Aktuálne

TESTOVANIE COVID-19 – informácie pre pacientov a lekárov

ANTIGÉNOVÉ TESTY COVID-19

Antigénové testovanie prebieha v areáli nemocnice na novom parkovisku za pavilónom gynekológie a pôrodníctva (oproti záchytnému parkovisku LDCH)  v dvoch bunkách – samostatne pre objednaných a samostatne pre neobjednaných. ODPORÚČAME OBJEDNAŤ SA NA PRESNÝ TERMÍN.

PREVÁDZKOVÉ HODINY:

PO – PIA 6:30 – 15:00 h (posledný odber 14:45 h)

obedná prestávka 12:00 – 12:30 h (posledný odber 11:45 h)

SO – NE 6:30 – 10:30 h (posledný odber 10:15 h)

sviatky a dni pracovného pokoja – zatvorené 


OBJEDNANIE:

Antigénové testovanie realizujeme pre objednaných aj neobjednaných.


Manipulačný poplatok antigénového testu je 5 eur. Platba na mieste LEN V HOTOVOSTI.

Potvrdenie vydávame formou SMS alebo v písomnej podobe v slovenčine, na požiadanie v anglickom jazyku. Písomné potvrdenie odovzdané priamo na mieste obsahuje všetky povinné náležitosti pre zahraničné potvrdenie okrem QR kódu. Potvrdenie zaslané SMS je možné na webstránke https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-validate-patient-gc.php vytlačiť alebo stiahnuť aj s QR kódom. PCR TESTY

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila v spolupráci so spoločnosťou Klinická biochémia s.r.o. mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Koronavírus 2019 – nCoV (PCR test) je vyšetrenie realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Záchytnosť je vyššia ako u akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a ide o typ testu, ktorý odporúča aj Úrad verejného zdravotníctva SR a WHO.

PCR testovanie prebieha v areáli nemocnice za rampami (hneď za vjazdom z ulice Nemocničná smerom z Vlčiniec)  v bunke č. 2 alebo 3.

NA ODBER JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ, pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov. Žiadame preto záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez potvrdenia termínu.

PCR testovanie detí prebieha na požiadanie aj kloktacím PCR testom.

OBJEDNANIE na PCR test na základe zdravotnej alebo inej platnej indikácie elektronicky:
www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo zmeniť vaše údaje, môžete tak urobiť na www.old.korona.gov.sk/covid-19-validate-patient.php. V prípade potreby kontaktujte infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplňte kontaktný formulár na

Na test sa môžete objednať, ak:
  1. spĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), odber je vykonaný na základe odporúčania vášho všeobecného lekára alebo regionálneho hygienika, test je hradený zdravotnou poisťovňou,
  2. nespĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), odber je vykonaný na základe úhrady poplatku samoplatcu.

Pre objednanie na odber ako samoplatca
ELEKTRONICKY na https://klinickabiochemia.online/vazeni-klienti/

TELEFONICKY cez Call centrum Klinickej biochémie 041/2000 999  alebo zo zahraničia +421 41 2000 999,
kde Vám bude priradený dátum, čas a miesto odberu.

COVID19 PCR online objednávanie pre samoplatcov, kde sú aj aktuálne informácie https://klinickabiochemia.online/ .

Mobilné odberové miesto v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina nájdete za vstupom pre automobily (vľavo za rampami) v smere z ulice Nemocničná. Odber vykonáva kvalifikovaný personál formou hlbšieho výteru z nosa a podnebia úst. Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, použitia cigariet alebo vapovania.

Na odber sa môžete dostaviť:
  • autom (drive-through) - nevystúpite z auta a odber Vám bude zrealizovaný v aute,
  • pešo – odber Vám bude urobený pri mobilnej odbernej jednotke.


TESTOVANIE NA ZÁKLADE LEKÁRSKEJ INDIKÁCIE
V prípade, že spĺňate indikačné kritériá stanovené aktuálne platným usmernením Hlavného hygienika SR (dostupné na stránke www.uvzsr.sk), objednajte sa elektronicky na webstránke www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, prípadne oslovte telefonicky Vášho všeobecného lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

TESTOVANIE SAMOPLATCOV

V prípade, že máte záujem o PCR testovanie ako samoplatca - za úhradu - je potrebné dodržiavať pokyny a postupovať podľa informácií zo strany Klinickej biochémie s.r.o. Na odber sa objednáte  elektronicky na https://klinickabiochemia.online/vazeni-klienti/ alebo telefonicky prostredníctvom Call centra Klinickej biochémie 041/2000 999  alebo zo zahraničia +421 41 2000 999.
Cena vyšetrenia (PCR TEST) je 40 €.
 
Platba musí byť zrealizovaná vopred, bližšie pokyny na www.klinickabiochemia.sk.

K vypísaniu žiadanky na vyšetrenie a identifikáciu je postačujúci občiansky preukaz.

Výsledok vyšetrenia zasiela Klinická biochémia mailom v zaheslovanom PDF formáte, heslo k otvoreniu Vám bude zaslané formou SMS na Váš mobilný telefón.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodných zástupcov Klinickej biochémie:
Monika Dupkalová, dupkalova(zavináč)klinickabiochemia.sk, mobil: +421 918 423 237,
Mgr. Ardian Ameti, ameti(zavináč)klinickabiochemia.sk, mobil: +421 918 210 678,
prípadne Call centrum: 041/2000 999  alebo zo zahraničia +421 41 2000 999.
 
Dokumenty na stiahnutie:
Informácia pre pacienta
Žiadanka na vyšetrenie
 
INFORMÁCIE PRE LEKÁROV
Vzhľadom na vydané nové odborné usmernenie MZ SR a hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súvislosti so vznikom Mobilných odberových miest /MOM/ si Vás dovoľujeme informovať o tom že Klinická biochémia s.r.o. zaviedla vyšetrovanie vzoriek pacientov na COVID -19 od 1. 4. 2020.

Na základe týchto usmernení, ktoré je potrebné dodržiavať, bolo zavedené vyšetrovanie na COVID-19 pre indikovaných pacientov /prosíme vychádzať z aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR – viď nižšie/, zdravotníckych pracovníkov ako aj pre samoplatcov. V spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Žiline je v areáli FNsP Žilina zriadené mobilné odberné miesto.

Zvozové trasy pre bežné vzorky sa nemenia a vodiči Vás budú aj naďalej navštevovať v pravidelných intervaloch, ako ste boli doteraz zvyknutí.

Objednávanie pacientov na vyšetrenie COVID- 19 je realizované cez call centrum 041/2000 999  alebo zo zahraničia +421 41 2000 999 alebo aplikáciu NCZI.

Dokumenty na stiahnutie:
Informácia pre lekára
Odber vzorky z nosohltanu na molekulárno-genetické vyšetrenie COVID-19
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom
Žiadanka na vyšetrenie
Ako požiadať o vyšetrenie na COVID-19 pred operáciou


Počet návštev: 6250510
Dnes je 27. november 2021, meniny má Milan
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk