujem zdravotnému kolektívu, sestričkám aj ostatným na LDCH 2A za starostlivosť. Poďakovanie vyjadrujem aj rehabilitačnej sestričke za jej veľkú snahu, že som sa postavila na nohy. Som veľmi vďačná a šťastná za znovu zaradenie do života po cvičení.
23.2.2017, Božena Kemková

Na LDCH som prišiel vo veľmi zlom stave – nemohol som dýchať, dusil som sa. Musím povedať, že tieto problémy boli odstránené a to vďaka primárovi, lekárkam a sestričkám. Ďakujem za odborné liečenia, príkladnú opateru, vysokú profesionalitu a lásku.
23.2.2017, Giret Róbert

Vážený pán riaditeľ,
v čase pred Vianocami 2016 som spozoroval určitý príznak, ktorý ma upozornil, že budem potrebovať odborné vyšetrenia na určenie príčiny jeho vzniku a spôsobu jeho liečby. 
Od prvého kontaktu na pohotovosti v decembri 2016, cez ďalšie vyvolané odborné vyšetrenia, následnú úspešnú operáciu, až po zotavenie na oddelení som bol veľmi milo potešený lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou, ktorú mi bola poskytnutá počas môjho pobytu v nemocnici.
Pod vplyvom mediálnych informácii o stave nášho zdravotníctva som sa nástupu na odporúčanú operáciu veru čiastočne aj obával. Som rád, že moja vlastná skúsenosť tieto, väčšinou negatívne, informácie nepotvrdila.
Až keď sa človek zverí do rúk lekárov a ostatných zdravotníkov dokáže plne oceniť ich prácu a nezastupiteľné postavenie v spoločnosti. Veľmi si ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skláňam sa pred ich odhodlaním pomáhať nám pacientom aj za súčasných neľahkých podmienok. Zároveň chcem všetkým zaželať veľa ďalších pracovných úspechov v ich ťažkej, zodpovednej a namáhavej práci,  a aj k tomu nevyhnutne potrebnú rodinnú pohodu. A aby som neďakoval anonymne len „celému kolektívu", moja vďaka menovite patrí:
patrí primárovi MUDr. Jurajovi Mikulášovi, CSc., jeho zástupcovi MUDr. Romanovi Mrázovi, lekárom MUDr. Pavlovi Kažíkovi, MUDr. Petrovi Laurincovi, MUDr. Petrovi Blaškovi, MUDr. Jánovi Poliakovi, MUDr. Ľubomírovi Čimborovi, MUDr. Barbore Škripekovej, MUDr. Michalovi Baštekovi, MUDr. Tomášovi Krebesovi,
vedúcej sestre PhDr. Edite Solárikovej, manažérke dennej zmeny Anne Janurovej, dokumentačnej sestre Bc. Ľubici Trúchlej,
sestrám JIS Helene Slukovej, Anne Šimekovej, Miroslave Jakubechovej, dipl.Štefánii Majákovej,
sestrám dipl. Elene Pavlovej, Helene Kováčovej, Marianne Tabakovej, Mgr. Bibiáne Janáčikovej, Mgr. Emílii Kováčikovej,
zdravotným asistentkám Eve Palečkovej, Marcele Trúchlej, Emílii Nekorancovej
a sanitárkam Miroslave Suranovej, Vlaste Brezianskej, Márii Balážovej a Bc. Natálii Paprskárovej 
(pokiaľ som na niekoho zabudol a/alebo  uviedol navyše ospravedlňte ma, vychádzal som zo zoznamu vyvesenému na I. poschodí lôžkového urologického oddelenia).
Záverom už len pridám vypožičaný citát kňaza, spisovateľa a rehoľníka pátra Adalberta Ludwiga Ballinga CMM: „Každý z vás je darom pre mnohých ľudí. Usilujte sa o to, aby to tak zostalo. Tak dlho, pokiaľ budete žiť." Adalbert Ludwig Balling*
Prosím, vážený pán riaditeľ, aby ste moje poďakovanie tlmočili p. primárovi urologického oddelenia a jeho kolektívu a prípadne ho aj uverejnili na internetovej stránke nemocnice. Ešte raz ďakujem.
26. február 2017, vďačný pacient Pavol Sapara

Chcem vyjadriť spokojnosť počas mojej hospitalizácie všetkým sestričkám, sanitárkam, asistentkám ... za ich vrelý prístup.
26.2.2017, Baroš

Dobrý deň, chcela by som sa Vám poďakovať za starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá vo Vašej nemocnici na oddelení gynekológie a novorodeneckom. Keďže termín pôrodu som mala 7.2., bola som deň na to hospitalizovaná na oddelenie rizikovej gravidity, kde mi bol pôrod vyvolávaný. Kedže som sa neotvárala, nakoniec som rodila sekciou 14.2. Potom som bola na oddelení Jisky a následne gynekológie . Kedže malý dostal zápal pľúc, nemohli sme ísť domov a ostali sme teda ešte na oddelení novorodeneckom. Prešla som si skoro všetky oddelenia (okrem nadštandardu) a musím povedať, že na každom jednom mi bola podaná skvela starostlivosť či už zo strany lekárov, alebo sestričiek. Chcela by som sa Vám touto cestou veľmi pekne poďakovať za starostlivosť a ochotu. Pani sestričky to nemajú ľahké a napriek tomu si svoju prácu robia ukážkovo. Keď som odchádzala z nemocnice po dvojtýždňovom pobyte, vedela som kojiť aj sa starať o dieťa úplne sama. Sestričky boli ochotné mi všetko vysvetliť a poradiť. Malého sa nebojím vďaka tomu chytať bez perinky alebo ho kúpať a pod. Je veľmi dobre, že na novorodeneckom oddelení je možnosť zapožičania odsávačiek - to mi pomohlo rozbehnúť tvorbu mlieka kedže malého som nemohla mať prvé dni pri sebe, lebo bol na jiske. Tak ešte raz veľká vďaka celému personálu !!! Vašu nemocnicu budem určite vrelo odporúčať každej známej a kamarátke. Škoda, že ja som počula na tieto oddelenia negatívne správy, napriek tomu som veľmi rada že som sa nenechala odradiť a vybrala si práve tuto nemocnicu. Ďakujem! Prajem Vám ešte veľa šťastných mamičiek a detičiek a ostávam s pozdravom Miriama Skutova.
2.3.2017

Ďakujem veľmi pekne celému kolektívu interného oddelenia za starostlivosť a opateru. Bola som spokojná, čo si nesmierne vážim. Obdivujem vašu prácu. Ďakujem za všetko a prajem všetko dobré v práci.
6.3.2017, p. Valíčková

S oddelením FBLR sme boli veľmi spokojné, ochotný personál, ktorý spolupracuje s pacientmi, s láskyplným prístupom a vždy s úsmevom na tvári. Rehabilitácia nám veľmi pomáha. I u ťažkých pooperačných bolestiach nám ochotné sestry podajú vďačný liek, ktorý nám pomáha zmierniť bolesti. Vďaka celému personálu od pani primárky, vedúcej oddelenia až po upratovačky.
7.3.2017, pacientky Šugárová, Závodská

Chcel by som sa poďakovať celému kolektívu LDCH 2A. Bol som tu veľmi spokojný, ochota personálu, starostlivosť, hygiena. Dievčatá boli prívetivé a veľmi pekné prostredie, všetko vynovené.
8.3.2017, Ján Belko

Ďakujem celému personálu LDCH 2A za starostlivosť a spríjemnenie pobytu. Želám veľa úspechov v práci a trpezlivosť s pacientmi.
10.3.2017, Juraj Kováč

Som spokojná so starostlivosťou na oddelení LDCH 2A. Je tu pekne čisto. Personál je milý. Som rada, že som tu.
10.3.2017, Žofia Kováčová

Ďakujem za príkladnú starostlivosť na LDCH 2A. Personál má ľudský prístup, oddelenie je pekne vymaľované, mala som dobrú spolupacientku. Po liečení sa cítim lepšie.
10.3.2017, Molčíková Anna

Chcela by som vyjadriť pochvalu a veľké poďakovanie za starostlivosť na urgentnom prijme na chirurgickej ambulancii, kde slúžil Mudr. Kunychka a zdravotná sestra Eva Skubaková a tak isto aj na internej ambulancii, kde mala službu Mudr. Adriana Gorelcikova a zdr.sestra Maria Sedlakova. Ich starostlivosť, ľudské správanie bolo sto percentne po každej stránke a to nehovorím o ľudskom prístupe a úcte ku starému človeku. Tak isto chcem poďakovať tímu lekárov a sestričiek na internom oddelení 2C za vynikajúcu starostlivosť o moju mamu. Nie je lekár/ka ako lekár a presne tak je to aj so zdravotnými sestrami. Chápem, že to nie je ľahká práca ,ale myslím si, že sú tam pre pacientov a nie pacient pre ne. Preto Vás touto cestou žiadam o vyjadrenie pochvaly a poďakovanie všetkým, ktorí sa o moju mamu postarali.
10.3.2017, Kadoriková Blanka

Som nadmieru spokojná s personálom oddelenia. Starajú sa o nás veľmi dobre a úctivo. Strava je dobrá a dostatok. Som rada, že som sa tu mohla liečiť. Odporúčam všetkým chorým sa liečiť v LDCH 2A.
13.3.2017, Mária Adamcová

V priebehu môjho pobytu na LDCH 2A som bol spokojný. Pri náročnej službe sestričiek som nezaznamenal nevrlosť, alebo neochotu. Ja osobne som nemal problém s komunikáciou s personálom. Čo sa týka stravy som spokojný s množstvom i s kvalitou. Bol dostatok ovocia i zeleniny. Priestory sú čisté. Chýba mi záchod, kde by pacient nemusel z vozíčka chodiť na pohyblivý záchod, ale bol by prístup s vozíkom k záchodu a tak neotravoval zbytočne sestričky.
13.3.2017, p. Porubec

Ďakujem za starostlivosť sestier a všetkým zamestnancom LDCH 2A. Bol som nadmieru spokojný, ale jedno by sa mohlo zmeniť a to nejaké televízory na izbe pre spríjemnenie pobytu na LDCH.
13.3.2017, p. Hudek

Vyjadrujem úprimné poďakovanie celému personálu vnútorného lekárstva 4A. za príkladnú starostlivosť, za nezištnú pomoc, milé slovo a úsmev.
15.3.2017, rodina pána Červenca

Som pacientka prevezená z Popradu po operácii kolena. Som veľmi spokojná s opaterou, starostlivosťou, so stravou. Sestričky sú milé, obetavé, vždy ochotné pomôcť. Veľká škoda je, že toto zariadenie má k dispozícii tak málo lôžok, pretože pobyt tu veľmi pomáha človeku k zaradeniu sa späť do života. Ďakujem milým lekárkam, váženej pani primárke, sestričkám, všetkým Vám, ktorí ste mi boli v každej chvíli nápomocní.
17.3.2017, Štefánia Hofericová

S hlbokou úctou sa skláňam pred prácou personálu FRO. Toto oddelenie je veľmi dôležitou súčasťou nemocnice. Milé, empatické sestričky, lekárky, sanitárky, rehabilitačné pracovníčky svojou prácou, dobrým slovom a úsmevom doslova dvíhajú na nohy nás pacientov, ktorí by sme sa bez nich veľmi ťažko zaradili do normálneho života. Kiež by každý pacient po operácii mal tú možnosť ako ja, prežiť niekoľko dní naplnených cvičením, povzbudzovaním, pokojom a pohodou, ktoré tu denne od všetkých dostávam. Oddelenie je čisté, vždy upratané a dobrá strava. Ďakujem za to, že som tu mohla prežiť tie prvé najťažšie dni a rehabilitovať.
17.3.2017, Iveta Boboriová

Týmto sa chcem poďakovať oddeleniu LDCH 3A, celému personálu za príkladnú starostlivosť, ľudský a profesionálny prístup pri mojej liečbe. Tu som zistila, že aj milým slovom a úsmevom sa dá liečiť. Chcela by som sa poďakovať primárovi Valicovi a pani doktorke Poradovskej za zlepšenie môjho zdravotného stavu. Moje ďalšie poďakovanie patrí všetkým ochotným a milým sestričkám za ich ťažkú a namáhavú prácu. Nech Vám všetkým dáva Pán Boh zdravie a veľkú trpezlivosť.
17.3.2017, Helena Romančíková

V prvom rade patrí poďakovanie p. primárovi Valicovi za jeho odborný prístup precíznym oboznámením sa s mojím chorobopisom, nastavením správnej liečby a za jeho ľudskosť aj k ostatným pacientom, čo sa nedá prehliadnuť. Ďalej milej a obetavej pani doktorke Genzorovej, ktorá mi vedela poradiť, nevyhýbala sa pravde o mojom zdravotnom stave. Jej rady si cením ako soľ nad zlato. Budem to mať na zreteli. Z úprimného srdca ešte raz vďaka. Taktiež ďakujem celému sesterskému personálu, upratovačkám udržiavajúcim čistotu a poriadok a hlavne, že mali so mnou všetci trpezlivosť. Škoda, že musím odísť z rodinných dôvodov, ale verte, oddýchla som si a hlavne odchádzam relatívne zdravá. Prajem vám všetkým vo vašej obetavej a náročnej práci veľa úspechov, trpezlivosť a pevné nervy.
17.3.2017, Soňa Uhríčková

Srdečne by som sa chcel poďakovať celému personálu na 2A LDCH za ich výbornú starostlivosť počas môjho pôsobenia v roli pacienta. Personál je výborný a nové prostredie vynikajúce.
20.3.2017, Dušan Hysek

Srdečne ďakujeme za vysoko profesionálny a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie zo strany lekárov ako aj pôrodných asistentiek a sestier na oddelení rizikovej gravidity a gynekologicko-pôrodníckom oddelení nadštandard pod vedením MUDr. Roberta Ficeka a PhDr. Jarmily Mackovčákovej. Veľká vďaka patrí aj novorodeneckému oddeleniu pod vedením MUDr. Kataríny Jackuliakovej a Amálie Krkoškovej. Starostlivosť a láskavé slová zo strany celého kolektívu uvedených oddelení nám pomohli prekonať náročnú situáciu, ešte raz ďakujeme.
20.3.2017, manželia Levákovci

Vážený pán riaditeľ, vyslovujem vďaku pani primárke psychiatrického oddelenia Hanzelovej, ošetrujúcej lekárke Durmisovej a celému personálu oddelenia. Vyjadrite im v mojom mene vďačnosť za preukázané služby.
22.3.2017, Agnesa Nováková

Chceme pár riadkami poďakovať celému kolektívu interného oddelenia za príkladnú starostlivosť, obetavosť, ochotu a povzbudivé slová pri liečbe, srdečná vďaka.
23.3.2017, Melušová Janka a Harantová Mária

Chcem sa poďakovať celému personálu na oddelení za trpezlivý ľudský prístup kpacientovi. Keď som niečo potrebovala, vždy sa mi snažili pomôcť. Zvlášť som obdivovala šikovnosť sestričiek pri odbere krvi. Rehabilitačná sestra ma naučila cviky, ktoré môžem aplikovať v domácom prostredí. Čistota izby a možnosť výmeny prádla bola samozrejmosť.
23.3.2017, Emília Boháčiková

Vážená pani primárka, smútok a žiaľ za zosnulým manželom mi ani po mesiaci nedovoľujú komunikovať tak, ako by som chcela. Chcem Vám preto aspoň touto cestou, cez manželov počítač, ktorý bol jeho veľkou láskou takmer 30 rokov, poďakovať za všetko, čo ste preň urobili. Ďakujem Vám doslova za každý zachránený deň jeho života, ktorý bol pre nás darom nevyčísliteľnej hodnoty. Veľmi Vám dôveroval a bol by prijal akúkoľvek liečbu v boji proti zákernej chorobe. No, žiaľ, svieca jeho života dohorela, tak ako sa to raz stane každému z nás. Prosím, vyjadrite moje poďakovanie aj všetkým zdravotným sestrám. Tie manžel vždy dával za vzor iným oddeleniam, keď sa stretol s neochotným prístupom či povýšenectvom,  Už len ich úsmev mal blahodarný účinok na jeho psychiku, čo som poznala pri každej návšteve  ambulancie či lôžkového oddelenia. Prajem Vám, aby sa všetka Vaša snaha a ochota pretavila v dobro vo Váš prospech, najmä vtedy, keď to budete najviac potrebovať.
Dovoľte použiť krásny citát: "Aj tam, kde sa všetko javí ako stratené, niečo tíško vyrastá. Dobro nezanikne nikdy."
S úctou a veľkou vďakou Marta Čerňanská, 23.3.2017

Dobrý deň, rada by som poďakovala lekárom, sestričkám a ostatnému personálu na oddelení úrazovej chirurgie za profesionálny a najmä ľudský prístup k pacientom. Ako pacientka som prichádzala do kontaktu hlavne so sestričkami, ktoré aj napriek veľkej pracovnej vyťaženosti vždy ochotne odpovedali na naše otázky a prehodili s nami aj pár milých slov. Ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať a zaželať všetkým zamestnancom veľa síl pri ich náročnej práci.
24.3.2017, Polláková Simona

Poďakovanie celému kolektívu interného oddelenia 2C – lekárom, sestričkám, sanitárom a pani primárke Monike Kulinovej za záchranu môjho života. Je tu milý, úprimný kolektív, ktorý si zaslúži veľa. Prajem Vám veľa úspechov a zdravia.
24.3.2017, Ingrid Bugáňová

Dovoľujem si touto cestou poďakovať kolektívu zamestnancov ortopedického oddelenia a oddelenia FBLR za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Na ortopedickom oddelení som bola hospitalizovaná z dôvodu plánovanej operácie - výmeny kolenného kĺbu. Po celú dobu som sa stretla s maximálne ústretovým, ľudským a vysoko profesionálnym prístupom všetkých zamestnancov tohto oddelenia. Hoci ortopédia ako operačné oddelenie pracuje vo veľmi rýchlom pracovnom tempe, nikdy zo strany personálu nechýbal úsmev, povzbudenia a milé slovo. Potom som bola preložená na oddelenie FBLR a opäť môžem len chváliť. Ochotní a milí zamestnanci vždy pripravení pomôcť. Ďalej trpezliví pri cvičeniach, ktoré mi zo začiatku robili problémy. Vo FNsP Žilina som zamestnaná od roku 1977 a doteraz som nebola hospitalizovaná takú dlhú dobu. Informácie som mala iba z médií o tom ako naša nemocnica je  v hodnoteniach na chvoste spokojnosti pacientov. Po tejto mojej skúsenosti a nielen mojej, ale aj podľa vyjadrení pacientov, ktorí v uvedenom termíne boli hospitalizovaní na uvedených oddeleniach mám pocit, že nespokojní pacienti sa nemohli liečiť v našej nemocnici. A stravovanie - opäť nemám výhrady. Jedlo bolo chutné a porcie dostatočné. Na záver ešte jedno veľké ďakujem kolektívu zamestnancov ortopedického oddelenia a oddelenia FBLR.
27.3.2017, Marta Klopanová

Chcem poďakovať celému zdravotnému personálu na LDCH 2B pod vedením pána primára za dobrú starostlivosť a ohľaduplnosť voči mne a všetkým pacientom na tomto oddelení. Ste výborný kolektív, nech vám to aj naďalej ide tak ako doteraz. Ešte raz Vám ďakujem, veľa úspechov vo vašej práci.
3.4.2017, Jozefčiak Bohumír

Chcem úprimne poďakovať celému kolektívu hematologického oddelenia od primárky, sestrám a jednoducho všetkým – úprimne Vám ďakujem.
3.4.2017, Vladko Rabinec

S oddelením FBLR som nadmieru spokojná po všetkých stránkach. Mali by k vám chodiť na exkurziu.
3.4.2017, Oľga Galiová

Touto cestou by som chcel poďakovať čo najsrdečnejšie za celú opateru a starostlivosť na LDCH 3A. Môj pobyt bol sprevádzaný len s pochopením pre pacientov. Tak isto moja spokojnosť so stravou, rehabilitáciou a prístupom od personálu až po riadiaci orgán. Ďakujem za všetko a všetku starostlivosť.
5.4.2017, Milan Zázrivec

Touto cestou sa chcem poďakovať celému oddeleniu FBLR za vzorný a maximálne ľudský a citlivý prístup a to nielen ku mne, ale aj k ostatným pacientom na izbe. Mimoriadne ďakujem zdravotnému personálu, ktorý bol vždy na zavolanie k dispozícii pacientom. Nikdy im nechýbal úsmev a vľúdne slovo, aj keď to bolo x-krát za noc.
7.4.2017, Ing. Frajtová Slávka

Vyjadrujem úprimné poďakovanie za príkladnú a obetavú starostlivosť o pacientov na oddelení radiačnej onkológie. Veľká vďaka za ľudský a chápavý prístup všetkých lekárov a zdravotných sestier.
11.4.2017, Janíková

Chcem sa veľmi poďakovať za skvelý profesionálny prístup k mojej osobe ako pacientovi. Sú to skvelí ľudia d pána primára, doktorku, sestričiek, sanitáriek. Môj zdravotný stav sa oveľa zlepšil a za to ďakujem kolektívu LDCH 2B. Prajem vám veľa úspechov.
13.4.2017, Tibor Blšťák

Česť ich práci. Začínam dnes už nemoderne, ale česť všetkým ľuďom, ktorí ju vykonávajú. Ďakujem primárovi, doktorke, všetkým pracovníkom oddelenia LDCH 2B. Snažili sa všetci, pomáhali vo všetkom. Môj zdravotný stav sa zlepšil, cítim sa lepšie, ešte raz ďakujem. Som 80-ročný dôchodca a prajem celému kolektívu LDCH 2B veľa úspechov. Som spokojný.
13.4.2017, Jozef Král

Poďakovanie sa celému personálu LDCH 2A, pánovi primárovi, doktorom, sestričkám za ich veľkú ochotu, že mi pomohli sa postaviť na nohy, ešte raz vám ďakujem za vašu lásku.
13.4.2017, Karolína Tavačiaková

Veľmi srdečne ďakujeme za dobrú starostlivosť pánu doktorovi Melšovi aj ostatnému personálu interného oddelenia. Celý personál bol veľmi milý a ochotný.
18.4.2017, rodina Holešová

Dovoľte mi, aby som aj týmto spôsobom poďakovala pracovníkom fyziatricko-rehabilitačného oddelenia FNsP Žilina pani Nemčekovej a Keblúškovej za profesionálny a ľudský prístup k pacientom, tiež masérke Zuzane Bukovinskej, ktorej prácu si nesmierne vážim, pretože ju má nielen rada, ale prejavuje to aj 100% nasadením, čo sa dá povedať len o máloktorom pracovníkovi s touto profesiou, lebo väčšina si šetrí sily a schopnosti. Ona však pracuje poctivo. Navyše je to veľmi príjemný človek. Chová sa k pacientom prívetivo a ústretovo. Snaží sa pomôcť a výsledky sa dostavujú. Osobitné poďakovanie patrí pani primárke Nine Ľorkovej, pod ktorej vedením sa činnosť oddelenia posunula na vyššiu úroveň. Jej prehliadky pacientov sú podrobné, poctivé, s radami, odporúčaniami, rozhovorom s pacientom zoči-voči. Môžem to posúdiť z hľadiska pacientky, ktorá využila služby tohto oddelenia už 3x po dobu 15 rokov. Tento rok mi poskytnuté služby skutočne výrazne pomohli pri rehabilitácii pohybového aparátu a pripisujem to horeuvedeným ľuďom a ich prístupu k práci. Veľmi by som si priala, aby takto fungovalo každé oddelenie našej nemocnice.
18.4.2017, Ing. Eva Benková

Veľmi sa chcem poďakovať celému personálu interného oddelenia 4C a vyjadriť obrovskú pochvalu a úctu. Pobyt v nemocnici nie je príjemný pre nikoho, každý radšej trávi čas so svojimi blízkymi. Preto každý úsmev na tvári, ktorým vás obdarí ktokoľvek, o to viac keď je to sestrička, s ktorou ste najčastejšie,  alebo doktor. Práca zdravotných sestričiek je tu veľmi náročná a o to viac, keď niektorí pacienti im to sťažujú a znepríjemňujú aj liečbu ostatných pacientov. ĎAKUJEM vám všetkým, ste skvelý tím a prajem Vám len usmiatych a pokojných pacientov, aby ste aj vy dostali spätne úsmev, ktorý pri svojej náročnej práci rozdávate nám.
20.4.2017, pacientka Pavelková

Veľmi milo ma prekvapil pozitívny prístup sestričiek na internom oddelení 4C, ktoré to tu majú občas naozaj hektické, ale oni majú pre vás vždy úsmev, aj keď nebudeme si klamať, naozaj to tu nemajú jednoduché a občas musia improvizovať. Patrí im moja veľká vďaka, ale aj chvála. Ďakujem, že ste také, aké ste. Držte sa.
20.4.2017, pacient Drdák

Veľmi pekne ďakujem za príjemné chvíle strávené s personálom interného oddelenia 2C – od lekárov až po upratovačky. Bolo tu super a dúfam, že takto príjemná atmosféra tu bude aj po ďalšie roky. Všetkým Vám prajem len a len to najlepšie, veľa úspechov a niekedy aj pevné nervy, ktoré tu potrebujete.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať celému oddeleniu LDCH 3A za príkladnú starostlivosť o moju maličkosť. Moje veľké poďakovanie patrí pánovi primárovi Valicovi, ošetrujúcej lekárke Poradovskej, všetkým milým a usmievavým sestričkám, sanitárkam a pomocnému personálu, bez ktorých si neviem predstaviť môj rehabilitačný pobyt. Moje veľké poďakovanie patrí aj Adi Počinkovej, bez ktorej by som bol stratený. Prajem vám všetkým veľa osobných a pracovných úspechov, veľa energie a dobrej nálady a veľa uzdravených pacientov.
27.4.2017, Jozef Matušik

Ďakujem celému klektívu na oddelení LDCH 3A počas mojej liečby – primárovi Valicovi, lekárom, sestričkám. Zvlášť veľké poďakovanie patrí rehabilitačnej Adi Počinkovej za jej ľudský prístup k pacientovi, snah a odborne vykonanú rehabilitáciu. Ten veľký úsmev, ktorý pacientom dáva, znamená nádej na vylepšenie zdravotného stavu. Prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia a lásky v ďalšom živote.
27.4.2017, pacientka Machynová

Ďakujem celému personálu LDCH 2A za vzornú starostlivosť. Bola som spokojná so všetkým, ešte raz ďakujem.
2.5.2017, Lopušanová Otília

Chcela by som sa poďakovať sestričkám, asistentkám, sanitárkam aj lekárom za ich ochotu, vzornú starostlivosť. Páčilo sa mi opravené oddelenie vrátane čistoty na oddelení. Vďaka za všetko. Prajem do budúcna veľa spokojných pacientov na LDCH 2A ako ja.
2.5.2017, Martáková Anna

Veľmi pekne ďakujem pani Veronike Polakovej a Ľubke Nemečkovej za veľmi milý a profesionálny prístup pri rehabilitácii mojej ruky.
3.5.2017, Branislav a Jozef Šimko

Chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom úrazového oddelenia za starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Osobitne by som okrem operačného tímu vedeného MUDr. Kompaníkom chcel poďakovať ošetrujúcemu personálu – sestričkám, ktoré mali službu 1.-2.3.2017. Veľmi mi pomohli mimoriadne ľudským prístupom, veľká vďaka.
3.5.2017, Igor Gajan

Sestričky – slniečka na očnom oddelení, ktoré prehrievajú naše ubolené duše a oči. Svojim milým a láskavým prístupom k pacientom a magickým slovom – nebojte sa – pomáhate preklenúť naše trápenia a bolesti. Zachovajte si stále tento trend ľudskosti a hlavne buďte milosrdné k nám starým ľuďom. Nech vaše srdcia nikdy nie sú ľahostajné k ľudskému utrpeniu. Ctím si Vás a všetkým z celého srdca ďakujem.
3.5.2017, vďačná pacientka

Chcem z úprimného srdca poďakovať celému personálu očného oddelenia. Pán primár Štubňa, lekár Herle – vám veľmi pekne ďakujem za prácu na mojom pravom oku. Sestričky, váš úspech spočíva v tom, že pristupujete k pacientom s láskou, usmievavou tvárou a povzbudivými slovami. Často stačí teplý dotyk rúk, posmelenie a nám sa lepšie vezie na operačku. Ešte raz teda ďakujem všetkým lekárom a sestričkám. Želám vám pekný prístup k pacientom, pevné zdravie a vďačných pacientov a dobré srdce.
3.5.2017, vďačná pacientka

Chcela by som sa touto cestou poďakovať a vyjadriť vďačnosť a uznanie za Váš prístup k mojej osobe, za podporu a vcítenie sa do mojej situácie. Osobitne sa chcem poďakovať Ivane Majsniarovej, vedúcej fyzioterapeutke a vysoko oceniť je profesionálny a najmä príjemný a milý prístup ako aj trpezlivosť a starostlivosť pri navrátení plnohodnotnej funkčnosti mojej ruky. Som rada, že je možné, aby sa v zdravotnej starostlivosti snúbila vysoká profesionalita a ľudskosť.
3.5.2017, Mária Čelková

Chcem poďakovať zo srdca internému oddeleniu JIS – sestričkám, pani primárke MUDr. Kulinovej za moju hospitalizáciu, za starostlivosť a opateru. Je to super JIS, oddelenie. Chcem poďakovať aj oddeleniu 2C, kde som bola preložená z JISky. Strávila som tam vyše mesiaca a tiež ďakujem za starostlivosť sestričkám, lekárom oddelenia za obetavú prácu a prístup ku pacientom. Chcem sa poďakovať aj Veronike Hanulákovej – vedúcej sestre transfúznej stanice za jej dôveru, pomoc, ktorá mi bola oporou pri mojom zdravotnom stave. Prajem Vám veľa úspechov a zdravia v práci.
4. mája 2017, Ingrid Bugáňová

Veľmi pekne sa chcem poďakovať pani primárke FBLR MUDr. Ľorkovej za príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu na oddelení. Ďakujem aj sestričkám a terapeutom za porozumenie a ochotu pri ošetrovaní a cvičení mojej chrbtice.
4. mája 2017, Krištofiková Viktória

Celému personálu oddelenia LDCH 2B ďakujem za starostlivosť. Vážim si prácu všetkých na oddelení.
4. mája 2017, Palenčár Pavel

Veľké poďakovanie celému 3A poschodiu za moje uzdravenie, zbavenie bolesti všetkých,  ktorí sa vrátia domov. Toľko lásky, trpezlivosti nenájdete v žiadnom seriály. Srdečná vďaka milosrdnej sestričke.
12. mája 2017, Bajanková Božena

Chcel by som sa touto cestou poďakovať personálu, ktorý mal v noci z 12.-13.5.2017 službu na urgentnej traumatológii – MUDr. Štefánek a MUDr. Roštár, ako i celému oddeleniu sestier za ich dobre odvedenú prácu i za to, že boli ochotní pomôcť v čase, keď som bol pod vplyvom alkoholu. Veľmi si cením ich pomoci a profesionálne riešenie situácie (aj keď som si to nezaslúžil, nakoľko som si to spôsobil sám). Spolu s tým chcem vyjadriť ľútosť, že som sa do takej situácie dostal a pevne verím, že sa to už nebude opakovať. Ďakujem.
15. mája 2017, Riecky Martin

Ďakujeme celému oddeleniu interného oddelenia 2C za príjemné správanie personálu a spríjemňovanie chvíľ strávených na oddelení a staranie sa o čistotu.
15. mája 2017, Šupej Anton, Sagan Vladimír

Počas pobytu na oddelení neurochirurgie som nemilé prekvapenie nezažil. Cítil som sa príjemne aj vzhľadom na to, že som hospitalizovaný 5krát. Vyslovujem veľké poďakovanie vedeniu nemocnice a celému personálu neurochirurgie.
22. mája 2017, spokojný pacient

Ďakujem za vzornú liečbu a opateru na LDCH 2A počas môjho pobytu – všetkým lekárom, sestričkám a pomocnému personálu na oddelení, zvlášť pánovi primárovi Valicovi.
22. mája 2017, Gábrišová

Chcem poďakovať celému personálu LDCH 2B za odbornú a kvalitnú prácu a citový prístup k pacientom. Za túto prácu im veľmi pekne ďakujem.
24. mája 2017, Hlucháň Viliam

Veľmi pekne ďakujem za starostlivosť, úsmev, ktorý ma povzbudil do života. Bol by som rád, keby takýchto oddelení ako je LDCH 2B bolo v žilinskej nemocnici čo najviac. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám poslušných pacientov a chápavých rodinných príslušníkov.
24. mája 2017, Ferdinand Adamčík

Touto formou sa chcem srdečne poďakovať všetkým pracovníkom neurologického oddelenia FNsP Žilina za ich obetavý prístup, vysoké pracovné nasadenie a profesionálnu zdravotnú starostlivosť, ktorú mi poskytli v neľahkých chvíľach počas mojej hospitalizácie.
25. mája 2017, Pavol Kráľ

So zdravotnou starostlivosťou na FBLR som maximálne spokojná. Boli ústretoví, ochotní a empatickí. Toto oddelenie prispelo k zlepšeniu môjho zdravotného stavu. Som im za to veľmi vďačná.
25. mája 2017, Zuzana Mažgútová

Som po ťažkej operácii kolena a prijali ma na rehabilitačné oddelenie. Svojim milým prístupom a odbornosťou ma postavili na nohy, za čo im veľmi pekne ďakujem. Vďaka patrí celému personálu.
25. mája 2017, spokojná pacientka

Ďakujem veľmi pekne za zodpovednú starostlivosť celému personálu interného oddelenia s láskavou pani doktorkou. Veľmi pekne ďakujem.
26.5.2017 Kubicová

Veľká vďaka patrí vedúcim pracovníkom FBLR – primárke Ľorkovej, vedúcej sestre Rajmanovej za pekné vybavenie oddelenia zdravotným sestrám, fyzioterapeutom, za veľmi čisté oddelenie a láskavý prístup k pacientom, kde nikde nechýba ochota a pekný úsmev. Obzvlášť vďaka MUDr. Kušnierikovej za veľmi pekný prístup.
31.5.2017 S vďakou Machovčáková a Hurtová

Týmto sa chcem poďakovať úrazovému oddeleniu primára MUDr. Orlovského za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitácie najmä operujúcemu a ošetrujúcemu lekárovi, všetkým sestričkám za starostlivú opateru. Strava bola na dobrej úrovni, pochutnal som si.
3.6.2017, Slezák

Veľké ďakujem chcem dať sestričkám, lekárom a ošetrovateľom za príkladnú a veľmi dobrú starostlivosť a opateru na LDCH 2B a veľmi dobrý prístup ku pacientom a aj rodinám. Bola som veľmi milo prekvapená. Veľké ďakujem.
5.6.2017 Gabčíková

Touto cestou chcem srdečne poďakovať Andrejovi Vancelovi, ktorý bol veľmi milý a srdečný. Jeho prístup k práci je ukážkový. Takýchto zamestnancov by mala nemocnica mať viacerých.
7.6.2017, Pavláková Elena

Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie oddeleniu úrazovej chirurgie, špeciálne pánovi MUDr. Robertovi Kompaníkovi za vysokoprofesionálny, ústretový a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie a operačného zákroku. Celé oddelenie  úrazovej chirurgie pod vedením pána primára MUDr. Karola Orlovského je na vysokej odbornej úrovni. Celému kolektívu, hlavnej sestre, zdravotným sestrám, sanitárkam ale aj upratovačkám želám do budúcnosti veľa úspechov a množstvo spokojných pacientov. Taktiež ďakujem aj celému oddeleniu FBLR pod vedením primárky MUDr. Niny Ľorkovej, ošetrujúcej lekárke Zuzane Mikulovej, zdravotným sestrám, sanitárkam, fyzioterapeutom ale aj ženám čo sa starajú o poriadok a čistotu. Poďakovanie patrí aj personálu do kuchyne, strava bola chutná a porcie celkom fajn. Za celý pobyt vo vašom zariadení po operácii TEP bedrového kĺbu som nepočul slová: nie, nedá sa alebo nemôžete. Vždy bol úsmev a psychická podpora. Ešte raz, všetkým Vám patrí vďaka, robíte česť svojmu povolaniu a poslaniu.
9.6.2017 Branislav Beník

VÁŠ ODBORNÝ A ĽUDSKÝ PRÍSTUP K VAŠIM PACIENTOM JE NESPORNÝ A JE DÔLEŽITOU STOPOU V ICH ŽIVOTNEJ DRÁHE. VO SVOJEJ PRÁCI POUŽÍVATE REČ ROZUMU, SRDCA A RÚK. PRETO AJ NAĎALEJ ZOSTAŇTE SKUTOČNÝM VZOROM PRE NAŠICH PACIENTOV. VÁŽIM SI SKUTOČNOSŤ, ŽE ICH DOKÁŽETE VIESŤ A ODOVZDÁVAŤ IM NIELEN MÚDROSŤ V PODOBE POZNATKOV A ZRUČNOSTÍ, ALE AJ SPRÁVNE POSTOJE A VŠETKO, ČO BUDÚ V ŽIVOTE POTREBOVAŤ. PRAJEM VÁM VEĽA OPTIMIZMU. AK OPTIMIZMUS TAK VIERA, AK VIERA TAK V HODNOTY, AK V HODNOTY TAK V UNIVERZÁLNE, AK UNIVERZÁLNE TAK ĽUDSKÉ, AK ĽUDSKÉ TAK ZREJME AJ BOŽIE PRE TÝCH,  KTORÍ TO TAK CHCÚ A KTORÝM TO POMÁHA A POTOM JE TO AJ POTVRDENIE ZMYSLU ŽIVOTA , AK ŽIVOTA, TAK AJ EXISTENCIA ČLOVEKA AJ SVETA.
9.6.2017, PHDR. DUŠAN PIRŠEL

Chcem sa srdečne poďakovať pánovi Andrejovi Vancelovi z oddelenia RDG, ktorý bol veľmi milý a srdečný. Jeho prístup k práci je ukážkový. Takýchto zamestnancov by mala nemocnica mať viacerých.
7.6.2017, Elena Pavláková

Chcem sa veľmi poďakovať za starostlivosť na LDCH, personálu za príjemné estetické a čisté prostredie, pekný úsmev od sestričiek. Vrúcna vďaka patrí taktiež pani doktorkám.
7.6.2017, Eva Bučková

Zo srdca ďakujem sestričkám, lekárom, primárovi z LDCH 2B za dobrú a milú starostlivosť. Bola som veľmi spokojná s usmiatym a milým personálom a čistotou oddelenia. Patrí im nežné uznanie a poďakovanie.
15.6.2017, Oľga Frisová

Ďakujem všetkým zamestnancom FBLR. Som veľmi spokojná za ich starostlivosť a ochotu. Sú veľmi milí na čele s pani primárkou. Napriek mojim zdravotným problémom som sa tu cítila veľmi dobre. Som veľmi spokojná s prístupom mladého personálu, ktorý pracuje pod vedením starších kolegov. Spokojná som so všetku starostlivosťou, ktorú som dostala. Doporučujem všetkým pacientom, aby využili služby FNsP Žilina – FBLR. Ďakujem za milý a priateľský prístup.
16.6.2017 Oľga Malíčková

V dôsledku amputácie nohy som bol hospitalizovaný na oddelení rehabilitácie. Ak dnes už považujeme profesionalitu, empatiu a zdvorilosť za samozrejmé, na tomto oddelení som sa stretol s prístupom, za ktorý sa chcem aj takto poďakovať. Celý kolektív na čele s pani primárkou Ľorkovou poskytuje pacientom maximum možnej slobody a čo zvýrazňujem, v každom čase sa rešpektuje dôstojnosť človeka – pacienta. Ešte raz sa s úctou vyjadrujem k prirodzenej autorite vedenia oddelenia.
16.6.2017, JUDr. Ivan Kysela

Spokojná som so všetkým, ako sa o mňa všetci starajú. Toto oddelenie mi moc pomohlo. Som po úraze nohy. Nemohla som vôbec chodiť, teraz môžem aj na WC. Je to tu pekné, dobrý personál, ktorý je ochotný pomôcť, má vľúdne slovo, vždy pekný úsmev. Celému kolektívu patrí uznanie a pochvala.
16.6.2017, Božena Balážová

Týmto ďakujem celému oddeleniu FBLR – doktorom, fyzioterapeutom, sestrám, sanitárom za profesionálny a veľmi láskavý prístup, čo sa nedá povedať na nemenovaných niektorých oddeleniach, kde často krát chýba úsmev a ohľaduplnosť k chorým a ťažko uboleným pacientom. Som po trojitej fraktúre nohy a môžem povedať ako veľmi mi fyzioterapeuti pomohli postaviť sa konečne na vlastné nohy. Zaslúžia si obdiv. Vrelá vďaka pani primárka, môžete byť hrdá na takéto oddelenie.
16.6.2017, Emília Rechtoríková

Ďakujem za všetko oddeleniu LDCH. Personál na čele s primárom je viac. Úsmev, radosť, pokoj, práca je to, čo tu šľachtí každého člena kolektívu. Som tu opakovane a musím pochváliť každého. Lekársky kolektív – radosť, zdravotný personál sa nekastuje, raduje sa z každého zlepšenia, usmiatia bezvládneho pacienta. Čistota, toalety, posteľná bielizeň, podávanie jedla je príkladné. Verím, že entuziazmus, oduševnenie a práca s láskou zostanú oddeleniu LDCH.
16.6.2017, Karol Fatran

Som rád a šťastný, že som si vybral po ťažkej operácii výmenného kolenného kĺbu túto liečebňu pre dlhodobo chorých. Bol som veľmi spokojný s kvalitou liečebného postupu, usmiatym a milým personálom a čistotou oddelenia. Veľmi pekne ďakujem celému kolektívu tohto oddelenia. Zvlášť chcem vyzdvihnúť vysoký odborný prístup pána primára a jeho výnimočný úsmev, ktorý mi dal chuť a elán pokračovať v živote a nepodliehať žiadnej chorobe. Vysoko vyzdvihujem odborné vedomosti a zdatnosť Andrejky Počinkovej – fyzioterapeutky. Milá žena, vysoká odborníčka a usmiata, dodáva chuť, aby pacient riadne cvičil a odchádzal spokojný a uzdravený. Týmto som chcel naznačiť, že budem šíriť dobré meno o tejto terapeutke. Vďaka celému kolektívu.
16.6.2017, Vít Krivošík

Chcela by som sa touto cestou poďakovať pánu primárovi MUDr. Róbertovi Ficekovi a jemu vedenému kolektívu pracovníkov gynekologicko - pôrodnického oddelenia vo FNsP Žilina za ich ľudskosť a profesionálny prístup k mamičkám v tehotenstve. Moje tehotenstvo sa muselo ukončiť cisárskym rezom pre moje zdravotné problémy. Dcérka sa narodila zdravá a krásna. Obdobne patrí toto moje poďakovanie aj skvelej pani primárke MUDr. Kataríne Jackuliakovej a celému tímu lekárov a sestier, najmä vedúcej sestre Mgr. Amálii Krkoškovej a sestričkám Bc. Silvii Hazákovej, Bc. Silvii Bezdedovej na novorodeneckom oddelení FNsP Žilina za ich profesionálny, zodpovedný a príjemný prístup k matke a dieťaťu. Prajem Vám veľa síl a úspechov vo Vašej práci a samozrejme aj veľa spokojných mamičiek.
17.6.2017, Dagmara Križová

Chcem poďakovať celému personálu LDCH 2A za výbornú starostlivosť, keď som u nich ležal. Veľmi pekne ďakujem. Bol som maximálne spokojný.
19.6.2017, Jozef Smieško

Veľmi pekne ďakujem za starostlivosť a obetavosť celému personálu oddelenia vnútorného lekárstva a ich ľudský prístup. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, aby ste naďalej pomáhali chorým. Veľmi si to vážim a z úprimného srdca vyslovujem celému kolektívu veľké poďakovanie.
19.6.2017, Vilma Porubčanská

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi primárovi MUDr. Robertovi Ficekovi, ktorý viedol môj pôrod, jeho zástupcovi MUDr. Sudekovi ako aj  jeho medicínsky erudovanému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu za ich profesionálny ako aj ľudský prístup, zdravotným sestrám, operačnému tímu ako aj novorodeneckému oddeleniu a ďalšiemu personálu, ktorý sa stará o pohodlie pacientiek a čistotu prostredia. V nemocnici som porodila už svoje druhé dieťatko a bola mi poskytnutá od prijatia až do prepustenia 100% starostlivosť. Srdečná vďaka a veľa spokojných pacientiek.
21.6.2017, JUDr. Ivana Dudíková

Bola som veľmi spokojná s odbornosťou a profesionalitou lekáriek a zdravotných sestier na LDCH. Tiež som bola spokojná s čistotou na izbách a chodbách, ktoré robili pani upratovačky. Všetci boli na mňa milí, láskaví, dobrosrdeční a ochotní, za čo im veľmi pekne ďakujem.
22.6.2017, Deriková

Chcem sa poďakovať za skvelý prístup chirurgického oddelenia fakultnej nemocnice v Žiline. Od prvého emailu s Vami, cez ambulanciu, dnešnú 1-dňovú operáciu mojej dcéry ... prístup všetkých ľudí profesionálny, ľudsky príjemný, zrozumiteľný. Dr. Hochel – komunikatívny, ústretový, trpezlivý.
22.6.2017, Ján Hrkut

My starí ľudia na oddeleniach prosíme o dobré slovo, čo ste Vy teraz to sme aj my boli. Čo sme my teraz, to aj Vy budete. Kričíme svoju bolesť do noci, ostali sme sami bez pomoci. Dajte nám len teplý úsmev, dajte nám len dobré slovo, nech je to len krátka veta, pôjdeme za ňou na kraj sveta. Dobré slovo lásku dáva, s trpiacimi súcit máva. Dajte nám len dobré slovo v pravý čas, keď nádej umiera a lásku berie čas. Od pacientky, ktorá je nadmieru spokojná na FBLR. Všetkým patrí moja veľká vďaka. Môžem povedať, že na tomto oddelení nikomu nechýba úsmev a tento je pre nás tiež ako liek. Všetci sa usmievajú a to mi pomáha prekonávať bolesti. Nech Vám úsmev ešte dlho vydrží. Boli ste všetci úžasní a odnášam si odtiaľto len dobré spomienky.
23.6.2017, Anna Beňová

Ďakujem celému personálu od MUDr. Ladislava Valicu, vrchnej sestre, sestričkám a sanitárom, fyzioterapeutke, upratovačkám. Počas môjho pobytu som bola veľmi spokojná. Boli milé, ochotné a tak spríjemnili dni menej chorým, ale najmä čo potrebovali ich pomoc od kŕmenia až po hygienu. Prišla som tu zo sadrou a domov odchádzam bez nej. Ešte raz veľká vďaka za ich trpezlivosť a ochotu. Prajem vám veľa zdravia, šťastia do života a úsmev na tvári.
26.6.2017, Tavačiaková Božena

Touto cestou sa chcem veľmi poďakovať sestričkám na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a to konkrétne pani Červenej a Bulkovej. Boli ku mne veľmi príjemné, milé a ochotné mi s dcérkou pomôcť a poradiť. Vďaka nim bola moja hospitalizácia príjemnejšia. Ešte raz im patrí jedno veľké srdečné ďakujem.
29.6.2017, Vokelova

Touto cestou sa chcem všetkým od lekárov, sestričiek až po upratovačky poďakovať za starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá, zároveň za ich citlivý a ľudský prístup, ktorým ste mi pomohli zvládnuť chvíle čakania na zákrok. Zo srdca vám veľmi pekne ďakujem a prajem čo najviac spokojných pacientov.
2.7.2017, Porubčanská

Chcela by som poďakovať za príkladnú starostlivosť sestričiek druhého a štvrtého poschodia, operačného sálu, JIS (služba 12.6. - 13.6. - sestričky boli úžasné ako sa o nás starali a tíšili našu bolesť), 3poschodia a novorodeneckým sestričkám vrátane manažérky dennej zmeny, ktorá dcére prepichovala ušká pri našom prepustení, bola veľmi milá a ochotná. Veľká vďaka tiež sestričke, ktorá mala v ten deň službu na 3.poschodí, počas mojej hospitalizácie mi veľmi pomohla s rozbehom laktácie, nehovoriac o tom, ako si našla čas pri mojom prepustení a dôkladne edukovala mňa aj môjho manžela o starostlivosti o prsníky. Ďakujem im za ich prístup pri starostlivosti o mňa aj o moje dieťa.
3.7.2017, Blahová Viera

Ďakujem za odbornú, profesionálnu pomoc a milý, citlivý prístup lekárkam a sestričkám žilinskej nemocnice, ktorá mi bola poskytnutá pri návšteve LSPP a internej ambulancie urgent. Zároveň chcem poďakovať celému zdravotníckemu personálu interného ženského oddelenia IV.C. pod vedením pani primárky Kulinovej a ošetrujúcemu lekárovi Garnierovi za starostlivosť, pohodovú pomoc a odborné rady. Bola som milo prekvapená čistotou izieb a vymenenými sociálnymi zariadeniami pre pacientov na celom oddelení. Nakoniec moja vďaka za starostlivosť patrí aj mojim ošetrujúcim lekárkam MUDr. Janouškovej a MUDr. Cvejkušovej so sestričkami.
3.7.2017, vďačná pacientka

S pobytom na LDCH 3A som spokojný. Starostlivosť personálu je na vysokej úrovni. Touto cestou sa chcem poďakovať sestričkám za ich obetavosť, zvlášť fyzioterapeutke Siptákovej, ktorá má so mnou veľkú trpezlivosť a od začiatku pobytu spravila so mnou veľký pokrok. Vďaka nej som sa postavil na nohy. Prajem veľa trpezlivosti v ďalšej práci.
10.7.2017, Vršanský Juraj

Často počúvam nielen v TV, ale aj od spoluobčanov aká mizéria panuje v našom zdravotníctve, žilinskú nemocnicu nevynímajúc. Absolvovala som operáciu cievy na chirurgickom oddelení žilinskej nemocnice a zodpovedne môžem povedať, že žiadnu mizériu som necítila ani nezažila. Už pred, ale i po operácii ma iritovali otázky: „Kde ti to robili, prečo si nešla do Martina, Ružomberka?" S hrdosťou som odpovedala, že verím žilinským chirurgom, a preto píšem tento článok, aby som priblížila vynikajúcu prácu chirurgického oddelenia žilinskej fakultnej nemocnice, v ktorej som strávila sedem dní. Počnúc staničnou sestrou pani Ivanou Raždíkovou, všetkými službukonajúcimi sestričkami a doktormi, ale i ostatným pomocným personálom som cítila nielen ich profesionalitu, ale i ľudskú emotívnu starostlivosť o pacienta, aby sa dobre cítil a bol spokojný. Najmä sa chcem poďakovať operačnému teamu MUDr. Ota Vinczeho za ich výkon, pri ktorom som nemala pocit, že som na operácii, ale na príjemnom pohovore. Chcela by som uistiť všetkých kuvíkov, ktorí neveria žilinským chirurgom a utekajú do Martina, Ružomberka, dokonca do Banskej Bystrice a Bratislavy, že sa môžu s úplnou dôverou zveriť do rúk žilinským lekárom odborníkom tak, ako som to urobila ja.
10.7.2017, Mária Zagatová

Chcem sa poďakovať celému FRO za profesionálny a ľudský prístup počas hospitalizácie môjho manžela. Stretol sa s úprimnou snahou pomôcť mu v neľahkých pooperačných dňoch. Veď nielen lieky liečia, ale aj milé ľudské slová, ktorých sa dostávalo nielen jemu, ale aj ostatným spolupacientom na izbe. Osobne som sa o tom presvedčila, keď som ho denne navštevovala a veľakrát aj humor personálu vedel odľahčiť ťažké chvíle.
Osobne veľmi príjemne ma prekvapila hygiena v kúpeľni aj na WC, kde nikdy nechýbali prostriedky na osobnú hygienu.
Všetci vieme, že práca v zdravotníctve nie je ľahká a neraz nedocenená. Zväčša počuť len kritické slová. Ale ja mám z tohto oddelenia veľmi dobrý pocit. Všetci na FRO sa snažili, aby rekonvalescencia bola čo najúčinnejšia a návrat pacienta do domáceho prostredia čo najlepší. Za to patrí všetkým moja vďaka a uznanie. Verím, že takých spokojných pacientov ako bol môj muž bude čo najviac. Ešte raz úprimné ďakujem.
12.7.2017, Anna Halušková

Dovoľujem si vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom úrazovo-chirurgického oddelenia – všetkým lekárom, zdravotným sestrám za obetavú prácu a starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie. Moje osobitné poďakovanie patrí MUDr. Jurajovi Kacianovi za jeho odborný profesionálny prístup a povzbudivé slová.
12.7.2017, Jaroslav Fujdiak

Chcem sa poďakovať všetkým sestričkám, sanitárkam, upratovačkám za starostlivosť o mňa počas pobytu na LDCH 2A.
13.7.2017, Ladislav Fraštia

Moje poďakovanie patrí MUDr. Ladislavovi Knapcovi – primárovi ortopédie, MUDr. Majcherovi ako aj celému pracovnému kolektívu ortopedického oddelenia za vynaloženú snahu pri mojej hospitalizácii a výmene bedrového kĺbu. Zostal som milo prekvapený zohratým tímom oddelenia ako aj celkovou vynikajúcou starostlivosťou o pacientov.
14.7.2017, Miroslav Piaček

Veľká ochota, výborná spolupráca, prívetivý personál a vďačná starostlivosť na LDCH. Bol som tu veľmi spokojný.
19.7.2017, Solárik Milan

Dovoľte, aby som vyslovila svoje poďakovanie kolektívu zdravotníckych pracovníkov žilinskej nemocnice - oddelenia chirurgie primára doc. MUDr. Juraja Váňu Phd. za profesionálnu prácu, ktorú vykonávajú v súčasnosti v sťažených podmienkach počas rekonštrukcie vnútorných priestorov, kde i napriek zhoršeným podmienkam pracujú v plnom nasadení. Osobitné poďakovanie si dovoľujem vysloviť MUDr. Borisovi Babišovi za kvalitne odvedenú prácu operatéra a mimoriadne ľudský a citlivý prístup ku všetkým pacientom. Mám za to, že chirurgické oddelenie v Žiline robí česť a dobré meno nášmu zdravotníctvu.
26.7.2017, Mgr.Soňa Vengrická

Chcem sa touto cestou poďakovať primárovi chirurgického oddelenia a personálu predovšetkým zástupcovi primára MUDr. Igorovi Bizíkovi za operáciu. Som v domácom liečení a každým dňom sa cítim lepšie. Touto cestou vyslovujem úprimné veľké ďakujem. Ďalej chcem poďakovať aj lekárom z urgentu MUDr.Pavol Šulan a Kuchynka Mykhailo, ktorý statočne bojovali s mojou fóbiou z nemocnice a donútili ma k hospitalizácií. Priznám sa, že s takýmto ľudským prístupom som sa ešte nestretla, ktorý v mojom prípade zohral najväčšiu úlohu. Kiež by na Slovensku boli všetci takýto lekári. Ďalej patrí poďakovanie aj ostatným lekárom, anesteziológom, sestrám. Doniesla som si z nemocnice hlavne zdravie naspäť, ale iný pohľad na nemocnicu. Želám Vám, aby vaše oddelenie malo iba takýchto skvelých odborníkov, ktorým vyslovene záleží na našom zdraví. Prajem Vám všetko najlepšie, nech sa Vám darí.
27.7.2017, Maslíková Štefánia

Ďakujem za príkladný prístup celému FBLR pod vedením pani primárky MUDr. Ľorkovej. Sympatická ochota, pekné slovo, vľúdny úsmev na tvári. Sme spokojní so všetkým.
4.8.2017, pacienti Urblík, Mičica, Čebek

Veľmi pekne ďakujem z celého srdca celému personálu oddelenia radiačnej onkológie. Cítila som sa tu ako doma – milé správanie a povzbudenie. Želám si, aby boli všetci lekári takí ako na tomto oddelení. Prajem všetkým veľa zdravia, síl, nekonečnú trpezlivosť do ich náročnej práce.
8.8.2017, pacientka Cibuláková

Už šesť rokov som pacientom onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Počas celého obdobia je mojou
ošetrujúcou lekárkou p. primárka MUDr. Sudeková. Nedá mi
nenapísať Vám o starostlivosti poskytovanej  sestričkami či už na ambulancii, pri
aplikácii chemoterapie, alebo na lôžkovom oddelení. Precíznosť s akou je poskytovaná svedčí o tom, že profesné absolutórium je na tomto
oddelení samozrejmoťou. Celkom výnimočný je však ich trpezlivý, citlivý a ľudský prístup k nám pacientom. Nie je to len môj názor, ale aj názor mnohých pacientov,
s ktorými som sa  rozprával. Myslím si, že nemôže byť nič lepšie a krajšie ako to, že vedia vyčariť úsmev aj u ľudí s takýmto ochorením. Som  presvedčený, že ich vzťah k pacientom sa odvíja od vzťahu p. primárky MUDr. Sudekovej, ktorej predovšetkým vďačím za to, že ešte žijem.
9.8.2017, Martin Kováčik

Chcem vyjadriť srdečné ďakujem všetkým, ktorí sa o mňa starali počas hospitalizácie na internom oddelení 4A a 2C. Ďakujem celému tímu lekárov, zdravotných sestričiek a ostatnému personálu za odborný, obetavý a trpezlivý prístup. Vážim si nasadenie, s akým pristupovali k riešeniu môjho zdravotného stavu. Prajem všetkým veľa zdravia, síl a trpezlivosti do ďalšej práce.
18.8.2017, Štefan Tužinčin

Chcela by som sa poďakovať celému zdravotnému tímu a ošetrujúcemu lekárovi za vašu veľkú starostlivosť. Poďakovanie patrí aj sestrám, sanitárkam a zdravotným asistentom na LDCH 2B.
18.8.2017, Filoména Melová

Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať MUDr. Durmisovi, ktorý ma operoval a všetkým lekárom, ktorí boli pri mojej operácii súčinní a taktiež všetkým zdravotným sestrám a ostatnému personálu tohto oddelenia. Musím povedať, že som bola veľmi príjemne prekvapená profesionálnym a ľudským prístupom k pacientovi. Viete, keď človek trpí a má veľké bolesti, každé malé, milé slovo obrovsky zaváži. Človek si potom povie: „Ak záleží im na mne, tak aj ty sa musíš snažiť, aby ti bolo lepšie." Aj pri tých veľkých bolestiach som si uvedomovala, že sa o mňa chcú postarať a veru sa aj starali! Dúfam, že budem v poriadku a pravú ruku budem môcť používať bez obmedzení / hoci všetci vieme, že naše telo si aj tak robí po svojom / a toto je dôvod, prečo som Vám napísala. Prajem Vašej a našej nemocnici, aby mala čo najviac takých spokojných pacientov, ako som ja.
21.8.2017, Eva Páterová

Celému oddeleniu LDCH 2B chcem vyjadriť veľkú vďaku za starostlivosť. Keď som sem prišiel, bol som v zlom zdravotnom stave a dnes je deň, kedy odchádzam s úsmevom na tvári. Je veľa vecí, ktoré by som na tomto oddelení zmenil (okná, materiálne zabezpečenie), ale chápem, že personál za to nemôže. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
28.8.2017, Juraj Dujčík

Z úprimného srdca ďakujem celému personálu LDCH 2B za ich starostlivosť a lásku, s akou sa starajú o ťažkých pacientov. Prežila som tu spokojné tri týždne. Za všetko úprimná vďaka.
30.8.2017, Ľudmila Krištofíková

Srdečná vďaka celému kolektívu LDCH 2B za výbornú starostlivosť a prístup k našej mame, ktorej spríjemnili a uľahčili pobyt na oddelení. Práca s ťažko chorými a starými ľuďmi je veľmi ťažká a záslužná, veľký rešpekt pred vašou prácou a veľké poďakovanie.
30.8.2017, František Matys

Na základe dlhodobého pobytu som spokojný s ošetrujúcimi lekármi a fyzioterapeutkou a s prácou sestričiek. Opatera bola počas môjho pobytu na veľmi dobrej úrovni. Z mojej strany neboli voči práci na LDCH 2B žiadne pripomienky. Vyslovujem vďaku za ich obetavú prácu.
26.9.2017, Dušan Greschner

V mene otca Štefana Pudíka sa chcem poďakovať za ochotu, prístup a ošetrovateľskú starostlivosť  sestrám, zdravotníckym asistentom, sanitárkam a  lekárom pod vedením primára doc. MUDr. Juraja Váňu, PhD a vedúcej sestry  Mgr. Anny  Rakučákovej. Chcem vyjadriť úctu k ich práci  a veľké Ď A K U J E M.  
27.9.2017, dcéra Gabriela

Môžete byť oprávnene hrdý a pyšný na svojich spolupracovníkov - lekárov, sestry, sanitárky, pána farára ale aj na kuchárov (ktorí skutočne varia so srdcom)  a ďalší pomocný personál. Každodenne, a to aj v neľahkých situáciách, dokazujú svoju vysokú profesionalitu, maximálne podporenú úprimnou láskou k blížnemu a zdravým optimizmom. Absolvoval som komplikovanú operáciu chrbtice a následne som strávil  ešte týždeň na oddelení FBLR. Dnes sa cítim skutočne výborne fyzicky i psychicky - a to najmä vďaka sústredenej práci spomínaných odborníkov. Prosím, tlmočte moje úprimné poďakovanie všetkým týmto skvelým ľuďom. Želám Vám i celej FNsP v Žiline len to najlepšie.
4.10.2017, Dušan Plichta z Michaloviec

Vyjadrujem uznanie a úprimnú vďaku celému personálu hlavne fyzioterapeutkám Ivonke a Aďke za vzorn starostlivosť a zodpovedný prístup k práci na LDCH, ktorú vykonávajú srdcom a nielen rukami. Tiež chcem poďakovať aj žiakom SZŠ v Žiline.
5.10.2017, Jozef Janec

Týmto by som sa chcel poďakovať za starostlivosť o môjho otca Jána Gavalera, ktorý bol hospitalizovaný na oddelení LDCH. Chcem vyzdvihnúť odborný ale najmä ľudský prístup všetkých Vašich zamestnancov, od pomocného personálu, zdravotných sestier, soc. pracovníčku, doktorky a doktorov a samozrejme Vás (ospravedlňujem sa ak som na niekoho zabudol) nielen  ku môjmu otcovi, ale ako som si všímal, takýto odborný a ľudský prístup je ku všetkým pacientom na Vašom oddelení bez rozdielu.
Preto by som Vás chcel poprosiť, prostredníctvom Vás  poďakovať sa celému zdravotníckemu personálu na Vašom oddelení za starostlivosť o môjho otca.
Prajem Vám a celému kolektívu veľa úspechov nielen v pracovnom ale aj v súkromnom živote.
6.10.2017, Ing. Emil Gavaler

Utrpel som poranenie oka, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie a následne operačný zákrok.
Veľmi sporadicky ako pacient navštevujem lekárov, ale vnímam a sledujem situáciu v našom zdravotníctve. Materiálne nedostatky sú evidentné aj v nemocnici v Žiline, ale o tom nechcem hovoriť. Tieto nedostatky prekrýva prístup a ochota personálu o čom som sa mal možnosť osobne presvedčiť. Oceňujem  profesionálny a zároveň vysoko ľudský prístup ošetrujúcej lekárky MUDr. Balhárkovej Ivany, sestry Kardošovej Silvie ako aj inštrumentárky, ktorú k operácii museli privolať z domu (meno bohužiaľ neviem). Aj touto cestou im chcem vyjadriť poďakovanie a popriať  ako aj celému kolektívu nemocnice hodne úspechov a spokojných pacientov.
16.10.2017, PhDr. Marian Kočiš

Chcem sa poďakovať LDCH 3A – celému personálu za starostlivosť, profesionálny prístup počas mojej liečby. Tu som zažila, že aj milým slovom a úsmevom sa dá liečiť. Chcela by som sa poďakovať primárovi Valicovi a pani doktorke Poradovskej za zlepšenie môjho zdravotného stavu. Moje ďalšie poďakovanie patrí všetkým ochotným sestričkám za ich ťažkú a namáhavú prácu. Nech Vám všetkým dá Pán Boh zdravie.
17.10.2017, pacientka Romančíková

Touto cestou sa chcem poďakovať celému kolektívu chirurgického oddelenia za profesionálny prístup a pozitívnu energiu MUDr. Bizíkovi. Vďaka patrí sestričkám na príjmovej ambulancii, operačnej sále, JISke a aj na oddelení – s. Cipková a s. Zbytková a sanitárka Nemčeková.
23.10.2017, pacientka Bulková 

Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému kolektívu traumatológie. Za ich láskavý a ľudský prístup. Ste super! A ešte zvlášť ďakujem MUDr. Jarkovi Hanulákovi a sestričke Hanke Baxovej za psychickú podporu a úsmev, ktorý potrebuje pacient, lebo má strach!
24.10.2017, Chovancová

V roku 2014 sa nám s manželkou narodila na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravá a krásna dcérka. Bol som a stále som veľmi vďačný všetkým zúčastneným, ktorí sa akokoľvek pričinili na fantastickom výsledku. Pred nedávnom preletela médiami správa, že v Žiline mamička porodila na WC. Nedali sme sa s manželkou odradiť a povzbudení pozitívnymi skúsenosťami z minulosti sme sa rozhodli, že sa opäť obrátime s dôverou na Vašu pôrodnicu. Ako čas ukázal – bolo to správne rozhodnutie. Dňa 19.10.2017 sa nám za pomoci skvelého tímu na pôrodnej sále vedeného pani doktorkou MUDr. Monikou Bátorovou narodilo zdravé dieťa – malá Sofia. Taktiež po prevoze na lôžkovú časť bola manželke aj dcére poskytnutá prvotriedna zdravotná starostlivosť personálom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Počas celej doby hospitalizácie na tomto oddelení sa manželka nestretla s negatívnym prístupom zo strany personálu. Práve naopak, na všetky položené otázky dostala adekvátnu a vecnú odpoveď od ochotných lekárov a sestier. Rovnako ani mne osobne sa nestalo či už počas pôrodu samotného alebo počas následných návštev, že by som sa stretol s prístupom nevhodným, arogantným alebo akokoľvek inak nežiadúcim. Celý personál vrátane pani doktorky Bátorovej bol príjemný, priateľský a zohratý tím, pripravený a ochotný svojimi vedomosťami, skúsenosťami a schopnosťami v pravý čas pomôcť a zasiahnuť v prospech mamičky a dieťaťa. Dovoľte mi teda aspoň touto cestou Vašim kolegom z gyn.pôrod. odd. a rovnako aj z novorodeneckého odd. vyjadriť hlboké uznanie, rešpekt a vysloviť obrovské poďakovanie pretože práve oni sa nemalým pričinením podieľajú na tom, že sa dnes môžeme tešiť nádhernému prírastku do rodiny a rýchlej regenerácii mojej manželky. Svojim ochotným a milým vystupovaním a prístupom (rovnako ako k manželke tak aj voči mne), poskytnutím dobrých rád a pomoci, keď bola potrebná , značne spríjemnili pobyt manželky ako aj dcéry na Vašom oddelení. Špeciálne by som chcel poďakovať MUDr. Monike Bátorovej, MUDr. Michalovi Jánošovi, Majke Šenkárovej, Alenke Čatlochovej, Darinke Hruštincovej, Zdenke Svrčkovej a celému zdravotníckemu personálu z gynekolog.-pôrod. odd., novorodeneckého odd. ktorý sa staral počas hospitalizácie o moju manželku a dcéru. Do budúcnosti by som chcel všetkým vyššie spomínaným zamestnancom popriať hlavne veľa zdravia, optimizmu, dobrej nálady, trpezlivosti, síl, osobných aj pracovných úspechov a mnoho spokojných rodičov a krásnych zdravých detí. Ešte raz – všetkým Vám - obrovské a srdečné Ďakujem.
30.10.2017, Mgr. Ján Kocian

Som veľmi vďačná kolektívu fyzioterapie - primárke Ľorkovej, doktorke Kušnierikovej, sestre Hubočanovej a celému kolektívu, ktorý sa podieľal na mojom uzdravovacom procese. Môžem opäť chodiť bez palice a to je úžasná devíza. Je potrebné im vysloviť pochvalu za veľmi dobru reprezentáciu a nápravu mena žilinskej nemocnice. Títo ľudia a im podobní v zdravotníctve si skutočne zaslúžia zvýšenú, mesačnú  finančnú odmenu. Vedia to oceniť len ľudia, ktorým pracovníci robiaci v zdravotníctve dokázali prinavrátiť tak dôležité zdravie.
17.11.2017, B a č í k o v á   Margita  s rodinou      

Obraciam sa na vás touto cestou vo veci poďakovania za starostlivosť a prístup pri mojom ošetrení  na urgentnom príjme. Jedná sa o MUDr. Meliša Tomáša a sestru Sedlákovú Máriu,  ktorí ma ošetrovali v popoludňajších hodinách, tiež aj obsluhe expektačného lôžka. Ich jednanie a starostlivosť ma veľmi uspokojili a dopomohli k stabilizácii mojich problémov. Veľmi si to vážim a žiadam o odovzdanie mojej vďaky (aj od môjho manžela a syna), ktorí ma sprevádzali. Prajem celému kolektívu  nemocnice veľa úspechov, profesionálnej komunikácie, ľudského prístupu a pozitívnych výsledkov.
20.11.2017, Dolníková Mária

Veľké poďakovanie za príkladnú a obetavú starostlivosť, za ľudský a chápavý prístup na oddelení radiačnej onkológie, najmä MUDr. Némethovi a MUDr. Horvátovej a všetkým zdravotným sestrám na oddelení. Prajem Vám veľa pracovných úspechov.
21.11.2017, pacientka Špiláková

Moje veľké ďakujem celému tímu lekárov, primárke Sudekovej, kolektívu sestričiek, ktoré sú milé, usmievavé, ochotné vypočuť, poradiť a majú profesionálnu starostlivosť o všetkých nás chorých, hoci to nie je vždy ľahké. Máte môj obdiv a úctu. Samozrejme ďakujem i ostatnému personálu onkologického oddelenia. Bodaj by som sa stretla s takýmto prístupom u iných lekárov a sestričiek na rôznych oddeleniach, ktoré budem musieť navštíviť. Ešte raz ďakujem a prajem Vám všetkým zo srdca veľa zdravia, šťastia i v osobnom živote.
21.11.2017, Eva Sitárová

Z celého srdca by som sa chcela poďakovať primárovi Váňovi za všetko, čo ste pre mňa urobil, za váš vysoko profesionálny, humánny a ústretový prístup. Otvorene sa priznám, že som veľmi zvažovala, či sa nechať operovať v Žiline. Veľa ľudí ma odhováralo od žilinskej nemocnice, ale po rozhovore s vami sa moje pochybnosti rozplynuli. Vedela som, že ma čaká extrémne náročná operácia, ale vaše odborné schopnosti, skúsenosti a úžasný ľudský prístup ma ubezpečili o tom, že sa odovzdávam do správnych rúk. Viem, že moja operácia nemala úplne hladký priebeh a vyskytli sa aj komplikácie, a preto vám chcem ešte raz vyjadriť z celého srdca obrovskú úctu, obdiv a nekonečnú vďaku za vašu prácu. Je úžasné vidieť, že svoju prácu beriete ako poslanie. Máte tú najdôležitejšiu a najťažšiu prácu na svete - záchranu ľudských životov, za čo si vás nesmierne vážim. Chcem vám do budúcnosti zaželať veľa zdravia, mnoho pracovných úspechov a veľa spokojných pacientov. Chcela by som poďakovať aj pánu doktorovi Borisovi Babišovi, pani doktorke Tatiane Zabelovej za jej úžasnú starostlivosť a ostatným členom vášho operačného tímu. Moja vďaka patrí všetkým sestričkám a ošetrujúcim lekárom na chirurgickom lôžkovom oddelení za ich profesionálny a veľmi milý prístup.
28.11.2017, Miluša Melová

Chcela by som sa poďakovať rehabilitačnému oddeleniu MUDr. Mikulovej a sestričke Absolónovej za doporučenie a vykonanie novej rehabilitačnej metódy - rázovej vlny.
Veľmi pekne ďakujem, stav mojich rúk sa po tejto novej metóde výrazne zlepšil.
Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa úspechov vo Vašej práci.
30.11.2017, Janka Pomsárová

Veľká vďaka primárovi, doktorke za starostlivosť na LDCH 2B, ktorú venujete svojim pacientom. Veľká vďaka patrí aj sestričkám.
5.12.2017, pacientka Minarčíková

Dovoľte mi poďakovať za vysoký profesionálny prístup zdravotníckeho personálu na čele s pani primárkou MUDr. Ľorkovou a vedúcou sestrou Mgr. Rajmanovou na oddelení FBLR v Žiline. Pracovala som 41 rokov ako sestra vo FNsP Žilina, toho času som na dôchodku.
Po náročnej operácii (TEP kolena), som bola preložená na lôžkové rehabilitačné oddelenie, kde mi bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na vysokej úrovni, v zodpovedajúcich priestoroch. Rehabilitačná liečba v domácom prostredí nie je až taká účinná, nakoľko pacient trpiaci veľkými bolesťami nie je donútený sám cvičiť, rekonvalescencia trvá dlhšie. Spokojnosť s dobrou starostlivosťou vyjadrovali aj ostatní hospitalizovaní pacienti. Spokojnosť pacienta je adekvátnym ukazovateľom kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo FNsP Žilina. Trápi ma názor, ktorý prevláda medzi niektorými obyvateľmi Žiliny, že žilinská nemocnica stratila svoje dobré meno. Poskytovaná zdravotná starostlivosť na FBRL je na vysokej profesionálnej a ľudskej úrovni, za čo mu patrí veľké "ďakujem" a zaraďuje žilinskú nemocnicu medzi špičkové zdravotnícke zariadenia.
8.12.2017, Mária Šugrová

Ďakujem všetkým na LDCH 2A za starostlivosť, ochotu, prívetivosť, milotu od upratovačiek, sanitárky a sestier. Majú čo robiť, obracať sa v práci namáhavej a slabo zaplatenej.
8.12.2017, Lýdia Bulejová

Chcem sa poďakovať celému kolektívu LDCH 2A za perfektnú ochotu a prívetivosť počas hospitalizácie na oddelení a výbornú starostlivosť.
11.12.2017, Štefan Štrbák

Počas nášho pobytu na rehabilitačnom lôžkovom fyzioterapeutickom oddelení, kde pracuje kolektív pracovníkov pod vedením pani primárky MUDr.Niny Ľorkovej, vyslovujeme spokojnosť s veľkým Ďakujeme za ľudský prístup a odborné znalosti, ktoré sú preukázané ako najlepšie v celom areáli žilinskej nemocnice. Naše srdcia zaplavila najväčšia radosť, keď do našej izby vstúpil v.d.p. otec s oltárnou sviatosťou. Veľkú spokojnosť vyslovujeme aj so stravou.
12.12.2017, pacientky Kodajková, Malá, Bažiková, Čerňanská a Poliaková

Poďakovanie pracovníkom FBLR pod vedením primárky Ľorkovej. Na FBLR pracuje kolektív mladých nadšených pracovníkov, ktorí patričným spôsobom dávajú vedieť o svojich kvalitách odborných i ľudských svojmu okoliu. MUDr. Eva Trzobová vykonávala vždy prvú vizitu s veľkou starostlivosťou a dobre erudovaná s pozitívnou energiou. Ďakujeme sestričkám, ktoré si na FBLR priniesli entuziazmus, vysokú odbornosť a lásku k pacientom. Staršie sestričky ťahajú svojou odbornosťou a príkladom mladšie sestričky k vynikajúcej spolupráci na oddelení. Vrchná sestra dobre stmeľuje zverený pracovný kolektív. Fyzioterapeuti s vysokým stupňom profesionality, dobrou odbornosťou a veľkým srdcom z nás urobili opäť normálnych ľudí skoro zdravých, keď sme po 10 dňoch opúšťali oddelenie. Patrí Vám úprimná vďaka. Nevedeli sme si vynachváliť teplý čaj v termoskách, ktorý nám sanitárky núkali a prinášali s láskou na izby. Ďakujeme aj sanitárkam, ktoré zúročujú svoje dlhoročné pracovné skúsenosti na FBLR. Nosili všetko potrebné na oddelenie, čistili, leštili, dezinfikovali. Pozdravujeme aj upratovačky, ktoré umývali, odpratávali a všetko urobili tak, že sme pri chôdzi o barlách nespadli. Veľmi prijateľná je možnosť prijať návrhy na potrebné zdravotnícke pomôcky pri odchode z FBLR pre nás pacientov.
Ďakujeme celému kolektívu pod vedením primárky Ľorkovej za lásku, ktorú nám preukazovali, za silu, ktorú pri nás stratili a za pozitívnu energiu, ktorou nás zahŕňali.
13.12.2017, pacientky Drevenáková, Mitické, Bajáková

Úprimne sa chcem poďakovať pánovi primárovi, doktorke a sestričkám, rovnako i upratovačkám. Boli a sú veľmi milí ku mne a pacientom, však som to videla. Ešte raz zo srdca ďakujem. Mám Vás všetkých rada.
14.12.2017, Jana Kecová

Úprimne by som sa chcela poďakovať primárke psychiatrického oddelenia, celému personálu za ich obetavú prácu cez deň i v noci, ktorú preukazujú k nám pacientom, ktorí to potrebujú. Ďakujem za všetko, čo som potrebovala k vyliečeniu, za stravu, lieky, ochotu, ktorú ste mi prejavovali. Ešte raz veľká vďaka za všetko.
14.12.2017, Magda Milová

Ďakujem primárovi Valicovi, lekárke Behulovej, Paluchovej, celému kolektívu sestričiek, zdravotným asistentom a sanitárom za ich starostlivosť. Zvlášť by som sa chcela poďakovať pani vrchnej Horvátovej, veľká vďaka.
19.12.2017, Lýdia Žiaková a Irena Kubicová

Hospitalizovaný som bol na oddelení doliečovacom na druhom poschodí. Bol som tu mimoriadne spokojný, nakoľko služba lekárov, zdravotných sestier a hygienickej služby boli na profesionálnej úrovni. Všetky výkony boli vykonané podľa naordinovaných lekárskych predpisov v predpísaných časových intervaloch. Oceňujem lekársku službu celého zdravotníckeho personálu na výbornú, čím chcem vysloviť úprimné poďakovanie primárovi Valicovi, jeho lekárom a zdravotnej službe za nadštandardné služby v prospech pacientov.
20.12.2017, Milan Ballek

Vyslovujem veľký obdiv nad prácou sestričiek a sanitariek na LDCH 2A počas môjho pobytu na oddelení. Všetko bolo v poriadku, bola som nadmieru spokojná.
20.12.2017, Marta Barčíková

Ďakujem lekárom, sestričkám a ďalšiemu pomocnému personálu interného a chirurgického
oddelenia FNsP v Žiline za liečbu a starostlivosť o môjho 94 ročného otecka Viliama Šebána,
ktorý prežil posledných 6 týždňov svojho života v nemocnici. Z celého srdca ďakujem najmä
sestričkám a pomocnému personálu interného oddelenia 2C, kde ležal 4 týždne, za vynikajúcu
starostlivosť, ľudské a dôstojné zaobchádzanie, ochotu vždy pomôcť zmierniť oteckove
utrpenie, milý úsmev, či povzbudenie v jeho aj našich neľahkých chvíľach. Vzdávam hold
Vašej obetavej práci.
31.12.2017, Mgr. Daniela Popluhárová

Chcela by som sa veľmi poďakovať za starostlivosť na lôžkovom oddelení gynekológia-pôrodníctvo, kde som strávila už tretiu hospitalizáciu počas môjho terajšieho tehotenstva. Na hospitalizáciu ma prijali na odporučenie môjho obvodného gynekológa s takmer spotrebovaným krčkom maternice a diagnózou bábätka. Aj keď sa žilinská nemocnica nešpecializuje na vývojové vrodené vady ani sa chirurgicky po pôrode neriešia, nestretla som sa s nepochopením, naopak všetci boli ľudskí a empatickí. Nakoľko som Martin zamietla pre pôrod a následnú chirurgickú korekciu z dôvodu strašného prístupu, mala som papierovo dohodnutú Roosveltovu nemocnicu v BB a Nemocnicu ak.L.Derera na bratislavských Kramároch. Obe nemocnice kontaktovali naši skvelí žilinskí lekári, avšak nemocnice dávali odo mňa ruky preč - Banská Bystrica ma vyslovene odmietla a Bratislavu som mala iba mailovo dohodnutú od 32.týždňa tehotnosti. V prípade predčasného pôrodu by som bola prevážaná do Martina. Momentálne som od 3.januara hospitalizovaná na bratislavských Kramároch až do pôrodu. Dúfam, že druhé tehotenstvo nebude pre mňa takéto komplikované a budem rodiť v Žiline, kde sa nebudem báť zveriť svoje dieťa do rúk našich odborníkov.
Ešte raz veľká vďaka patrí menovite p. primárovi Ficekovi, p. doktorovi Klačkovi, Tomsovi, Sudekovi, p. doktorke Tomsovej a Majtanovej, p. sestričke Ivanke a Julke z 2.poschodia. Aj keď dni v nemocnici ubiehali pomaly, snažili sa zo všetkých síl spríjemniť mne aj ostatným pacientkam pobyt v priestoroch nemocnice.
9.1.2018, Rendekova Martina

Poďakovanie za moju hospitalizáciu na doliečovacom oddelení LDCH 2B. Bol som príjemne prekvapený profesionálnym prístupom ošetrujúceho personálu, s čistotou, ochotou pomáhať a starať sa o pacientov. Veľmi pekne ďakujem primárovi, ošetrujúcim lekárom, ale aj ostatnému personálu LDCH.
11.1.2018, Peter Chládecký


Počet návštev: 7061170
Dnes je 7. júl 2022, meniny má Oliver
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk