Aktuálne

Spokojnosť pacientov hodnotia aj v žilinskej nemocnici

Žilina 8. marec 2019 – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline každoročne sleduje a vyhodnocuje spokojnosť pacientov. Minulý rok oslovila 2741 respondentov, ktorí nemocnici udelili hodnotenie 92,13 %. Najspokojnejší boli pacienti oddelenia neurológie (97,81 %), Liečebne dlhodobo chorých (97,11 %) a pediatrickej ortopédie (96,03 %). „Spätná väzba je pri našej práci dôležitá, takéto hodnotenie berieme teda veľmi vážne. Aj preto nás teší, že všeobecná spokojnosť je na dobrej úrovni. Realizujeme potrebné kroky k zlepšovaniu pacientsky orientovaného prístupu, pre zdravotníkov organizujeme komunikačné školenia a spoločne pracujeme na zlepšení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorej sa sústredíme nielen na odbornosť, ale i vzťah zdravotník – pacient," informoval generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.

Dotazníky zahŕňajú osem základných oblastí, ktoré sa zameriavajú na spokojnosť s prístupom zdravotníkov, kvalitou ubytovania či jedla, čakacou dobou, atmosférou prostredia oddelenia, rešpektovaním súkromia a intimity, poskytnutím informácií a zlepšením zdravotného stavu. „Otázky sme prispôsobili tým, ktoré pacientom kladú aj priamo poisťovne, aby sme vedeli jednotlivé prieskumy objektívne porovnať. No zatiaľ čo poisťovne oslovia z jednej nemocnice okolo 100 až 200 pacientov, u nás je to desať až dvadsaťnásobne viac. Nepovažujeme preto rôzne medializované hodnotenia za relevantné. Pri našom počte hospitalizovaných pacientov – takmer 28-tisíc, je skôr neprofesionálne zverejniť prieskum, kde sa opýtate v priemere len 60 pacientov, čo sa v žiadnom prípade nedá považovať za štatistickú vzorku odrážajúcu reálny stav," zdôraznil I. Stalmašek.

Dotazníky vypĺňajú pacienti anonymne po skončení hospitalizácie

V rámci rozsiahleho prieskumu spokojnosti žilinskej nemocnice uviedli respondenti najväčšiu spokojnosť v oblasti rešpektovania súkromia a intimity, veľmi spokojní boli tiež s prístupom a správaním lekárov i sestier. Najnižšie hodnotenie opýtaní pridelili spokojnosti s kvalitou stravy, zlepšením zdravotného stavu po prepustení a kvalitou ubytovania. „Aj tieto známky sa však pohybovali na úrovni nad 80 %. No uvedomujeme si, že nie všetko je v nemocnici také, ako by sme chceli. Tlačíme pred sebou modernizačný dlh z minulosti, ktorý nevieme odstrániť za mesiac, no dokonca ani za rok. Nemocnica však postupne mení svoju tvár, rekonštruujeme oddelenia, maľujeme miestnosti, ktoré na novú farbu čakali 15 – 20 rokov a vytvárame pacientom, ale tiež zamestnancom štandard, ktorý si zaslúžia," priblížil ekonomický riaditeľ FNsP ZA Peter Braška.

Žilinská nemocnica poskytuje pacientom dotazníky až po skončení hospitalizácie, čím vytvára anonymné prostredie a lepšiu možnosť vyjadriť ich skutočný názor. Každý pacient môže vyplnený dotazník vhodiť do schránok rozmiestnených v priestoroch jednotlivých oddelení.
Počet návštev: 3688666
Dnes je 29. február 2020, meniny má Radomír
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk